Пропонуємо почитати Пропонуємо почитати
Буктрейлери Буктрейлери
Презентації Презентації
Періодичні видання I півріччя II півріччя
Бібліотечні клуби Бібліотечні клуби
Бібліотеки в Інтернеті Бібліотеки в Інтернеті
Електронний каталог Електронний каталог

Мережа бібліотек для дітей області

Для перегляду інформації про регіон натисніть на його назву на карті

      Сучасні бібліотеки для дітей сьогодні – це центри доступу до книги й Інтернету, саморозвитку, цікавих зустрічей, корисного проведення часу, загалом, культурний простір для дітей і дорослих, потреба в якому виникає і в місті, і в селищі, і в селі. Про те, що бібліотеки краю затребувані переконують нас і надані звіти за 2017 рік.

Мережа бібліотек сфери управління Міністерства культури України
в Кіровоградській області

      на 1.01.2018 року нараховує 568 закладів, у т.ч. 3 обласних – ОДБ ім. Т.Г. Шевченка, ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, ОЮБ ім. Маланюка, 105 міських, 460 – що знаходяться у сільській місцевості.
      В області функціонують 12 ЦБС (4 міських і 8 районних), до складу яких входять 222-і бібліотеки. Решта, працюють поза межами ЦБС, з них – 24-и бібліотеки в ОТГ: Бобринецькій – 4 (2 міських і 2 сільських), Маловисківській – 4 сільських, Новоукраїнській – 8 (ЦБ з 7-ма філіями), Соколівській Кіровоградського району – 8 сільських бібліотек.
      Також, в структурі 22-х районних, міських, сільських бібліотек працювали дитячі відділи: Добровеличківського (3), Знам’янського (2), Кіровоградського (2), Маловисківського (1), Новомиргородського (1), Новоукраїнського (1), Олександрійського (3), Онуфріївського (2) районів, Знам’янської (2) і Кіровоградської (5) міських ЦБС.

Серед загальної кількості публічних бібліотек
функціонують 29 спеціалізованих бібліотек для дітей:

      ОДБ ім. Т.Г. Шевченка, 14 районних, 12 міських, 2 сільські. На 1 бібліотеку менше проти 2016 року. Так, з базової мережі закладів культури вибула Новоукраїнська районна дитяча бібліотека, яка стала філією ЦБ Новоукраїнської ОТГ і, відповідно, втратила притаманний їй статус та функції. Цьому передували прийняті і погоджені з Міністерством культури України рішення керівництва ОТГ. На звернення виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області (лист від 17 березня 2017 р. № 112/02-43) про виключення з базової мережі бібліотек, Міністерство культури України листом від 21.04.2017 р. № 58/22-2/26-17 «Щодо виключення з базової мережі закладів культури» погодило «…виключення з базової мережі закладів культури Новоукраїнської ОТГ районної дитячої бібліотеки, Новоукраїнської комунальної міської бібліотеки №1, №2, Звірівської комунальної сільської бібліотеки, Мар’янопільської, Камяномостівської, Воронівської сільських бібліотек у зв’язку з їх реорганізацією у відповідні філії центральної бібліотеки Новоукраїнської міської ради».
      На підставі існуючих законодавчих документів та листа Міністерства культури України «Щодо виключення з базової мережі закладів культури» 17-а сесія Новоукраїнської міської ради восьмого скликання прийняла рішення «Про реорганізацію бібліотечних закладів Новоукраїнської об’єднаної територіальної громади» від 13 червня 2017 р. № 541, згідно якого юридична особа Новоукраїнська районна дитятча бібліотека була реорганізована у дитячу філію Новоукраїнської центральної бібліотеки шляхом приєднання до юридичної особи Новоукраїнської центральної бібліотеки.
      Рішенням 21-ї сесії Новоукраїнської міської ради восьмого скликання від 12 вересня 2017 р. № 627 затверджена базова мережа закладів культури Новоукраїнської міської ради куди увійшла юридична особа – Новоукраїнська центральна бібліотека з відокремленими підрозділами – філіями. Після реорганізації були внесені зміни до штатного розпису Новоукраїнської ЦБ. Керівника РБД переведено на посаду провідного бібліотекаря дитячої філії Новоукраїнської ЦБ.

