Пропонуємо почитати Пропонуємо почитати
Буктрейлери Буктрейлери
Презентації Презентації
Періодичні видання I півріччя II півріччя
Бібліотечні клуби Бібліотечні клуби
Безпека в Інтернеті Безпека в Інтернеті
Довідник безбар'єрності "Довідник безбар'єрності"
Електронний каталог Електронний каталог
Державні закупівлі

Поради методиста

 

 

Відділ у справах розвитку дитячих бібліотек і маркетингу

Діяльність бібліотек, що обслуговували дитяче населення області
у 2006 році

(інформаційно-аналітичний огляд)

 

Н.Расторгуєва
завідуюча відділом
Л.Босюк
провідний методист
відділу у справах
розвитку дитячих бібліотек
і маркетингу

        Мережа бібліотек для дітей області залишилася без змін і складається з 31 закладу: ОДБ імені А.П. Гайдара, 17 районних, 12 міських, 1 сільської (с. Рівне Новоукраїнського району). Також, дитяче населення області обслуговують: Кіровоградська районна бібліотека для дорослих і дітей, 522 бібліотеки для дорослих: 2 районних, 41 міська, 2 селищних та 477 сільських. При 30 з них функціонує 30 дитячих відділів.
        У порівнянні з 2005 роком, на 3 заклади зменшилася мережа сільських бібліотек у Бобринецькому та Долинському районах.
        Кадри. Залишився без змін кількісний склад керівників бібліотек для дітей. В області працюють: 5 директорів Р(М)ДБ; 11 заступників директорів Р(М)ЦБС по роботі з дітьми; 12 завідуючих, провідний бібліотекар, бібліотекар районними, міськими, сільською бібліотеками для дітей. Відбулося нове призначення на посаду заступника директора по роботі з дітьми в Онуфріїфській ЦБС. До штату Устинівської РДБ введено посаду бібліотекаря. Серед керівників – 47 % мають вищу фахову освіту, 13 % – вищу, 40 % – середню спеціальну.

Освітній рівень бібліотекарів Р (М) Д Б та С Д Б

       
Усього, в 31 бібліотеках для дітей, працює 143 фахівці. При сталому показнику кількості працюючих, відбувається зменшення фахівців, які мають вищу базову освіту і зростає показник працюючих із середньою спеціальною бібліотечною, вищою та середньою спеціальною не фаховою освітою.

Стаж роботи бібліотекарів Р(М)ДБ та СДБ

       Відрадно, що в бібліотеках для дітей працюють досвідчені фахівці, стаж роботи яких нараховує більше 20 років, але разом з тим це говорить і про старіння кадрів, відсутність притоку молоді. Так, більше 20 років працює 48 осіб (44,8 %), що на 3% більше 2005 року; від 10 до 20 років – 47 осіб (43,9 %); до 10 років – 12 осіб (11,2 %), що на 3% менше ніж у 2005 році.
        Зі 143 фахівців обласної, районних, міських, сільської бібліотек для дітей та дитячих відділів 88,8% мають ставки згідно навантажень, за винятком бібліотекарів Помічнянської МДБ, Рівнянської сільської бібліотеки для дітей, 3-х дитячих відділів Добровеличківського району та Глодоського дитячого відділу Новоукраїнського району.
        Свідченням визнання значимості праці бібліотекарів стало відзначення колективів Р(М)ДБ та окремих працівників – близько 70 чоловік – морально і матеріально, владними структурами різних рівнів. Також, директор Кіровоградської районної бібліотеки для дорослих і дітей нагороджена медаллю облдержадміністрації „З добром до людей”. Заступник директора по роботі з дітьми Новгородківської РЦБС - грамотою відділу у справах сім’ї і молоді РДА.
        Бібліотеками області, які обслуговують користувачів дітей, основні планові показники перевиконано: „користувачі” - на 104 %, „видача документів” – на 105,6 %. Обслужено 137,9 тис. користувачів дітей. Видано 3,2 млн. документів. У порівнянні з 2005 роком кількість користувачів зменшилася на 2,9 тис. чоловік. Видача ж документів зросла на 99 тис. прим. Звичайно, відбувається демографічне зменшення кількості дитячого населення, зокрема на селі, і, відповідно, корегуються показники. Негативну роль відіграє й те, що близько 12% працівників дитячих бібліотек та відділів по обслуговуванню дітей, 36% сільських бібліотекарів працюють не повний робочий день. Не може заохотити користувача до читання і наявний фонд бібліотек. Також, останні роки відбувалася реорганізація Р(М)ДБ, кількісне зменшення штату. Нагадаємо, що Світловодська РДБ, до скорочення 4-х працівників, обслуговувала 2,4 тис. користувачів, на даний час – 600.

