Пропонуємо почитати Пропонуємо почитати
Буктрейлери Буктрейлери
Презентації Презентації
Періодичні видання I півріччя II півріччя
Бібліотечні клуби Бібліотечні клуби
Безпека в Інтернеті Безпека в Інтернеті
Довідник безбар'єрності "Довідник безбар'єрності"
Електронний каталог Електронний каталог
Державні закупівлі

Поради методиста

Відділ розвитку дитячих бібліотек і маркетингу

Фахова періодика як засіб підвищеннякомпетентності бібліотекаря
довідник прфесійної періодики

Лариса Босюк
провідний методист

   

    У сучасному бібліотечному світі відбувається поступове збільшення репертуару бібліотечної періодики, що свідчить, з одного боку, про попит на неї та значення для підвищення фахового рівня бібліотекарів, так як видання багатоаспектно розкривають шляхи розвитку бібліотечної справи. З іншого –  і, мабуть, це головне, що бібліотеки сьогодні потрібні людству як ніколи, про це можна дізнатися з  багатьох періодичних видань, як на паперових носіях, так і в електронному варіанті.

    Періодичні   видання   України

    Журнал «Бібліотечний вісник», заснований у 1993 році НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського  у м. Київ.
    Це двомовне видання українською та  англійською.
    У складі редакційної колегії - українські й міжнародні фахівці з Польщі, Сербії, Австрії, Німеччини, Великої Британії.
    Друкуються матеріали науково-пізнавального характеру.
    Вихід часопису з друку 6 разів на рік.
    Журнал «Бібліотечна планета» - щоквартальне науково-виробниче, україномовне видання (м. Київ).
Часопис засновано у березні 1998 року Національною парламентською бібліотекою України і видається Державним закладом «Національна парламентська бібліотека України».
    З 1999 року журнал включено до переліку наукових фахових  видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття   наукових ступенів доктора і кандидата історичних наук.
    За час існування журналу надруковано біля тисячі матеріалів: офіційних та нормативно-регламентуючих документів, науково-професійних, інформаційних статей,   методичних консультацій, публікацій з досвіду роботи бібліотек.   Авторами їх виступили понад 500 досвідчених спеціалістів, фахівців-практиків, літераторів.
    Виправдовуючи свою назву,  журнал постійно друкує матеріали про досвід кращих бібліотек Європи, Польщі, Росії, Білорусії, США. Працівники часопису зазначають, що найчастіше надсилають матеріали фахівці з Дніпропетровщини та Кіровоградщини.
    Журнал постійно публікує усі офіційні документи щодо бібліотечної справи в Україні (Укази Президента України, Постанови Верховної Ради України та Міністерства культури і туризму України),    повідомлення про Положення   Всеукраїнських  конкурсів,   новини  Української  бібліотечної  асоціації,  стандарти  з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи.
    Основні  рубрики: «Колонка редактора» (де головний редактор – генеральний    директор    Національної парламентської   бібліотеки
    України Тамара Вилегжаніна висловлює свої думки, щодо нагальних питань  бібліотечної  роботи  в  Україні);    «Бібліотеки  і  суспільство», «Рецензії»,  «Українська культурологія»,  «Правові аспекти діяльності бібліотек»,   «Зарубіжний досвід»,   «Зверніть увагу на цю книгу»,   «Публічні бібліотеки: аспекти діяльності», «Колонка комплектатора»,  «Колонка каталогізатора»,  «Новітні інформаційні технології».  Тут коротко розповідається про різні бібліотечні заходи в Україні такі, як: семінари, «круглі столи», конференції, презентації програм, проектів тощо.   Рубрика «Рецензії» цікаво знайомить з вітчизняними та зарубіжними виданнями з бібліотекознавства, завдяки ґрунтовним анотаціям. Також,  у журналі з'являються рубрики за актуальною необхідністю чи в міру накопичення важливих матеріалів. Їхні назви розкривають зміст. Наприклад, «Один з нас», «Книжковий ринок України», «Юридична консультація», «Бібліотека у правовому полі»,   «Точка зору» та інші.
    Часопис «Світ дитячих бібліотек» розпочав свою роботу у 2001 році  у м. Київ.
Електронний варіант журналу можна знайти на сайті: www. chl. kiev. ua
    Це перший професійний щоквартальний науково-методичний журнал для працівників дитячих бібліотек України. Заснований Українською асоціацією працівників бібліотек для дітей та Національною бібліотекою України для дітей.
    Головний редактор – генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей, Президент Української асоціації бібліотек для дітей, Герой України  А. С. Кобзаренко.
Журнал постійно публікує багато важливих і цікавих матеріалів, авторами яких є не лише працівники дитячих бібліотек України. Тут висловлюють свої думки представники Міністерства культури і туризму України, державних, громадських організацій, спеціалісти з обласних універсальних наукових бібліотек, діячі науки, письменники, педагоги, видавці, зарубіжні колеги.
    Досить широке і коло тематичних публікацій: вивчення методів удосконалення бібліотечної діяльності, впровадження інформаційних технологій, інноваційний досвід, історія і стратегія розвитку галузі, підвищення  фахової освіти та статусу бібліотечної професії, організація взаємодії спеціалістів.
Журнал постійно повідомляє про «Книжкові новинки» дитячої літератури за віковими категоріями, що виходять в українських видавництвах.
    Також, часопис знайомить з роботою обласних бібліотек для дітей, присвячуючи їм окремі номери, чого не робить жоден журнал. Так, у числі 2 за 2006 рік було представлено і Кіровоградську обласну бібліотеку для дітей ім. А.П.Гайдара. Неодноразово авторами статей, надрукованих у журналі, були  й  працівники ОДБ ім. А.П.Гайдара.
    3 1-го числа 2009 року до журналу додаються аудіо книжки, українського видавництво «Теза».
Без перебільшення, сьогодні журнал зайняв достойне місце у колі професійної преси України.
    Журнал «Бібліотечний форум України»  засновано у  2003 році  товариством  з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство  «Ідея»  (м. Донецьк).  
«Ідея»  працює  з  1990 року, є одним з найбільших передплатних агентств в Україні.  
«Ідея» поширює: книги і періодичні видання; каталоги: «Періодичні  видання Росії й інших країн»,  «Книги України»,   «Книги Росії»,  «Періодичні  видання Росії й інших країн». Безкоштовний доступ до всіх каталогів, з можливістю оформлення замовлень, відкритий на  сайті: www. Idea. com. ua
    Здійснюється постачання бібліотечної техніки бібліотекам України.  «Ідея» має 4 книжкові магазини-салони, з вільним доступом, у містах Донецьк, Луганськ, Маріуполь.
Концепція журналу – багатопланове висвітленні актуальних проблем роботи бібліотек. Журнал зарекомендував себе, як і сподівались видавці,  широкими представницькими зборами для бібліотекарів-практиків.
    Основні рубрики:«Науково-дослідна діяльність бібліотек»,  «Автоматизація бібліотечних процесів», «Інформаційні ресурси бібліотек»,  «Мережа бібліотек», «Бібліотечна освіта, підвищення кваліфікації»,  «Досвід зарубіжних країн»,  «Нормативна база»,  «На допомогу керівнику»,  «Анонси книг»,  «Літературно-поетичні твори передплатників»,  «Сторінка гумору» тощо. 