Огляд роботи 28-ми бібліотек для дітей області
(без даних по обласній бібліотеці для дітей ім. Т. Г. Шевченка)

      Кадри забезпечували роботу бібліотек для дітей – це 94 фахівця. З них, за освітою: 48 – з повною вищою, у т.ч. 31 – бібліотечною, 46 – базовою вищою, у т.ч. 37 – спеціальною. Кількість працівників з бібліотечною освітою зменшилась на 5,6% у порівнянні з 2016 роком. За стажем бібліотечної роботи: 4 особи – до 3-х років, 6 – 3-9, 18 – 10-20 і 66 осіб – понад 20 років. Поступово відбувається омолодження кадрів: на 14% менше осіб зі стажем понад 20 років і на 4% – 10-20 років у порівнянні з 2016 роком. У режимі повного робочого дня, як і в 2016 році, працювали 92 (97,9%) особи.
      Разом з тим, мали місце: часта зміна кадрів в Устинівській РБД; не заповнення вакансій на посаду бібліотекаря в Голованівській та Устинівській РБД; вимушена робоча зайнятість (0,75 ставки) працівників Помічнянської МБД; коригування основних показників у Благовіщенській і Бобринецькій РБД, де у 2016 році відбулось скорочення штатів.
      Подібна ситуація з кадрами негативно позначилася на роботі бібліотек для дітей. Не зважаючи на те, що показники 2017 року «користувачі», «відвідування» і «видача документів» перевиконано, але менші у порівнянні з 2016 роком.

      Бібліотеками для дітей області обслужені 47,8 тис. користувачів різного віку (на 0,7 тис. менше 2016 року). План виконано на 102,3%.
      За єдиною реєстраційною картотекою читачами бібліотек стали 31,1 тис. осіб, з яких дітей до 15 років – 84,2%. Особи старшого віку склали 15,8%. Серед вікових категорій дітей відбувалось збільшення читачів дошкільного віку – 2730 осіб, на 210 більше проти 2016 р. Зокрема, у Бобринецькій, Голованівській, Долинській, Новгородківській РБД, МБ філіях №№ 12, 19 для дітей Кіровоградської МЦБС, ДК МДБ м. Світловодська, СБД с. Рівне Новоукраїнського району, дитячій філії Новоукраїнської ЦБ ОТГ.
      Серед соціальних категорій користувачів дитячих бібліотек - 106 дітей із сімей ВПО. Активно працюють із цією категорією населення МБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС, яка реалізує проект ДоброДій (результат перемоги в проекті «Сприяння відбудові та сталому розв’язанню проблем ВПО та постраждалого від конфлікту населення в Україні», що впроваджується Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за фінансування Європейського Союзу); Новгородківська РБД, працівники якої раз на місяць відвідують, за домовленістю, гуртожиток, де живуть сім’ї ВПО і проводять там заходи і БД філія № 8 Світловодської МЦБС.
      Видача документів користувачам склала 972,38 тис. примірників. План виконано на 104,1%. У порівнянні з 2016 роком – більше на 1,1 тис. примірників.
      Продовжує зростати видача документів державною мовою – 708,4 (72,8%) тис. прим. від загальної документовидачі, що на 32 тис. прим. більше 2016 року.
      Також, спостерігається зменшення видачі книг і збільшення періодики. Книг видано 756,8 тис. прим., менше на 11 тис. за 2016 рік, періодики – 203,6 тис. прим., що на 11 тис. більше 2016 року.
      Показник «відвідування» склав 585,3 тис. План виконано на 129,6%. З кожним роком збільшується кількість індивідуальних приходів користувачів до бібліотек. Так, у 2017 році вони склали 69,3% від загальної кількості відвідувань, що на 1,2% більше проти 2016 року. Учасниками масових заходів стали 71,7 тис. (12,2%) осіб від загального числа відвідувань.
      Доступом до мережі Інтернет скористалися 55,3 тис. відвідувачів, що на 2,0 тис. більше 2016 року. До 11-ти веб-сайтів бібліотек для дітей звернулось 108,3 тис. осіб. Сайт Вільшанської РБД не працював протягом року.
      Читаність – 20,3 (на 0,3 більше 2016 року), середнє відвідування – 12,2 (на рівні 2016 року).

