Пропонуємо почитати Пропонуємо почитати
Буктрейлери Буктрейлери
Презентації Презентації
Періодичні видання I півріччя II півріччя
Бібліотечні клуби Бібліотечні клуби
Безпека в Інтернеті Безпека в Інтернеті
Довідник безбар'єрності "Довідник безбар'єрності"
Електронний каталог Електронний каталог
Державні закупівлі

Поради методиста

 

Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. А.П.Гайдара

Інформаційно -  телекомунікативні технології
та їх роль у покращенні процесів обслуговування дітей:
з досвіду роботи бібліотек Кіровоградщини

Таїса Манжула,
директор бібліотеки

   Інформаційно - телекомунікативні технології, які сьогодні стоять у центрі уваги всіх  бібліотек України, суттєво впливають на їх розвиток і змушують не тільки переглянути традиційний набір бібліотечних послуг, але й подивитися на свої функції по-новому. Сучасна соціально-комунікативна ситуація, активні процеси на шляху побудови інформаційного суспільства по-іншому визначають і пріоритети діяльності бібліотек для дітей. Сьогодні  дитячі бібліотеки поставили на одне із перших місць у своїй роботі найважливіше завдання, що відповідає  Конвенції ООН про права дитини – забезпечення дітям вільного і необмеженого доступу до інформації. Значення бібліотек як центрів інформації зростає з кожним роком, вони стають своєрідним „вікном у світ”.
   Не виключенням є і наша – Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. А.П.Гайдара. Уся робота по обслуговуванню користувачів останні 5 років спрямована на якісне та найповніше задоволення їхніх інформаційних потреб як за допомогою традиційних друкованих джерел, так і новітніх інформаційних технологій.
   На даний момент в бібліотеці налічується 20 автоматизованих робочих місць, діє локальна комп’ютерна мережа. Відкрито відділ впровадження комп’ютерних технологій та забезпечення Інтернет - доступу користувачам. Фахівцями закладу створено Веб-сайт (www.librarychl.kr.ua), продовжується робота по удосконаленню та оновленню його контенту.
   З 2007 року в бібліотеці функціонує  безкоштовний Інтернет - клас для дітей при відділі впровадження комп’ютерних технологій та забезпечення Інтернет - доступу користувачам. Саме цей відділ здійснює повноцінне безперебійне функціонування комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, бібліотечного Веб-сайту, електронних баз даних та забезпечує доступ наших юних користувачів до ресурсів Всесвітньої мережі Інтернет. Діяльність персоналу відділу у процесі постачання бібліотечно-інформаційних послуг користувачам структурується в таких основних напрямках:
-        обслуговування користувачів у режимі запит-відповідь;
-        формування навиків самостійного пошуку інформації в мережі  (тут на перший план виступає не лише завдання технічного оволодіння прийомами пошуку, а й допомога дітям у виробленні власної позиції в оцінці ресурсів, зокрема, коли мова йде про так звану „шкідливу” інформацію);
-        підготовка власної друкованої продукції довідково-інформаційного характеру на допомогу використання можливостей та ресурсів мережі Інтернет;
-        допомога фахівцям відділів з надання бібліотечних послуг користувачам у підготовці та проведенні електронних презентацій, нових форм масових заходів з використанням мультимедійних технологій;
-        вивчення дітей і підлітків як групи користувачів з яскраво вираженою специфікою взаємодії з Мережею, відстеження та систематизація запитів з метою удосконалення обслуговування. Саме тому протягом жовтня-листопада 2008 року у відділі впровадження комп’ютерних технологій та забезпечення Інтернет - доступу користувачам проводилося анкетування користувачів на тему: „Моя думка про Інтернет”. Отримана інформація допомогла у плануванні подальшої роботи не тільки даного відділу, а й бібліотеки в цілому.
   З метою розширення  спектру бібліотечних послуг та інформаційних можливостей закладу даний відділ з 1 січня 2009 року переведено у більше приміщення з кращими умовами, де добавлено ще 2 робочих місця. На сьогодні Інтернет - клас бібліотеки, розрахований на 9 робочих місць, забезпечує широкий набір послуг: надання машинного часу, ксерокопіювання, сканування, форматування і роздрукування  документів, запис інформації на електронні носії, її пошук в Інтернеті, допомога у підготовці рефератів тощо. Найбільш поширеними з усього розмаїття послуг, що цікавлять читачів,  є пошук інформації, якої немає або не вистачає в друкованих джерелах, підготовка рефератів з різних галузей знань, робота з електронною поштою, спілкування з однолітками.