Склад користувачів дітей за віковими особливостями

        Бібліотеки приділили більше уваги по залученню до читання дошкільників. У порівнянні з 2005 роком їх чисельність зросла на 0,7% . Також, на 0,5% зросла кількість користувачів організаторів дитячого читання. І навпаки, відбувається зменшення кількості користувачів учнів 10-11 класів.
        У залученні до бібліотек нових читачів, чималу роль відіграють можливості закладу у заповненні прогалин у комплектуванні, в т. ч., за допомогою комп’ютерної техніки, яка забезпечує доступу до мережі Інтернет.
        На сьогодні, такі можливості має ОДБ ім. А.П. Гайдара та Олександрійська ЦМДБ ім. Ю. Гагаріна. Користувачами її Дитячого Інтернет-центру стали 1,2 тис. дітей, відвідування склало 8,6 тис. чоловік.
        Постійно в центрі уваги бібліотекарів області робота з дітьми з обмеженими фізичними можливостями – 1,3 тис. цих дітей обслуговується книгою. У двічі зросла кількість користувачів обслужених в літніх оздоровчих центрах - 12,3 тис. Також, надається допомога розвитку здібностей обдарованих дітей, 2,8 тис. яких користуються послугами бібліотек.
        Основним підґрунтям успішної, плідної діяльності бібліотек є добре укомплектовані книжкові фонди. На 01.01.2007 р. фонд бібліотек, які обслуговують дітей, склав 2 млн. 417 тис. примірників. Інформаційні ресурси ОДБ ім. А.П. Гайдара становили – 175, 9 тис. прим. документів.
        В останні роки простежується тенденція кількісного зменшення фондів книгозбірень. Вкрай недостатнє бюджетне фінансування не дає можливості систематично поповнювати книжковий фонд. У порівнянні з 2005 роком він зменшився на 169 тис. примірників.
        Слід відзначити, що за звітний рік до бібліотек області надійшло 37,4 тис. примірників документів, що більше на 19,4 тис. проти 2005 р., зокрема, до бібліотек для дітей - 15,2 тис. прим., що в 6,4 рази більше 2005 р. На 1 користувача Р(М)ДБ це становить 0,3 книги. Олександрійська ЦМДБ поповнила фонд виданнями на електронних носіях – CD і DVD дисками для Дитячого Інтернет-центру. Збільшилися на 12,2 тис. прим. надходження до сільських бібліотек і склали 18,0 тис. прим. На 1 користувача припадає 0,4 книги. Більшу частку надходжень – 84,8% складають україномовні видання.
        Як і раніше, спостерігається нерівномірність у забезпеченні бібліотек новою книгою. Найбільше книг для дітей, у 2006 році, отримали бібліотеки Бобринецького, Гайворонського, Долинського, Новоархангельського, Новгородківського районів – від 63 до 110 книг на одну бібліотеку, міські бібліотеки Кіровограда та Олександрії – від 200 до 300 прим. Чого не скажеш про бібліотеки Вільшанського, Голованівського, Добровеличківського, Знам’янського, Компаніївського, Ульяновського та Устинівського районів (отримали від 41 до 48 книг на бібліотеку) та міст Знам’янка, Світловодськ, які мають по 100 прим. надходжень. І така тенденція в цих бібліотеках зберігається протягом останніх років.
        Загалом на поповнення фондів бібліотек використано 315,3 тис. грн., що на 183 тис. грн. більше 2005 року. Але левина доля фінансів, як і в попередні два роки, припадає на спонсорську допомогу - 85,1 %. Це книги отримані: з обласних бібліотек – 56,6% усіх надходжень; завдяки дарункам та акціям - 10,6%; з власних обмінних фондів - 9,5%. Бібліотеки Долинського, Кіровоградського, Новоархангельського, Новомиргородського, Новоукраїнського, Олександрійського та Петрівського районів, міст Кіровограда та Олександрії на придбання літератури отримали від 1 до 5 тис. грн. із загальних фондів місцевих бюджетів.
        Продовжувався процес формування бібліотечного фонду ОДБ ім. А.П.Гайдара. Так, протягом року фонд поповнився на 4,9 тис. документів на суму 51,2 тис. грн., у т. ч., українською мовою 2,8 тис. прим. або 58 % від загальної кількості надходжень.