      Станом на 1.01.2018 року документний фонд бібліотек для дітей нараховував 572,2 тис. примірників, що на 14,5 тис. прим. менше 2016 року.
      За видовою ознакою у фонді переважають книги – 97,4%, періодика склала – 2,4%, аудіовізуальні документи – 0,1%, електронні видання – 0,1%.
      За мовами: українською – 54,4% (на 1,3% більше 2016 р.), російською – 45,5% (менше на 1,3% за 2016 р.), національних меншин та іноземною – 0,1%.
      Показник обертаності фонду – 1,7 – на 0,1 більше за попередній рік.
      Забезпеченість документами на одного користувача, у середньому, склала 11,9 примірників. Оновлення фонду – 1,8, що на 0,1% більше 2016 року.
      До дитячих бібліотек області надійшло 10,4 тис. примірників документів, більше на 0,6 тис. примірників, ніж у 2016 році. На 85,5% – це україномовні видання.
      Серед джерел поповнення фондів: книги отримані за держпрограмою, через обмінні фонди ОУНБ ім. Д. Чижевського – 37,0%, придбані в магазинах і видавництвах – 24,4%, дарунки (читачів, спонсорів) – 9,3%, повернуті читачами, замість втрачених, за переобліками – 7,6%, а також, отримані через укрпошту періодичі видання – 21,7%. Позитивно, що 17 (58,6%) бібліотек для дітей придбали книги за рахунок коштів загального фонду бюджету. Були використані й альтернативні джерела поповнення фондів. Проводились акції: «Подаруй бібліотеці книгу» (Добровеличківська РДБ), «Твори добро. Даруй бібліотеці» (Олександрівська РДБ), під час Міжнародного дня дарування книг (Олександрійська ЦМДБ ім. Ю. Гагаріна, Помічнянська МДБ). Дарували книги місцеві автори, громадські організації, читачі.
      Найбільшу кількість документів – від 400 до 800 примірників, отримали Благовіщенська, Бобринецька, Добровеличківська, Олександрівська, Петрівська РБД, бібліотеки-філії №№11, 12 для дітей Кіровоградської МЦБС, ЦБД ім. Ю.Гагаріна Олександрійської МЦБС, дитяча філія Новоукраїнської ЦБ ОТГ.
      Найменше – від 111 до 200 примірників надійшло до Компаніївської, Новгородківської, Новоархангельської, Устинівської РБД, Новомиргородської МБД, філії №8 для дітей Світловодської ЦМБС, Витязівської СБД Бобринецького району. Практично відсутні надходження до Світловодської ДК МБД – усього 15 примірників.
      Невід'ємною складовою частиною фонду бібліотек є періодичні видання. Кожна бібліотека для дітей отримувала у середньому 11,9 прим. періодичних видань. Слід зазначити, що тільки завдяки коштам спецфонду та спонсорським періодику отримували Гайворонська, Компаніївська, Олександрівська, Устинівська РБД, бібліотеки для дітей – філії Кіровоградської, Світловодської МЦБС. Найбільше назв періодичних видань – від 17-ти до 40-а – мали: Благовіщенська, Олександрівська, Петрівська РБД, ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС, дитяча філія Новоукраїнської ЦБ. Мізерну кількість назв періодики – від 3-х до 6-ти – отримували Гайворонська, Новгородківська, Новоархангельська, Устинівська РБД, Новомиргородська МБД, бібліотека-філія № 8 Світловодської МЦБС. Без передплати залишилась Світловодська ДК МДБ.
      Бібліотеки для дітей працювали над упорядкуванням документного фонду. Розпочалася робота над впровадженням УДК в практику роботи бібліотек: шифрування нових надходжень, внесення змін до розстановки фонду, ДБА, облікових записів фонду тощо.
      З фондів дитячих бібліотек вилучено 24,9 тис. примірників документів, що на 6,7 тис. прим. більше 2016 року. Причини списання документів: 78,6% – за зношеністю, 17,2% – морально застарілі, 2,8% – втрачені користувачами, 1,3% – дублетні, 0,1% – за результатами переобліків. Вибуття за мовами: 34,7% – українською, 65,3% – російською.
      Важливо нагадати, що у рекомендаціях Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій (ІФЛА) п. 4. 4). зазначено: «Гарний бібліотечний фонд не обов'язково має бути великим, особливо в новому світі цифрової інформації. Відповідність фондів потребам місцевої громади важливіша, ніж обсяг фонду».
      Матеріально-технічна база дитячих бібліотек змінилась на краще. На кінець звітного року 96% дитячих бібліотек забезпечені комп’ютерною технікою: 94 одиниці комп’ютерів (на 2 більше проти 2016 р.), 68 одиниць копіювально-розмножувальної техніки, 41 одиницю мультимедійного обладнання. Засоби зв'язку: 25 бібліотек для дітей мають електронну пошту, 19 – стаціонарний телефонний зв'язок, Світловодська МБД – факс. Доступом до мережі Інтернет забезпечені 25 бібліотек для дітей.
      У 2017 році комп’ютерну техніку отримали: Новомиргородська МБД – ПК і багатофункціональний пристрій; Компаніївська РБД – ноутбук, проектор та екран; дитяча філія Новоукраїнкої ЦБ – ноутбук, кольоровий принтер. Завдяки перемозі у грантовому проекті ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС має фотоапарат, проектор, ноутбук, музичне обладнання та для кімнати психологічного розвантаження дітей (сухий басейн, сенсорний душ, лава-лампа, світильник-проектор зірок «Зоряне небо», антистресові пуфи), ляльковий і пальчиковий театри для малечі та багато інших потрібних речей, необхідних сучасній креативній бібліотеці.
      У 7-ми закладах – Благовіщенській, Гайворонській, Добровеличківській, Вільшанській, Новгородківській, Петрівській РДБ, ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС здійснено ремонт приміщень, заміна вікон на енергозберігаючі склопакети, встановлення опалення, придбання меблів.