   Працівники відділу постійно надають користувачам бібліотеки консультаційну допомогу, а реклама ресурсів Інтернету допомагає учням орієнтуватися у всесвітній мережі щодо пошуку різнопланової  інформації. Так, у 2008-2009 роках спеціалістами відділу підготовлено вебліографічні списки на теми: „Правова освіта населення за допомогою Інтернету”, „Відпочиваємо всією родиною”, „Такий захоплюючий навколишній світ”, „Музеї світу”, „Мова – великий Божий дар”, „Словники, довідники, електронні енциклопедичні видання”, „Твоє довкілля”, „Подорож у світ мистецтва”, „До ювілеїв письменників: 195-річчя Т.Г.Шевченка, 200-річчя М.В.Гоголя, 210-річчя О.С.Пушкіна” тощо. Крім того, списки цікавих і корисних Інтернет-адрес та електронних видань для дітей представлені на бібліотечному Веб-сайті. Приплив нових користувачів до Інтернет - класу свідчить про його популярність як інформаційного центру, в якому добре організований вільний доступ до інформаційних ресурсів, що забезпечує отримання реферативної, бібліографічної, повнотекстової інформації в режимі он-лайн. Кількість користувачів та відвідувань відділу за даний період у порівнянні з 2008 роком зросли удвічі (понад 700 користувачів та  4000 відвідувань).
Інформатизаціявідкриває значні перспективи для створення і активного використання різноманітних ресурсів. Але її успіхи неможливі без досягнення належного рівня інформаційної культури юних читачів. Тому формування інформаційної грамотності на базі традиційної бібліотечно-бібліографічної культури і комп’ютерних засобів стало однією з головних функцій бібліотеки. Підтвердженням цього є створення циклу віртуальних уроків та заходів „У світ книги – через комп’ютер”, а також підготовка та випуск нового електронного продукту – мультимедійної презентації. Першопрохідниками в даному напрямку роботи стали працівники відділу з надання бібліотечних послуг користувачам дітям дошкільного віку, учням 1-5 класів та їхнім батькам. Саме вони започаткували в практику роботи нашого закладу проведення мультимедіа - презентацій. Фактографічну інформацію фахівці бібліотеки намагаються доповнити сучасними технічними можливостями, ефектом анімації, музичним супроводом. Поєднання динамічного зображення, звуку та дизайнерської графіки, у порівнянні з простим виступом бібліотекаря, значно збільшує сприйняття інформації,  особливо - дитячою аудиторією.
   На сьогодні вже підготовлено понад 30 електронних версій заходів для юних користувачів: про державні символи України, народні свята, до 70-річчя Кіровоградської області, з різних напрямів морально-правового та естетичного виховання дітей, з циклу „Будуємо замок добрих чарівників Європи” до ювілеїв дитячих письменників, до 200-річчя М.В.Гоголя, 210-річчя О.С.Пушкіна, по творчості видатного живописця І.І.Шишкіна, цикл бібліотечних уроків з історії книги та інші.
   На нашу думку, необхідність подолання стереотипів у масовій роботі є велінням часу. Запровадження інноваційних форм популяризації літератури, дає можливість всебічного і нетрадиційного розкриття книжкових багатств, допомагає читачам у формуванні і розвитку їх інтересів; дозволяє користувачам виявити і поповнити свої пізнання в різних галузях знань, розкрити творчий потенціал як бібліотекарів під час підготовки, так і учасників під час проведення заходів.
   Корпоративність як універсальний механізм міжбібліотечної співпраці знайшла своє втілення в проекті створення єдиного зведеного краєзнавчого кооперативного каталогу бібліотек області, в якому бібліотека бере участь з  червня 2007 року, і обсяг якого саме в нашій бібліотеці на сьогодні налічує майже 15 тис. записів. Крім цього, фахівцями відділів бібліографії та краєзнавства,  комплектування та обробки документів, продовжується робота над створеннямвласного бібліотечного електронного каталогу та електронних баз даних, а з 2009 року відділом зберігання, гігієни та реставрації документів розпочато роботу по ретроспективній конверсії бібліотечного фонду.