        Краще вирішується питання забезпечення бібліотек області періодичними виданнями для дітей. В основному, передплата періодики здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Так, 30 бібліотек для дітей отримали, у звітному році, 686 назв періодичних видань. У середньому 23 назви на одну бібліотеку. На передплату витрачено більше 27 тис. грн., у т.ч., 24 тис. грн. або 88,8% виділено з загального фонду бюджету. Також, 13 Р/М/ДБ використали на передплату кошти від надання додаткових платних послуг та спонсорські. Незадовільною, як і в попередні роки, залишається передплата в Бобринецькій, Вільшанській, Компаніївській, Онуфріївській та Світловодській РДБ, МДБ міст Кіровограда, Світловодська, Побужжя та Помічної (від 3 до 13 назв). Проблемним залишається це питання в сільських бібліотеках, особливо там, де відбулася децентралізація. Так, у Добровеличківському районі на ІІ півріччя 2006 року кошти на передплату періодики не виділялися; в 2007 році з 24 сільських бібліотек лише 3 будуть отримуватимуть періодику для дітей. Подібна ситуація і в Голованівському районі, де із 27 сільських бібліотек лише 20 матимуть періодику для дітей завдяки спонсорським коштам, за винятком 3-х, де виділено кошти з місцевих бюджетів. У Петрівському районі з 24 лише 7 бібліотек отримуватимуть періодичні видання.
        Увага приділяється упорядкуванню книжкових фондів. Всього з книгозбірень області вилучено 51,1 тис. прим. документів. Їх вибуття, до обсягу загального фонду, склало 2,2 %, що менше 2005 р. на 0,3%. Основною причиною вибуття є зношеність літератури - 78,6 % , що на 12,5% більше показника 2005 р. Враховуючи пропозиції ОДБ ім. А.П. Гайдара, керівники РДБ Бобринецького, Новгородківського, Новоархнгельського, Олександрівського, Світловодського районів провели роботу по упорядкуванню фондів сільських бібліотек. Не зважаючи на це, у деяких з них показник „забезпеченість документами” ще сягає позначки 30 і вище. Зокрема, це стосується сільських бібліотек Голованіського, Новгородківського, Новоархангельського, Олександрівського, Світловодського та Устинівського районів.
        Актуальним було збереження ядра фонду ОДБ ім. А.П. Гайдара. Так, здійснено складний ремонт 656 прим. пошкодженої літератури фахівцями відділу зберігання, гігієни та реставрації документів.
        У 2006 р. обласні середні показники „обіговість бібліотечного фонду ” і „забезпеченість документами” становили відповідно 1,1 та 20,1. У порівнянні з 2005 роком на 0,5% зменшився показник „забезпеченість документами”.
        У зв’язку з обмеженим бюджетним фінансуванням, бібліотеки продовжують пошук альтернативних джерел здобуття коштів. Основним таким джерелом залишається надання додаткових платних послуг користувачам. До спеціального фонду бюджетів бібліотек області, які обслуговують дітей, тільки у 2006 році надійшло 46,3 тис. грн., що на 8,5 тис. грн. більше суми 2005 року. 37,4% надходжень від платних послуг витрачено на придбання нової літератури. Найбільше коштів – 13,0 тис грн. та 6,7 тис. грн. – отримали ОДБ ім. А.П. Гайдара та ЦМДБ ім. Ю.Гагаріна Олександрійської МЦБС. Зросла чисельність бібліотек, в яких напрацювання складають 1,0 - 2,8 тис. грн. Це Долинська, Новгородківська, Новоархангельська, Новоукраїнська, Олександрівська, Петрівська РДБ; МДБ - філії №№ 11, 12, 13, 19, 21 Кіровоградської та філія № 8 Світловодської МЦБС. Незначні надходження від платних послуг, до 300 грн., мають Компаніївська, Новомиргородська, Ульяновська та Устинівська РДБ. З 30-ти дитячих відділів платні послуги надають 11.
        Бібліотечні працівники все більше уваги приділяють рекламі бібліотеки та її послуг. Це збільшення екскурсій дітей до бібліотек, організація виставок-реклам, „інформаційних куточків”, проведення презентацій бібліотек, акцій: „Подаруй бібліотеці книгу”, „Бібліотека без боржників”, „Тиждень поверненої книги”. Заслуговує на увагу проведення „стендової презентації” серед бібліотек-філій Кіровоградської МЦБС. Значну роль відіграє друкована реклама. Бібліотеки видають листівки, буклети, проспекти: „Інформація для вас”, „Де взяти цікаву книжку”, „Це ваша бібліотека”, „Довідкове бюро школяра” та ін. Всього підготовлено і видано більше 70 різних матеріалів. Окрім цього, Олександрійською ЦМДБ створено 12 вебліографічних списків корисних Інтернет-адрес.