      У 2017 році бібліотеки для дітей профінансовано на 8 млн 809,3 тис. грн, що на 2 млн 519,7 тис. грн більше 2016 року (оплату праці, комплектування фондів, проведення ремонтів, придбання основних засобів). Зокрема, на комплектування бібліотечних фондів використано 383,3 тис. грн, що на 226,4 тис. грн більше 2016 року. У т. ч., коштів загального фонду – 104,0 тис. грн, що також на 24,1 тис. грн більше, ніж у 2016 році.
      Проведено ремонтні роботи на суму 106,7 тис. грн коштів загального фонду, більше на 71,6 тис. грн, ніж у 2016 році.
      Здійснено придбання основних засобів на 26,8 тис. грн, що на 44,7 тис. грн менше 2016 року. У т.ч., 20,0 тис. грн за рахунок коштів загального фонду.
      Надходження коштів до спеціального фонду бібліотек для дітей становили 292,0 тис. грн, з них кошти від надання платних послуг – 47,1 тис. грн, що у порівнянні з попереднім роком більше на 3,2 тис. грн. Виконання до плану – 116,3%. Найбільше коштів від надання платних послуг отримали ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС (11,0 тис. грн), п’ять філій для дітей Кіровоградської МЦБС (від 2,9 до 4,2 тис. грн), Олександрівська (2,0 тис. грн), Петрівська (2,0 тис. грн), Бобринецька (1,8 тис. грн), Гайворонська і Новгородківська (по 1,5 тис. грн) РДБ. Кошти використано на придбання книг, передплату періодики, поліпшення матеріально-технічної бази.
      Належність бібліотек до груп за оплатою праці розподілилися таким чином: 7 – до 3-ої групи, 13 – до 4-ої, 9 – поза групою.

      Центральні міські та районні бібліотеки для дітей виступали методичними центрами для підвідомчих бібліотек з питань організації роботи з дітьми та забезпечували підвищення кваліфікації бібліотекарів. Провели самостійно чи спільно з бібліотеками для дорослих 203-и різних форми навчань: семінари, практикуми, стажування, тренінги, майстер-класи, творчі лабораторії, школи молодого/сільського бібліотекаря, дні: методичні, творчої ініціативи, професійного спілкування тощо.
      Не менш уваги бібліотеки приділили вивченню потреб і запитів користувачів, затребуваності тих чи інших послуг. Проведено 72 соціологічних, маркетингових досліджень, моніторингів, 166 аналізів читань, під час яких опитано більше 7,7 тис. учнів 1-9-х класів та організаторів дитячого читання.
      Фахівцями здійснено 143 виїзди з надання консультативно-практичної допомоги сільським/міським бібліотекарям. Більше мали можливостей побувати у бібліотеках керівники Вільшаської, Долинської, Компаніївської, Новгородківської, Новомиргородської, Олександрівської, Благовіщенської, Устинівської РБД, ЦБД ім. Ю.Гагаріна Олександрійської МЦБС.
      Керівники Бобринецької, Гайворонської, Голованівської РБД здійснили лише по 3-4 виїзди. Жодного виїзду – у Новоархангельській РБД. На що певний вплив мала відсутність транспортно-шляхових сполучень із селами.