   При роботі над бібліотечним Веб-сайтом було також створено і представлено на ньому повнотекстову електронну базу „Наші видання”, яка систематично поповнюється новинками нашої методичної продукції. Тут же можна познайомитися з щорічним Календарем знаменних і пам’ятних дат Кіровоградщини, бібліотечними новинами, анотаціями на дитячі книги, які отримала бібліотека, щомісячним планом заходів для дітей та іншою інформацією.
   За допомогою використання  мережі Інтернет, електронного каталогу та електронних баз даних працівники бібліотеки значно розширили можливості задоволення інформаційних запитів користувачів, виконання різноманітних  бібліографічних та фактографічних довідок. Організація фонду, довідково-бібліографічного апарату, консультаційна підтримка не тільки в пошуку інформації, але й у її засвоєнні, - усе спрямовано на те, щоб з дитинства закласти фундамент грамотної роботи з книгою.
   Зрозуміло, що впровадження новітніх технологій в діяльність бібліотеки вимагає підвищення рівня професійності всього персоналу. Маючи на сьогодні стрімкий характер комп’ютеризації суспільства, бібліотекарі й самі повинні докласти максимум зусиль для власної освіти. Як мінімум бібліотечний працівник має набути базові знання роботи на персональному комп’ютері та вміння використовувати Інтернет - ресурси.
   У нашій бібліотеці для цього створено належні умови – вільний доступ до мережі, достатня кількість спеціалізованої літератури, організація взаємного навчання. Крім того, підвищення рівня інформаційної культури працівників бібліотеки, пошук новацій в інформаційному обслуговуванні користувачів – це ще один з напрямів діяльності відділу впровадження комп’ютерних технологій та забезпечення Інтернет - доступу користувачам.  За допомогою щоденних навчань, що проходять у відділі з 9 до 10 години більшість працівників бібліотеки мають базові навички роботи з ПК. Наприклад, у 2009 році проводилися заняття на такі теми: „Управління задачами та обробка документів в системі Windows”, „Використання локальних та глобальних комп’ютерних мереж”, „Подання інформацій в Інтернеті. Пошукові системи і каталоги”, „Повнотекстові колекції та їх можливості”, „Регіональні ресурси Інтернету” та інші. Такі навчання надають можливість бібліотекарям  не тільки підвищити свій фаховий рівень, а й значно поліпшити якість обслуговування користувачів.
   Можна сказати, що вже і ми, бібліотечні фахівці, на сьогодні не уявляємо свого професійного життя без комп’ютера. Ми використовуємо комп’ютерну техніку під час наших творчих занять, нарад, різних форм навчання бібліотечних працівників області. Так, влітку цього року наша бібліотека проводила творчу лабораторію для працівників дитячих відділів сільських бібліотек області на тему: „Сільська бібліотека: сучасний погляд на нові можливості розвитку”, під час якої  всі лекції, консультації, майстер-класи  фахівців ОДБ супроводжувалися електронними презентаціями, що значно допомагало нашим сільським колегам засвоїти та закріпити матеріал. Спеціалісти відділів з надання бібліотечних послуг користувачам не тільки познайомили учасників лабораторії з новинками сучасної літератури для дітей, а й продемонстрували наглядно презентації електронних версій популярних масових заходів ОДБ, звернувши увагу присутніх на те, яким чином  можна використати літературу, мультимедійні технології, ігрові моменти, щоб підготувати змістовний та цікавий захід для дошкільнят та молодших школярів; як за допомогою використанням новітніх технологій краще привернути увагу читача - підлітка до популяризації літератури різних жанрів, проведення того чи іншого заходу, на чому варто зупинятись детально,  які видання  використати, враховуючи уподобання, психологічні можливості та фізичні навантаження  на юних. Уся почута та побачена інформація стала своєрідним пізнавальним відкриттям для наших колег.