        ОДБ ім. А.П.Гайдара провела понад 250 заходів для своїх користувачів, чверть яких відбулась із залученням суспільних, громадських та навчальних закладів, що дало додаткову можливість прорекламувати діяльність бібліотеки.
        Бібліотеки використовують ЗМІ для реклами своїх заходів. У 2006 р. на шпальтах газет надруковано 370 матеріалів. Їх автори - бібліотекарі, кореспонденти, користувачі. На радіо прозвучало 186 інформацій. Репортажі про заходи в ДБ міст Знам’янки, Олександрії, Світловодська демонструвалися по ТБ. Активно співпрацюють із місцевими медіа керівники Вільшанської, Компаніївської, Новгородківської, Устинівської РДБ, Олександрійської ЦМДБ, Світловодських ДК МДБ та філії № 8, дитячих відділів Кіровоградського та Олександрійського районів.
        Керівниками Р(М)ДБ здійснювались заходи на підвищення фахового рівня бібліотечних працівників. Так, у 2006 р. проведено 63 семінари, 42 практикуми, 31 стажування, 6 шкіл передового досвіду , 12 лабораторій, 5 „круглих столів”, а також тренінги, майстер-класи, години професійної майстерності, День нової літератури. Методичними центрами здійснено 267 виїздів до сільських, міських та шкільних бібліотек з метою надання консультативно-практичної допомоги.
        Активізувалася соціологічна робота бібліотек серед користувачів-дітей. Здійснено 186 анкетувань, опитувань, інтерв’ю. Їх теми: „Чи потрібна бібліотека в сучасному світі”, „Бібліотекар очима користувачів”, „Краща книга року”, „Що б ти хотів прочитати” тощо. Проведено 145 аналізів читання. Усі сільські бібліотеки взяли участь в обласному соціологічному дослідженні „Місце книги в читанні дітей користувачів сільської бібліотеки”, респондентами якого стали 3 тис. 953 учня 5-8 класів.
        Відбулись певні позитивні зміни у матеріально-технічній базі бібліотек. Проведено капітальний ремонт приміщення Кіровоградської бібліотеки для дорослих і дітей. Відремонтовано: приміщення Ульяновської РДБ; фасад будинку Олександрівської РДБ; дах приміщення, в якому знаходиться Гайворонська РДБ. Проведено поточні ремонтні роботи в 16 Р/М/ДБ, дитячих відділах.
        Для дитячих бібліотек-філій №№ 11, 19, 21 Кіровоградської МЦБС за кошти із загального фонду бюджету придбано 2 комп’ютери та ксерокопіювальну техніку (2 од.). Бобринецька та Петрівська РДБ теж отримали з РДА ксерокопіювальну техніку. За рахунок позабюджетних коштів Олександрійська ЦМДБ ім. Ю. Гагаріна придбала комп’ютер та лазерний принтер. На сьогодні в цій бібліотеці діє Дитячий Інтернет-центр з 5 робочими місцями. У звітному році, згідно Обласної програми розвитку культури до 2007 року, в ОДБ ім. А.П. Гайдара, відкрито Інтернет-центр.
        Насамкінець, слід зазначити, що працівники бібліотек, які обслуговують дітей, проводять значну роботу по залученню їх до читання, формуванню майбутнього користувача, прищеплення їм основних навичок інформаційної культури.
        З метою покращення функціонування бібліотек пропонуємо керівникам Р(М)ДБ :
        - здійснювати якісне поповнення фондів кращими творами української та світової літератури, для чого вивчати запити користувачів, інформацію в мас медіа про книговидавничі новини ;
        - у зв’язку з ростом значення бібліотек як центрів інформації, необхідно ставити питання перед владними структурами різних рівнів про забезпечення бібліотек новими комп’ютерними технологіями;
        - надати допомогу підвідомчим бібліотекам у впорядкуванні фондів, орієнтації на виважене і систематичне їх очищення;
        - продовжувати рекламну та інноваційну діяльність з метою залучення дітей до читання;
        - знайомити керівників владних структур з можливостями і проблемами бібліотек регіону шляхом надання статистично-аналітичних матеріалів за певний період діяльності;
        - привести, відповідно до нормативів, основні цифрові показники, що стосуються користувачів дітей сільських бібліотек;
        - взяти на контроль введення у сільських бібліотеках платних послуг серед користувачів дітей та внесення своєчасних змін до тарифів і репертуару цих послуг.