      Невід’ємною частиною професійної діяльності усіх бібліотек для дітей є видання друкованої продукції та створення сучасних форм реклами: презентацій, бук-трейлерів, відеороликів тощо. За рік опубліковано чи представлено он-лайн понад 479 назв видань. Наклад друкованої продукції склав 4,6 тис. прим. Серед видів друкованих матеріалів популярні: буклети, пам’ятки, закладки, календарики, флаєри, які розповсюджувалися серед користувачів. Створення віртуальних матеріалів активно практикує ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС – 12 відеороликів, відеофільмів, буктрейлерів,які представлені на YouTube: «Щаслива дитина – квітуча Україна», «Бібліомістечко – країна мрій», «ТОП-10. Найяскравіші події 2017 року» та інші. А також, відеоролики, електронні презентації мають ЦБД і філія № 19 для дітей Кіровоградської МЦБС, Долинська, Голованівська, Добровеличківська, Олександрівська, Новгородківська та Устинівська РДБ.

      Для дитячих бібліотек ЗМІ та віртуальний комунікаційний простір є засобом реклами закладу та його послуг. Опубліковано в місцевих газетах, прозвучали на радіо і ТБ 480 прес-релізів; 9,9 тис. інформацій представлені в мережі Інтернет. Активно розповідали про свою діяльність Гайворонська, Голованівська, Добровеличківська, Долинська, Компаніївська, Новгородківська, Новоархангельська, Олександрівська, Петрівська РБД, ЦБД ім. Ю.Гагаріна і бібліотека-філія № 3 з обслуговування дітей Олександрійської МЦБС, п’ять МБД Кіровоградської МЦБС, Побузька МБД, бібліотека-філія № 8 для дітей Світловодської МЦБС, дитяча філія Новоукраїнської ЦБ ОТГ.
      19 дитячих бібліотек ведуть 23 власні сайти і блоги. У 2017 році створено блог Бобринецької РБД. Частина бібліотек активно використовує акаунти на Facebook.