   Робота у даних напрямках буде удосконалюватися і продовжуватися. Але хочеться додати, що весь наявний арсенал форм і методів  фахівці бібліотеки спрямовують на розвиток читацької активності та прищеплення дітям навичок самостійного інформаційного пошуку, їх підтримку у роботі з різноманітними інформаційними ресурсами. Якщо торкатися теми користі чи шкоди комп’ютера та Інтернету для дитини, можна з впевненістю сказати, що в нашій бібліотеці новітні інформаційні технології вже стали важливим засобом залучення сучасної дитини до читання. Моду на читання в дитячому середовищі треба виховувати навіть за допомогою новітніх технологій і формувати у свідомості юних громадян розуміння того, що  „Читати – це модно!”, „Читати – це круто!”, „Не читати – соромно!”.
   Продовжуючи тему, хочеться розповісти і про роботу дитячих бібліотек області у даному напрямі. Мережа дитячих бібліотек Кіровоградської області нараховує 31 заклад, в т. ч. -  обласну бібліотеку для дітей ім. А.П.Гайдара, 29 районних і міських та 1 сільську бібліотеку для дітей. Говорячи про оснащення дитячих бібліотек сучасними технічними засобами, за винятком комп’ютерного забезпечення обласної бібліотеки для дітей, у закладах на сьогодні нараховується 22 комп’ютери, 18 принтерів, 20 ксероксів, 13 сканерів, і лише, 6 бібліотек підключено до мережі Інтернет. Зрозуміло, що в умовах сьогоднішньої фінансово-економічної кризи  говорити про значне покращення даної ситуації не приходиться, але ми дивимось у майбутнє оптимістично, і розуміємо, що дороги назад не має, є лише дорога вперед, хоча і невеликими кроками.

   На сьогоднішній день потужний Інтернет - центр працює в Олександрійській центральній міській бібліотеці для дітей, він включає 6 комп’ютерів, 2 принтери і сканер. Це сучасна інформаційна установа, що сприяє особистісному розвитку маленьких громадян. Кожний користувач бібліотеки має можливість впродовж 1 години безкоштовно подорожувати Інтернетом. Одне з основних завдань Інтернет - центру - забезпечення  оперативного доступу юних  читачів  до різносторонньої інформації, в тому числі і до тієї, що відсутня в бібліотеці. Працюючи у напрямку „Інформаційна культура школяра”, бібліотекарі проводять бібліотечно–бібліографічні уроки, індивідуальні та групові навчання користувачів „Інтернет – імперія інформації”, які допомагають дітям оволодіти знаннями, вміннями, навичками інформаційного самозабезпечення навчальної, пізнавальної діяльності, раціональними прийоми самостійного пошуку інформації.
   На  рекламному стенді „Інтернет - центр інформує” висвітлена інформація для користувачів: положення про Інтернет – центр,  правила користування,  рекламна продукція. Візитною карткою центру залишається Веб–сайт (http://dic.at.ua/), в розробці якого брали участь працівники бібліотеки  і  користувач дитячого Інтернет - центру – Кузьменко Назар.

   Робота дитячого Інтернет - центру спрямована також на те, щоб всебічно показати дітям можливості  Інтернету для дозвілля, навчання та спілкування. Відбувається це шляхом підготовки друкованої видавничої продукції – списків корисних  Інтернет – адрес для учнів, вчителів, батьків, списків Web-сайтів на допомогу засвоєнню шкільної програми „Інтернет для навчання – тим, хто вчить”, а також за допомогою організації різноманітних заходів, таких як: Інтернет-година „Книга Рекордів Гіннеса”, Інтернет-вікторина „Інтелектуальна ігротека”, віртуальний вернісаж „П’ять хвилин з мистецтвом”, Інтернет - екскурсії „Інтернет - Що? Де? Коли?”, віртуальний урок-диспут „Глобальне потепління – чи винна людина?” та інші. 
   При дитячому Інтернет - центрі працює гурток „Смайлик”, члени якого обмінюються  думками з приводу використання тих чи інших  ресурсів Інтернет на ігрових тренінгах.   В 2008 році члени гуртка взяли активну участь у  Всеукраїнському конкурсі „Он-Ляндія. Моя безпечна Веб-країна”, який проходив в рамках програми „Безпека дітей в Інтернеті”.   Учасники конкурсу написали та надіслали твори на тему  „On-ляндія – моя безпечна Веб-країна”,  три найбільш вдалі отримали заохочувальні призи від організаторів.
