Пропонуємо почитати Пропонуємо почитати
Буктрейлери Буктрейлери
Презентації Презентації
Періодичні видання I півріччя II півріччя
Бібліотечні клуби Бібліотечні клуби
Безпека в Інтернеті Безпека в Інтернеті
Довідник безбар'єрності "Довідник безбар'єрності"
Електронний каталог Електронний каталог
Державні закупівлі

Поради методиста

Відділ розвитку дитячих бібліотек і маркетингу

Діяльність бібліотек,
що обслуговували дитяче населення області у 2010 році
інформаційно-аналітичний огляд

Ніна Расторгуєва,
завідуюча відділом

«Бібліотеки своєю діяльністю забезпечують
реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування…»
Розділ IV. Cт.19. Закону України
«Про внесення змін до Закону України
«Про бібліотеки і бібліотечну справу»

         Мережа спеціалізованих дитячих бібліотек
Кіровоградщини змін не зазнала.

     Станом на 1.01.2011 року в області нараховується 32  бібліотеки для дітей: 1обласна, 17 районних, 12 міських і  2 сільські. У складі ЦБС працюють 17 бібліотек, в умовах децентралізації – 14. Також, користувачів дітей обслуговували: Кіровоградська районна бібліотека для дорослих і дітей, 26 дитячих відділів при 4 районних, 9 міських та 13 сільських бібліотеках для дорослих, 459 сільських бібліотек.
     Світловодська районна бібліотека для дітей, в особі  заступника директора по роботі з дітьми, функціонувала лише як методичний центр для сільських філій районної ЦБС (реорганізацію проведено згідно розпорядження голови РДА від 25.04.2008 р. № 361-р. «Про оптимізацію функціонування районної ЦБС»).
     Відповідно до Рішення Новоархангельської районної ради від 29.10.2010 р. № 360  та  розпорядження  голови  Новоархангельської  РДА  від  22. 11.2010 р.  № 609-р «Про децентралізацію бібліотечної системи району» були проведені заходи по упорядкуванню структури бібліотек району. Новоархангельську  РДБ виокремлено в самостійну структурну одиницю, заступника директора по роботі з дітьми  переведено на посаду завідувачки бібліотекою; з 1.01.2011 р. скорочена посада бібліотекаря.
     Кадри. Роботу 31 дитячої бібліотеки забезпечували 107 фахівців (менше на 1 одиницю у порівнянні з 2009 р. за рахунок вакансії по Світловодській ДК МДБ). Також, протягом звітного року відбулися кадрові зміни: Гайворонську і Новоархангельську РДБ очолили новопризначені заступники директорів по роботі з дітьми; у колективи цих бібліотек та Ульяновської РДБ влилися нові працівники на посаду бібліотекаря.
     Як результат, збільшилась кількість осіб з вищою 30,8% (28,7% - 09 р.)  та зменшилася 48,6% (52,8% - 09 р.) ізсередньою спеціальною фаховою освітою; зріс до 20,6% (16,7% - 09 р.) показник працівників, що мають вищу і середню спеціальну не фахову освіту.
     Більшість працівників дитячих бібліотек (57%) мають стаж роботи більше 20 років, 23,4% - 10-20 років і лише 19,6% - до 9 років. Фахівці дитячих бібліотек працювали на ставки, за винятком заступника директора по роботі з дітьми Світловодської РДБ.
     Діяльність 26 відділів /абонементів/ з обслуговування дітей при бібліотеках для дорослих забезпечували 30 осіб, з яких: 90% мають вищу і середню спеціальну фахову освіту і лише 10% - вищу і середню спеціальну не фахову освіту.
     Стаж 56,7% нараховує більше 20 років, 20% -  10-20 років і 23,3% - до 9 років. Усі працювали на  ставки, згідно норм навантаження. У режимі вимушеної неповної зайнятості не один рік працює бібліотекар Тишківського дитячого відділу Добровеличківського району (0,25 ставки).
     Забезпечення бібліотек для дітей документними ресурсами і надалі залишається пріоритетним напрямом роботи. За останні роки змінилися підходи до формування фондів.
     Працівники бібліотек для дітей переглядають фонди та здійснюють їх вивільнення від зношеної, дублетної літератури та тієї, яка не користується попитом у користувачів. У порівнянні з 2009 роком  фонд бібліотек для дітей області зменшився на 24,6 тис. прим. і нараховує на  1.01. 2011 р.  701,1  тис. прим.
     Зменшилася забезпеченість документами по дитячих бібліотеках (див. таблицю)  у порівнянні з 2009 р. (15,3), але на 1,1 перевищує середній показник (12, 6) по бібліотеках для дітей України. 