Огляд роботи 22-х дитячих відділів

      Різноманітну роботу по залученню дітей до бібліотеки і читання проводили дитячі відділи, які функціонували у структурі 4-х районних, 7-ми міських, 11-ти сільських бібліотек. Їх роботу забезпечували 24 фахівця: з яких 75% мають вищу та базову бібліотечну освіту, 54,2% – працює більше 20 років, що менше на 1,2% за 2016 рік. Відбулося заповнення вакансії у дитячому відділу Глодоської СБ, скорочено штатну одиницю у дитячому відділі Маловисківської РБ.
      Статистичні дані дитячих відділів щодо користувачів за єдиною реєстраційною картотекою ідентичні даним щодо кількості обслужених.
      Кількість користувачів-дітей становила 13,2 тис. (104% – до плану), але менше на 500 читачів порівняно з 2016 роком, так як не виконано показник «користувачі» у дитячому відділі Маловисківської РБ. Разом з тим, зросла кількість нових користувачів у дитячих відділах і склала 1,7 тис., що на 216 осіб більше 2016 року. Слід відмітити роботу по залученню до читання дітей дошкільного віку дитячих відділів Маловисківської і Онуфріївської РБ, Знам’янської ЦУМБ, Липнязької СБ Добровеличківського району, Аджамської СБ Кіровоградського району.
      Відвідування склали 171,6 тис. (133% – до плану), що на 6,6 тис. менше 2016 року. Середнє відвідування – 12,9, читаність – 19,6, на рівні показників бібліотек для дітей.
      Видача документів – 259,9 тис. (99,7% – до плану) – на 5 тис. менше порівняно з 2016 роком.
      Документний фонд дитячих відділів нараховує 177,1 тис. прим. документів, на 10,8 тис. менше порівняно з 2016 роком.
      Надходження документів до відділів – 3,2 тис. прим. документів, менше на 2,4 тис. прим. за 2016 рік. У середньому, кожен дитячий відділ мав 4 назви періодики для дітей, за винятком 4-х відділів, які не отримували дитячих періодичних видань: Тишківський Добровеличнівського, Глодоський Новоукраїнського, Богданівський і Дмитрівський Знам’янського районів.
      У2017 році з фондів дитячих відділів вибуло 13,9 тис. прим. документів, що на 3,8 тис. прим. більше 2016 року.
      Відносні показники становили: обертаність – 1,5; забезпеченість – 13,4.
Комп’ютерну і копіювально-розмножувальну техніку мають дитячі відділи Олександрійського району, Маловисківської, Онуфріївської районних бібліотек, які надають Інтернет-послуги дітям. Працівник дитячого відділу Онуфріївської РБ веде ЕК бібліотечного фонду та електронну базу даних «Письменники Кіровоградщини – дітям».
      Про проведені заходи з користувачами розповідалось у мас-медіа. Бібліотекарі дитячого відділу Олександрійської ЦРБ ведуть сайт «Паросток» і сторінку в соціальній мережі Faсebook, Маловисківської РБ – блог «Ромашка». надають пости на сайти ЦР(М)Б дитячі відділи Знам’янської МЦБС, Онуфріївської РБ, Новопразької центральної і Червонокам’янської сільських філій Олександрійської РЦБС.

Огляд роботи бібліотек, що увійшли до ОТГ

      Як було зазначено вище, 24 публічні бібліотеки мережі Міністерства культури України увійшли до складу Бобринецької, Новоукраїнської, Маловисківської, Соколівської Кіровоградського району ОТГ.
      Краще організаційно і методично забезпечено діяльність бібліотек в Новоукраїнській ОТГ. Роботу філій Новоукраїнської ЦБ забезпечують 13 фахівців, з яких 7 працює на ставки, 2 – на 0,75 і 4 – на 0,5 ставки. Охоплено читанням 74,1% учнів шкіл і дитсадків громади. Основні показники виконано: «користувачі» обслужено 2,9 тис., «відвідування» – 37,4 тис., «видача документів» – 67,9 тис. прим. Відносні показники: середнє відвідування – 12,5, читаність – 22,8. Документний фонд для дітей 7-ми філій ЦБ ОТГ склав 39,1 тис. примірників. Надходження книг і періодики профінансовано із загального фонду бюджету ОТГ. Загалом філії ЦБ отримали 781 прим. документів. Вибуття склало 527 прим. Забезпеченість документами на одного користувача – 22,1, обертаність – 1,0.
      Інший стан справ у бібліотеках Бобринецької, Маловисківської, Соколівської Кіровоградського району ОТГ. Тут відсутні бібліотеки, які б здійснювали організаційно-методичну роботу.
      У книгозбірнях працює 21 фахівець, у т.ч. лише 19% осіб – на ставку, інші – на 0,75, 0,5 і 0,25 ставки. Як результат, бібліотеки цих ОТГ охоплюють читанням 46,5% дітей – вихованців дитсадків та учнів шкіл. За 2017 рік обслужено користувачів 1,1 тис., відвідування склали 13,9 тис., книговидача – 24,7 тис. примірників. По бібліотеках Бобринецької ОТГ відсутня інформація про «дитячий фонд», так як при переході до ОТГ, в облікових документах відбулось злиття «дорослого» і «дитячого» фондів.
      Лише бібліотеки Соколівської ОТГ отримали кошти з місцевого бюджету на придбання книг і періодики, а також проводили очищення фондів від зношених та морально застарілих видань. Забезпеченість документами на 1 користувача-дитину: 21,3 – по бібліотеках Соколівської і 60,6 – Маловискіської ОТГ; обертаність фонду, відповідно, 0,4 і 0,5.