Додаток № 1
до інформаційно-аналітичного
огляду бібліотек, що обслуговували
дитяче населення області у 2006 році

Культурно-просвітницькі
та інтелектуально-інформаційні заходи для дітей в бібліотеках області

        До основних складових діяльності бібліотек для дітей відносяться організація і проведення різноманітних культурно-просвітницьких та інтелектуально-інформаційних заходів, за допомогою яких у користувачів стимулюється рівень їхньої самоосвіти, саморозвитку та самостійного інформаційного пошуку, що відповідає принциповим вимогам сучасності. Бібліотечні працівники області віддають перевагу заходам, які не зводяться до випадкових чи одноразових, а мають комплексно-цільове спрямування. Такі заходи влаштовуються як для юних користувачів, так і для дорослої аудиторії – вчителів, вихователів, батьків. Усе більше й частіше в арсеналі бібліотечних заходів, поруч з традиційними, з’являються інноваційні.
        Не один рік юні користувачі бібліотек беруть участь в обласних турах Всеукраїнських конкурсів. Але особливого резонансу ці заходи набули у 2006 році, так як відбулось 3 конкурси: „Найкращий читач року”, „Хочу читати”, „Моя мала Батьківщина”, у число переможців яких ввійшли представники з бібліотек нашої області.
        Певна увага приділялась визначним літературно-мистецьким подіям року, зокрема, ювілейним дням народження видатних письменників України, які відзначалися у бібліотеках області низкою заходів: 150 років І.Я.Франку, 135-річниці Л.Українки, 105-річниці П.Г.Тичини, 100-річчю І.Багряного, а також Шевченківським дням.
        Новими та актуальними у бібліотеках були бесіди, інформаційні години і повідомлення для юних користувачів про НАТО та Європейський Союз.
        Історична пам’ять, повага до минулого країни – лейтмотив заходів, що пройшли в усіх бібліотеках до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, 65-річниці початку Великої Вітчизняної війни, 20-річчя Чорнобильської трагедії. У цьому блоці були також і заходи, що формували громадянські та правові погляди у юних, зокрема, присвячені Конституції України, Дню незалежності, державній символіці, Року захисту дитини тощо.
        Хорошим знаком було те, що у сільських бібліотеках все більше організовувалось заходів, пов’язаних з мистецтвом, про що подавалась інформація у річних звітах, особливо про святкування Всеукраїнських тижнів „Музика – дітям та юнацтву”. Але на жаль, конкретика щодо таких заходів відсутня.
        У всіх бібліотеках області важливою ланкою роботи було підвищення бібліографічно-інформаційної культури користувачів. На увагу заслуговують бібліотеки Компаніївської РЦБС, зокрема, РДБ, Роздольська Софіївська, Червоновершська СБ. У кожній бібліотеці району оформлено інформаційні куточки для користувачів, де можна дізнатися про послуги бібліотеки, програми клубів, оголошення акцій, масових заходів. Усього по ЦБС було проведено 60 ББЗ, 25 ігор, 30 бесід з культури читання.
        При Світловодській РДБ працював гурток „Книжкова лікарня”, членами якого були користувачі молодшого шкільного віку. З гуртківцями проводились практичні заняття: „Про гігієну читання”, „Ліки для книги”, „Виготовлення закладок для книги”, „Давайте полікуємо книги”. Таким чином було відремонтовано 350 книг та 115 брошур.