   Дитячий Інтернет – центр створює рівні можливості у пошуку інформації для дітей різних соціальних верств: дітей-інвалідів, сиріт, дітей з малозабезпечених сімей. Так, в рамках цільової комплексної програми „Дай руку підліток”, за якою не перший рік працює бібліотека, був проведений віртуальний урок „Захист прав дітей у світі”. Учасники заходу взяли активну участь в „Казковій правознавчій лотереї”, на згадку отримали інформаційну закладку „Знаємо свої права - виконуємо обов’язки!”.
   Бібліотеки для дітей Кіровоградської МЦБС (це п’ять філій)  активно використовують комп’ютерну техніку, як інструмент для більш повного, швидкого та зручного отримання інформації для відвідувачів і бібліотекарів, як один із шляхів залучення читачів до бібліотеки, засіб пробудження у них інтересу до книги, а також як помічника в суто професійній роботі. Ось декілька  тому яскравих свідчень.
   Бібліотекарями ЦМДБ (філія № 11)  було проведено урок-мандрівку „Уікенд в Європі”, під  час якого учні 8-х класів подорожували сайтами Інтернету.  Результат – зросла кількість запитів за темами:  мистецтво, традиції, звичаї, культура країн Європи.
   По-творчому, з фантазією підходять бібліотекарі МЦБС до оформлення книжкових виставок, завдяки можливостям комп’ютерних програм створюються поличкові роздільники різних форм і будь-яким шрифтом.  Усі виставки супроводжуються  веб-списками. З метою допомоги користувачам зорієнтуватися у світі електронної інформації видано: веб-список  „Корисні сайти для вільного часу” (для учнів 5-9 класів);  веб-покажчик „Інтернет для батьків”,  який бібліотекарі презентували під час проведення Дня інформації „Матусин день”.
   Підключення до мережі Інтернет у Бобринецькій, Вільшанській, Долинській, Олександрівській, Петрівській районних бібліотеках для дітей також дало змогу проводити більш якісне інформаційне обслуговування користувачів; використовувати різноманітні форми роботи з формування інформаційної культури дітей і підлітків, застосовувати можливості комп’ютерної техніки у процесі проведення масових заходів.
   Крім цього, використання сучасних технічних засобів значно підвищило рівень видавничої діяльності бібліотек. Видання бібліографічних посібників, пам’яток до ювілейних дат письменників, буклетів, вітальних листівок та запрошень стало більш якісним  та оперативним.
   Як, приклад, Кіровоградська ЦМДБ щорічно видає більше 10 назв продукції,   серед   них:   пам’ятки-закладки   „Ювіляри-казкарі”;  буклети „Школа виживання”, „Навчіть дитину любити книгу” та інші. Працівниками Олександрівської  районної бібліотеки  для  дітей  у 2008 році випущено змістовний анотований покажчик літератури „Письменники рідного краю – дітям” та рекомендаційні анотовані списки літератури: „Золоті причали Світлани Барабаш”,  „Письменник-земляк   Петро  Куценко – дітям”.  Рекомендаційні покажчики з якісною поліграфією „Учень – це  дзеркальне відображення  учителя”, „Творець людських душ” (до 90 річчя з дня народження В.Сухомлинського), „Українські письменники – дітям”,  „Увійди в природу другом” підготовлені фахівцями Петрівської районної бібліотеки для дітей.
   Доступ до ресурсів Всесвітньої мережі Інтернет, використання можливостей сучасної техніки в дитячих бібліотеках підняло на якісно-новий рівень процеси обслуговування користувачів, що сприяло утвердженню позитивного іміджу бібліотек. Інтернет став, не тільки для користувачів, а й для колективів бібліотек засобом пізнання, освоєння та застосування нових технологій у навчанні, дозвіллі, задоволенні професійних запитів, адже бібліотечним працівникам надана можливість ознайомитись з досвідом провідних бібліотек, порівняти і оцінити свою роботу.Скачати у форматі doc