Аналіз статистичних показників роботи усіх бібліотек області,
у т. ч. й ОТГ, які обслуговували дітей,

      свідчить, що основні планові показники виконані. Показник «користувачі» склав 104,7 тис. (виконання до плану – 107,8%), що більше на 700 осіб проти 2016 року. Бібліотеки відвідали 1 млн. 235,9 тис. дітей (123,4% до плану), що на 21,5 тис. більше 2016 р. Користувачам видано 2 млн 189,4 тис. прим. документів (104,2% до плану), що на 8,9 тис. прим. документів більше за 2016 р. Середнє відвідування становило 11,8, читаність– 20,9.
      На початок 2018 р. «дитячий фонд» бібліотек області, нараховував 1 млн. 961,4 тис. прим. документів, що на 69,9 тис. прим. менше, ніж на початок попереднього року. До бібліотек надійшло 29861 прим. документів (на 2,0 тис. прим. більше 2016 року). Позитивна тенденція спостерігається щодо упорядкування документного фонду. З дитячих фондів вилучено 87630 прим. документів, що на 19,1 тис. прим. більше проти 2016 року. Забезпеченість документами на одного користувачаскладає 18,7, обертаність– 1,1, коефіцієнт оновлення «дитячих фондів» становить 1,5% (на 0,1% більше 2016 р.).

Участь бібліотек області у всеукраїнських та обласних заходах

      Обласною бібліотекою для дітей ім. Т. Г. Шевченка проведено низку обласних заходів з підвищення кваліфікації – семінар-практикум, практикуми, творчі лабораторії бібліотечної інноватики для сільських бібліотекарів на базі Новоархангельської та Компаніївської РБД, в яких взяли участь та пройшли навчання 104 бібліотечних фахівці, у т. ч. представники бібліотек ОТГ і ЦБ. Відбулося стажування на базі ОДБ ім. Т.Г. Шевченка новопризначених керівників Благовіщенської, Бобринецької, Олександрівської, Устинівської РБД.
      Разом з тим, через відсутність коштів, нерегулярно відвідують навчання працівники Гайворонської РБД, Світловодської ДК МБД, бібліотеки-філії № 8 для дітей Світловодської МЦБС, Побузької МБД Голованівського району, Новомиргородської МБД, Рівнянської СБД Новоукраїнського району.
     Р(М)БД – учасники обласних етапів Всеукраїнських соціологічних досліджень Національної бібліотеки України для дітей «Книга. Бібліотека. Читацька компетентність дітей», «Професійна компетентність бібліотекаря дитячої бібліотеки», моніторингу «Книга року – 2017»;  обласного моніторингу «Фонди для дітей у бібліотеках області: об’єктивний аналіз та погляд на проблеми».
      Всеукраїнські заходи для користувачів-дітей проведені на Кіровоградщині відзначалися активністю бібліотек і масовістю юних учасників. Так, учасниками Всеукраїнського тижня дитячого читання стали 18 тис. дітей, конкурсу «Книгоманія 2017» – 2,8 тис., літературного конкурсу «Творчі канікули» – 120 осіб.
      Переможцями 4-го обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Книгоманія 2017» були представники з Долинщини: шестикласниця О. Сліпченко, (м. Долинська) та семикласник Д. Ільічов (Лаврівська сільська бібліотека, Долинський район).
      Переможцями обласного туру всеукраїнського літературного конкурсу «Творчі канікули» стали 13 дітей з: смт Побузьке Голованівського району; смт Новгородка, Петрове, Олександрівка, міст Бобринець, Долинська, Кропивницький, Новоукраїнка, Олександрія, с. Хащувате Гайворонського району, с. Глинськ Світловодського району. На Всеукраїнському рівні переможцем в номінації «Безмежний світ моєї уяви» (вікова категорія 14-18 років) визнано прозовий твір «Як люди совість в душі впустили і світле щастя відродили» Р. Костюка із села Хащувате Гайворонського району.
      Твори чотирьох представників від області увійшли до збірки «Творчі канікули», яку видала Національна бібліотека України для дітей. Окрім прозового твору-переможця, ввійшли поезії «Воля, що долає час» Д. Бірзула в номінації «Так, я люблю Україну» (м. Кропивницький), прозові твори «Давня легенда» А. Варакути в номінації «Моя майбутня професія» (м. Кропивницький), «Тореадори з Васюківки. Далі буде….to be continued» О.Комишової в номінації «Далі буде? Ні, «далі» – вже є!» (смт Петрове).
      Новизною 2017 року у практиці роботи бібліотек області були заходи у форматі story-time (сторі-тайм), коли дорослий читає вголос групі дітей. Обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка запропонувала бібліотекам долучитися до обласної акції «Читай, я буду слухати!»саме у такому форматі, мета якого – заохочення дітей до читання, підвищення його значення і ролі у житті дитини та популяризація кращих дитячих літературних творів. Учасники бібліоакції стали 197 публічних бібліотек, серед яких 29 спеціалізованих бібліотек для дітей. Методику сторі-тайм апробували міські для дорослих та сільські бібліотеки Благовіщенського, Вільшанського, Гайворонського, Голованівського, Добровеличківського, Долинського, Знам’янського, Кіровоградського, Компаніївського, Новомиргородського, Новоукраїнського, Олександрійського, Світловодського районів та міст Знам’янка, Кропивницький, Олександрія. До читань була залучена широка аудиторія дітей – понад 10,3 тис., з яких – 1,9 тис. дошкільників. Із загальної кількості учасників акції до бібліотек вперше записалися 19,6% юних земляків, третя частина з них – дошкільники. У ході бібліоакції проведено 633 заходи.