        Працівники ф. № 7 Кіровоградської МЦБС разом зі шкільною бібліотекою ЗОШ № 33 значну частину роботи приділяли бібліотечним урокам: „Здрастуй, бібліотеко!”, „Книги і бібліотеки різних народів, і різних віків”, „У книги люди, наче бджоли в соти, знесли чудовий, чародійний мед”. А колективи МДБ (ф. №№ 12, 19) з метою кращого запам’ятовування читачами основ бібліографії, вміння користуватися різноманітними довідковими виданнями, каталогами і картотеками для виконання шкільних завдань, організовували і проводили багато ігрових заходів-змагань. Наприклад, КВК „Довідкова література” з конкурсами: „Що зайве?”, „Термінологія”, „Оформлення подарунка”; розмова-знайомство „Твої помічники у навчанні. Види довідкових видань”; консультація „Як вести пошук у „Систематичній картотеці статей?”; бібліографічний детектив „Один день з життя Шерлока Холмса”; День бібліографії „Сходинка до знань” тощо. Теми ББЗ, запропоновані ф. № 19, на початку навчального року погоджувались зі шкільною бібліотекою і вчителями-предметниками.
        Багато користувачів, як дітей, так і дорослих, поповнили свої правові знання на заходах, що організовувались бібліотеками в Рік захисту прав дитини. До цього залучались юристи, проводились правові турніри, тренінги, батьківські лекторії, інформаційно-правознавчі бесіди, як це робили в бібліотеках Вільшанського, Голованіського районів та Новгородківській РДБ. Або акції „За життя без наркотиків” - у Долинській РДБ. Чи різноманітні експозиції, наприклад, у Світловодській РДБ: виставка-заклик „Дитинство без насилля”; ілюстративна виставка „Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки”; виставка-інформація „Я навчаюся життю від тебе”, на якій було розташовано поради батькам щодо не насилля в сім’ї; фотовиставка „Права дітей та молоді”.
        Протягом року бібліотеки вели пошук шляхів співпраці з батьками та родинами своїх користувачів за допомогою: опитувань та анкетувань, наприклад, „Якої бібліотеки потребує ваша дитина?”, „Які українські книги Ви читаєте разом з дитиною?”; розважальних та благодійних акцій для таких категорій дітей як „фізично обмежені” та „діти-інваліди” у Вільшанській РДБ; родинних свят та конкурсів: „Родина моя – читацька сім’я” (Гайворонська РДБ); „Новий Рік – сімейне свято” (Світловодська РДБ); „Родина, як зірка єдина” (Верблюзька СБ № 1 Новгородківської ЦБС); „Екіпажі сімейних кораблів” (Компаніївська РДБ).
        Користувачі Добровеличківської РДБ з задоволенням відвідували клуб сімейного спілкування „Затишок”. Тут, за рік, було проведено 5 засідань на різні теми: „Є щось чарівне в музиці, і в музі”, „Іще світи нам, матінко, світи, у світі тепло так і затишно з тобою”, „Знов прийшло зелене літо!”, „Подорож до країни Ввічливості і Доброти”, „Сім’ю і родину збирають воєдино свята правічні – Різдвяно-новорічні”.
        Сільська рада с. Сасівка Компаніївського району виступила спонсором під час проведення „круглого столу” „Улюблені книги моєї родини”, який згуртував його учасників, виявив та допоміг знайти однодумців. А Коротякська СБ з цього ж району організувала інтелектуально-розважальне шоу для дітей з багатодітних сімей „З долоньки в долоньку”.         Як завжди бібліотеки надавали інформаційну допомогу школярам у навчанні. Чимало заходів було присвячено розвитку та особливостям української мови. Серед них: літературна гра „Вивчайте любіть свою мову, як світлу Вітчизну любіть” під час Тижня української писемності і мови (Вільшанська РДБ); літературна година „Передай нащадкам наш скарб – українську мову”, де школярі з задоволенням декламували вірші про мову та відповідали на питання вікторини (Гайворонської РДБ). Користувачі діти з ф. №№ 2, 15 Кіровоградської МЦБС взяли участь у літературному ранку „Тарасові березини”, де ділилися своїми враженнями від поетичних рядків про сумне, нелегке сирітське життя маленького Тараса, пригадували найбільш відомі події з його життя та людей, які вплинули на його подальшу долю, а також стали учасниками конкурсу читців „Вшанування пам’яті Шевченка”.