    Інтернет-довідник   «Бібліотечний світ України» - створено за  ініціативою  Української  бібліотечної  асоціації,  Британської Ради в  Україні,    Наукової  бібліотеки  Національного  університету «Києво-Могилянська  Академія». Корисну інформацію можна знайти за адресою: http://www.ukrlibworld.kiev.ua/mein.html

 

Періодичні   видання   Росії

 

    Журнал «Библиотека» засновано у далекому 1910 році в Москві  (Росія).  Це щомісячне російськомовне видання. Довгий період часопис був одним з найбільш популярних  серед професійних періодичних видань у Радянському Союзі і на пострадянському просторі.                            
    За 100 років журнал набув популярності не лише серед професіоналів, а й серед користувачів бібліотек. А все тому, що на його сторінках завжди можна знайти актуальний світовий бібліотечний досвід. Багато бібліотекарів довіряють свої міркування виданню, яке вважають демократичним і відкритим.
Часопис має постійні рубрики, що відображають весь спектр діяльності бібліотек різних рівнів.  Назви рубрик відповідають їхньому змісту. Наприклад, «Сохраняя традиции, искать новое», «Государство. Библиотека. Общество», «Национальная программа чтения», «Информационные технологи», «В зеркале социологии»,  «Статус научная»,  «Фонди» тощо.  У кожному, без виключення, номері журналу присутня рубрика «Статус: детская».
    З публікацій зазначених рубрик  завжди можна взяти інформацію до роздумів і втілення в роботу конкретної бібліотеки.
    З першого номера 2009 року з'явилась нова рубрика «Рейтинг новостей», де використовуються матеріали російського, зарубіжного друку та Інтернету про новітнє в бібліотечному світі.
    З 2002 року видається журнал-збірник сценаріїв для бібліотек і шкіл «Читаем, учимся, играем» видавництва «Либерия-Библиопринт». Назва видання визначає зміст та завдання. Російськомовні матеріали до журналу подають як працівники редакції, так і бібліотек Росії, іноді України, Білорусі. Додатком до журналу є «Театр круглый год»,  де можна знайти сценарії вистав для дитячих, лялькових театрів, що діють при бібліотеках.
У цьому ж видавництві виходять такі періодичні видання: «Библиотечная газета»,  «Библиотека и закон», «Берегиня дома твого» (для сімейного та позакласного читання), «Знаменательные даты», „Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки», «Независимый библиотечный адвокат», «Библиополе» (програма журналу для сільської бібліотеки).
    Професіональною інтелектуальністю, неординарністю, оперативними новинами, архіінноваційними підходами вирізняється журнал «Библиотечное дело»  (м. Санкт-Петербург), який виходить двічі на місяць.
    Електронні версії цього надзвичайно цікавого часопису можна читати в Інтернеті за адресою: www. bibliograf. ru «Библиотечное Дело» - спеціалізоване науково-практичне видання, розраховане на працівників бібліотек усіх типів, працівників архівів, музеїв, бібліотечних колекторів, інформаційних центрів та викладачів, студентів, аспірантів профільних вузів.
    Редакція часопису повністю складається з докторів та кандидатів наук історичних, педагогічних, філологічних, технічних.
    Журнал видається «Агентством Информ-Планета», яке засноване у 1988 році, що спеціалізується на виданні довідкової та періодичної літератури для усіх, хто любить книгу і працює з нею.
    У 2005 році побачив світ  журнал «Новая Библиотека».  Раніше мав назву  «А и Ф. Новая Библиотека». Засновник і видавець: ООО Красносельское   Агентство «Союз печать».
    Значна частина його сторінок, присвячена досвіду роботи з користувачами дітьми різних за статусом бібліотек.  Є такі рубрики: «События»,  «Стоит знать»,  «Положительный пример», «Обмен опытом»,  «Как у них»,   «Библиотечный сценарий», «Юбилей»,  «Проект», «Поговорим о...».

 

 

 

Скачати у форматі doc