Культурно-просвітницькі заходи,

      що відбулися протягом 2017 року, були різноманітними і позитивно впливали на популярність дитячих бібліотек, що допомагало розширювати коло соціальних партнерів, зацікавлені у спільній діяльності. Перевага надавалася таким напрямам роботи як формування національно-патріотичної свідомості, підвищення престижу читання, організація дозвілля з книгою, розвиток творчих здібностей. Традиційно влітку бібліотеки працювали з дітьми, які відпочивали на пришкільних майданчиках, таборах відпочинку. Майже у всіх дитячих бібліотеках були розроблені програми літнього читання на кшталт «Канікули з книгою», «Літо – час до читання», «Літо на книжкових островах», «Літо кличе» тощо, у багатьох діяли кіно майданчики, де діти могли переглянути популярні мультиплікаційних фільми. Організація такого дозвілля особливо актуальна для малозабезпечених родин, школярів, які у літній період залишилися на місцях. Усього під час літа на заходах у бібліотеках побували більше 8 тис. дітей.
      При бібліотеках для дітей працювало 58 обєднань за інтересами:клуби, гуртки, студії, школи, вітальні. Створені нові об’єднання: гурток «Капітошка» для молодших користувачів (Добровеличківська РБД); клу «Плюшева няня» для дошкільників (Олександрівська РБД); клуб «Code Club» зі створення комп’ютерних програм та «Робоклуб», де всі комп’ютерні програми ігор та навчання побудовані на використанні всесвітньо відомого конструктора «Lego», гурток «Шаховий коник» для дошкільників та дітей молодшого шкільного віку (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС).

      Найкращі напрацювання у роботі бібліотек області з користувачами-дітьми знайшли відображення на блозі «Фаховий месседж» обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г. Шевченка http://fahovuymassage.blogspot.com/.

      З огляду на вище означене констатуємо, що проблемами для бібліотек області залишаються, як і в попередні роки: відсутність стабільної системи фінансування в обсягах, достатніх для ефективної діяльності і розвитку; недостатні темпи оновлення інформаційних технологій, що ускладнює або унеможливлює виконання виробничих процесів та обслуговування користувачів на сучасному рівні; слабка матеріальна база.
      Разом з тим, наявні ресурси, досвід, позитивний імідж серед місцевих громад, підтримка партнерів дають можливість бібліотекам забезпечувати інформаційні, просвітницькі, дозвіллєві потреби юних громадян та організаторів дитячого читання.

      Продовжуючи розпочату роботу щодо розвитку послуг для юних жителів області бібліотекам слід звертати увагу на:

      • удосконалення промоційної діяльності та комунікації для розширення соціально-культурного простору дитячого читання;
      • розвиток соціальних та інноваційних послуг;
      • залучення громади до дитячої бібліотеки як закладу, куди людина, прийшовши один раз, захотіла б повернутися знову;
      • пошук грантових проектів і програм неурядових організацій, розвиток фандрейзингової діяльності;
      • упорядкування документних фондів бібліотек, перехід на таблиці УДК.