        До 150-річчя від дня народження І.Я.Франка в Голованівській РДБ пройшов місячник „Український Прометей”, програма якого була розрахована на користувачів різних вікових категорій. Це: книжкова виставка „Невтомний Каменяр”, конкурси на краще виконання віршів поета та знавців його творчості, виставка та захист малюнків до казок письменника, усний журнал „Розум і серце українського народу”, вікторина „Як знаємо Каменяра”. Святкування відбулись і в сільських бібліотеках.
        Користувачам бібліотек Добровеличківського району допомагають глибше познайомитись з окремими темами деяких шкільних предметів і творчістю видатних українських письменників такі заходи, як: урок духовності „Ліна Костенко і її Маруся Чурай” (Юр’ївська СБ); літературний портрет за творчістю Л.Костенко „Могутні крила її таланту” (Федорівська СБ); літературна подорож „Стежками В.Симоненка” (Олексіївська СБ).
        А бібліотекар Гнатівської СБ до Тижня географії запропонувала школярам годину цікавих повідомлень „Географічний калейдоскоп” та літературно-географічну гру „По країнах і континентах”.
        З практики роботи працівники Компаніївської РДБ знають, що ліпше засвоїти користувачам шкільні уроки допомагають різноманітні заходи в ігровій формі. Так, читачі молодшого шкільного віку залюбки взяли участь у святі „У гостях у Світлофора Моргайлика”, яке пройшло під девізом „Щоб з вами не трапилось ніякої біди – будьте обережні завжди!”. Казковий герой Незнайко та Світлофор ознайомили дітей з дорожніми знаками та їх групами, місцем встановлення. Учасники заходу закріпили отриману інформацію, розгадуючи кросворд та змагаючись у бліц-вікторині, яка стане їм у пригоді на уроках „Основи здоров’я”. У листопаді, в РДБ, відбувся Тиждень знань „До знань через радість пізнання”. Діти стали учасниками таких заходів: „Літературний кругозір”, математичні змагання „Математика серед нас”, біологічний КВК. У останньому, дві команди виявляли свої інтелектуальні здібності в турах: „Х – об’єкт”, „Артистичний”, „Зоряна хвилина”, „Біологічний аукціон”. Усний журнал „Найвидатніший політичний речник першої еміграції” зі сторінками: „Я повернуся до своєї Вітчизни”, „Прийми життя таким, як є, й дивись йому у вічі”, „Штрихи до літературного портрета І. Багряного”, дав можливість старшокласникам краще зрозуміти життєвий і творчий шлях українського письменника. І.Багряного.
        Пізнавально-інтелектуальні, ігрові та мистецько-розважальні аспекти в діяльності бібліотек дають можливість користувачам радість невимушеного спілкування, допомагають проявитись творчим та розумовим здібностям.
        З метою пробудження та розвитку інтересу до світу прекрасного у користувачів, працівники Вільшанської РДБ мають налагоджені стосунки зі Школою мистецтв та Будинком культури. Так, в приміщенні РДБ влаштовувались персональні та колективні виставки дитячих робіт „Мальовнича Україна”, „Вітчизна очима дітей”, „Мій улюблений літературний герой”, „Дитяча картинна галерея”. Співпраця з музичною школою давала можливість учасникам заходів РДБ проілюструвати розповідь не лише за допомогою книги, а й різних музичних інструментів та „живою” музикою. Так, враховуючи смаки юних читачів підлітків, було проведено цікавий захід сучасної популярної та рок-музики „Українська музика. Століття ХХІ”. А засідання бібліотечного клубу „У світі прекрасного” було присвячено місцевим літераторам „Доторкнись до поезії серцем”. У цей день читачі бібліотеки і бібліотекарі відкрили для себе нове ім’я – учня місцевої школи, який пише хороші вірші.
        Бібліотекарі Гайворонської РДБ запросили своїх користувачів, восьмикласників ЗОШ № 5, на цікаву музично-літературну годину „Музика мого народу”. На початку заходу прозвучала розповідь про факти з історії музики. Потім бібліотекар ознайомила читачів з новинками музичної літератури, що надійшли до бібліотеки, а викладач музичної школи виконала кілька вокальних творів з рекомендованих книг. Насамкінець, учні музичної школи показали і розповіли присутнім про українські музичні інструменти.