Зміни у бібліотечних фондах за останні 10 років

Тис. прим.

2001 рік

2010 рік

Документний фонд

858,6

701,1

Надходження

14, 3 

9, 9 

Оновлення фонду

1, 7 %

1, 4 %

Вибуття

23, 4

34, 3

Забезпеченість документами

14,0

13, 7

     Перевага у комплектуванні надається україномовним виданням. Надходження українською мовою склали 61,8 % від загальної кількості надходжень. За 2010 рік на 0,5% збільшилася кількість документів українською мовою і становить 49% до загальної кількості фонду. Звертається увага на комплектування фонду документами на новітніх носіях інформації.
     Бібліотекарі намагаються поповнювати свої фонди за рахунок: коштів від платних послуг (у 2010 р. використано 40,6%  від загальної суми надходжень), звернень до благодійних фондів, обмінних фондів Національних бібліотек України, дарунків, співпраці з творчою інтелігенцією. Зокрема, від письменників, краєзнавців отримали книги Гайвронська, Голованівська, Долинська, Новомиргородська, Олександрівська РДБ, Олександрійська ЦМДБ ім. Ю Гагаріна та інші.
     Але у зв’язку з відсутністю державної підтримки, надходження до бібліотек щорічно зменшуються. До бібліотек для дітей області надійшло у 2010 р.  9,9 тис. прим. документів на суму 64,9 тис. грн. (з яких кошти загального фонду склали 42,1 %). На 2,4 тис. прим. документів надійшло менше у порівнянні з 2009 роком.   
     Із загального фонду бюджету профінансовано придбання книг для Голованівської, Долинської, Новомиргородської, Новоукраїнської, Олександрівської, Ульяновської РДБ (від  0,9  до 5,3  тис. грн.); Бобринецької, Вільшанської, Компаніївської  РДБ, Побузької та Кіровоградських МДБ, Витязівської СДБ Бобринецького району (від 200 до 500 грн.).
     У середньому, на одного користувача бібліотек для дітей надійшло 0,2, у дитячих відділах, а також сільських/міських/ бібліотеках – 0,1 нових книг
     Показник «обертаності» серед бібліотек для дітей зріс до 1,5 (1,4 – 2009 р.)
     Ресурсна база бібліотечного фонду збільшилася і за рахунок періодичних видань. У середньому, кожна бібліотека для дітей отримувала у звітному році  18-19  прим., що на рівні 2009 р., але 12 Р/М/ДБ здійснили передплату завдяки наявності спецкоштів та спонсорських.
     Найбільшу кількість періодичних видань (від 30 до 50 назв) мали: Голованівська, Добровеличківська, Новомиргородська, Олександрівська, Петрівська РДБ та ЦМДБ ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС.
     Найменше (8-12 назв) отримували Бобринецька, Вільшанська, Компаніївська, Новоархангельська,  Онуфріївська, Світловодська РДБ, МДБ Кіровоградської МЦБС, філія № 8 Світловодської МЦБС та Світловодська ДК МДБ.
     Послугами бібліотек для дітей скористалося 51,0 тис. користувачів, яким видано 1040,0 тис. прим. документів.
     Планові показники перевиконано, відповідно, на 102% і 103%.
    
У результаті приведення у відповідність нормативів навантаження з основних показників до чисельності дитячого населення по дитячих відділах сільських бібліотек, виконані  показники «користувачі» і «видача документів» працівниками дитячих відділів відповідно на 103% і 105%.
     Середня читаність на рівні існуючого нормативу (20): 20,4 у бібліотеках для дітей і 20,2 – дитячих відділах.
    
На сьогодні, бібліотеки для дітей є найбільш відвідуваними закладами, про що свідчить і середній показник відвідування – 10, що вище аналогічного показника серед дитячих бібліотек України (8,2). До того ж більшість відвідувань – індивідуальний прихід дитини до бібліотеки. Відвідування   масових заходів становлять лише 11% від загальної кількості відвідувань.
     Охоплення читанням учнів ЗОШ та вихованців дошкільних закладів області бібліотеками усіх рівнів склало 78,7%, що більше показника 2009 року ( 73,3% ).

     Платні послуги.
     Напрацювання до спеціального фонду бюджету, основу якого складають кошти від платних послуг, по бібліотеках для дітей склали 50,9 тис. грн. (на 0,9 тис. грн. більше 2009 р.).
     Найбільше коштів отримали Бобринецька, Добровеличківська,  Олександрівська, Петрівська, РДБ (від 2,0 до 2,8 тис. грн.), Кіровоградська та Олександрійська ЦМДБ, Світловодська МДБ (філія № 8) (від 2,9 до 10 тис. грн.).
     Найменше – 0,4 тис. грн. склали платні послуги по Новомиргородській РДБ і Рівнянській СДБ Новоукраїнського району. Кошти спецфонду бібліотек для дітей були використані на придбання книг та періодичних видань –  40,6%, придбання технічних ресурсів  8,6%.
     Значна частка спецкоштів використовується на оплату Інтернет - зв’язку, комунальних послуг, обслуговування технічних засобів, приміщень тощо.
     24 дитячі відділи з 26 надають платні послуги. У 2010 р. план по платних послугах перевиконаний на 105,7%. Але на оновлення документного фонду витрачено лише 35,9%  від загальної суми спецкоштів.

     Комп’ютеризація бібліотек для дітей.
     Досягненням останніх років є ріст технічного оснащення дитячих бібліотек. Наявність комп’ютерної техніки у бібліотеках для дітей допомагає, певним чином, компенсувати лакуни у комплектуванні, урізноманітнювати заходи з  популяризації книги.  
     Лише за 2010 р. 11 бібліотек поповнилися технічними засобами.
     Джерела фінансування на придбання технічних засобів різні: кошти загального фонду бюджету, спонсорські, спецкошти.
     Новоукраїнська РДБ, ЦМДБ ім. Ю Гагаріна та МДБ (філія № 3) Олександрійської міської ЦБС отримали техніку завдяки участі у написанні проектів програми «Бібліоміст» та за програмою «LEАP».
    
Загалом, 10 районних і міських бібліотек для дітей взяли участь у написанні проектів програми «Бібліоміст».
     На 1.01.2011 р. із 31 бібліотеки для дітей 24 мають технічні засоби:  42 комп’ютери, 64 одиниці копіювально-розмножувальної техніки. Лише у 11 бібліотек є доступ до мережі Інтернет, у 9 – електронна пошта.
    
Відсутні комп’ютери в Устинівській РДБ, Новомиргородській, Побузькій та Помічнянській МДБ, Витязівській СДБ Бобринецького району.
     Розширився асортимент додаткових послуг, які бібліотеки надають користувачам і які базуються на використанні сучасних технологій. У 9 районних /міських/  бібліотеках для дітей створено 18 АРМ для користувачів.
     Сучасні технології надали бібліотекам для дітей можливість формувати автоматизовані бази даних. Серед них провідну роль відіграє електронний каталог. У зв’язку з відсутністю програмного забезпечення ІРБІС, створенням і наповненням електронних каталогів (ЕК) серед бібліотек для дітей області мають можливість займатися лише міські дитячі бібліотеки Кіровоградської МЦБС, Олександрійська ЦДБ ім. Ю. Гагаріна, Онуфріївська РДБ.
     Голованівська, Добровеличківська, Долинська, Олександрівська РДБ, Олександрійська ЦМДБ ім. Ю. Гагаріна, дитячий відділ Олександрійської ЦРБ, МДБ (філія № 8) Світловодської МЦБС доповнюють традиційні масові заходи електронними презентаціями.
     Створення позитивного іміджу.
     Партнерами дитячих бібліотек у проведенні заходів є: шкільні та позашкільні заклади, Будинки позашкільної роботи та Центри дитячої і юнацької творчості;  заклади культури (РБК, школи естетичного виховання та музичні школи, краєзнавчі музеї); творчі об’єднання («Сузір’я» м. Долинська, «Крила» смт Олександрівка, «Джерело» у  Олександрійському районі тощо); представники правоохоронних органів; відділи РДА і міськвиконкомів (юстиції, у справах неповнолітніх, сім’ї молоді та спорту та інші), спеціалісти РЦ СССМ, місцеві організації Товариства Червоного Хреста, Товариства охорони пам’яток історії та культури, благодійний Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело Життя» тощо.
     Бібліотеки для дітей працюють над рекламою своїх закладів і заходів.
     Друкована продукція (до 297 одиниць) включає  запрошення, пам’ятки, буклети, дайджести, бібліографічні посібники, матеріали з досвіду роботи тощо. Виготовлення листівок, запрошень, оголошень та розповсюдження їх серед учнів навчальних закладів  дає високий відсоток відвідувань іміджевих заходів.
     Тексти звітів ілюструються фото, що сприяє уявленню про діяльність не лише бібліотек для дітей, а і філій.  
     Інформація про роботу бібліотек все частіше звучить у ЗМІ більше 185 матеріалів за рік.
    
Для користувачів безплатно працюють 67 бібліотечних об’єднань за інтересами (гуртки, клуби, студії, вітальні, школи тощо) різної тематики (краєзнавчі, інтелектуальні, літературні, естетичні, етичні, правові та інші).

 

Скачати