        З гуртківцями образотворчого мистецтва при Будинку дитячої творчості бібліотекарі РДБ провели захід „Юні художники і книга”, під час якого вони знайомились з книгами з образотворчого мистецтва, дізнались як оформляють книги художники-ілюстратори та за допомогою комп’ютерної графіки.м         Ефективною видалась для користувачів Голованіської РДБ інформаційна година „Кіровоградщина – колиска українського професійного театру”. Діти були зацікавлені розповіддю про історію створення театру, його основоположників та перших акторів.
        Всеукраїнський Тиждень ”Театр – дітям” не залишає байдужими ні малих, ні дорослих. Так, Добровеличківська РДБ провела годину мистецтва „Дорога вічна до театру”. Запрошені мали змогу переглянути на відео виставу у виконанні самодіяльних акторів з с. Липняжка та поспілкуватися з сільськими театралами. РДБ декілька років скеровує роботу з користувачами, що небайдужі до слова. Традиційно членів районної літстудії „Пролісок” (очолює бібліотекар РДБ Н. Коцюк, яку знають як поетесу Н. Природну) запрошують до бібліотек та шкіл району для проведення творчих зустрічей, літературних вечорів, презентацій книг в сільських бібліотеках. Так, відбулось спільне засідання бібліотечної та районної літстудій „Акорди душі” та конкурс-вернісаж „Юні пробують творити”. Щоб допомогти розкритись талантам дітей, бібліотеки району провели такі заходи, як: конкурс „Додумай казку” (Олексіївська СБ); виставка української писанки, година поезії „Юні поети села” (дитячий відділ при Липнязькій СБ). Протягом року члени гуртка „Веселка” при Дружелюбівській СБ виготовляли не тільки красиві речі, які потім презентували своїм односельцям, а й були незамінними помічниками на бібліотечних заходах, а також концертів у сільському клубі. Так, завдяки талантам гуртківців, були розроблені, змайстровані вироби та представлені на виставках: „Зробимо прикраси на новорічну ялинку”, „Природа умілим рукам”. На день Святого Миколая вихованці місцевого дитсадка „Чебурашка” з задоволенням приймали вітання з подарунками-саморобками від гуртківців, а вчителі-пенсіонери були приємно вражені заходом, який присвячувався їм „І вкрилась мудрість сивиною”.
        Не один рік користувачі бібліотечних об’єднань за інтересами з театрального гуртка „Книга і Лялька” та народознавчого клубу „Бабусина скриня” при Компаніївській РДБ є активними помічниками у проведенні бібліотечних заходів, наприклад, таких, як: конкурс допитливих „Казка запитує – казка відповідає”, поле чудес „Українська кухня”, усний журнал „Сімейні традиції, обряди та родинні ритуали”, географічно-краєзнавча вікторина „Стежками рідного краю” та інших.
        Організовуючи дозвілля читачів дитячих бібліотек Кіровоградської МЦБС, бібліотекарі дбають про їхнє морально-естетичне виховання та розвиток творчих здібностей. Такими прикладами була робота бібліотечних центрів за інтересами користувачів. Так, у Театрі книги, що при ЦМДБ (ф. № 11), відбулось 17 занять, на яких поряд з репетиціями діти дізнавалися багато цікавого з історії театру, навчалися акторській майстерності, власноруч виготовляли декорації та костюми для ляльок. Заняття проводилися в різній формі: гра-змагання „Що ви знаєте про театр”, етюд „Перед початком вистави” (про культуру поведінки), творча майстерня „Вчимося бути акторами”, хвилинка фантазії „Відгадай, хто я?”. За рік юні актори виступили 15 разів перед учнями шкіл, вихованцями дитячих садків та жителями мікрорайону. Поставили дві нові вистави „Працьовита курочка”, „Один вдома” та бібліотечний урок „Книжечка шукає друзів”. Вже стало традицією, під час проведення Всеукраїнського тижня „Театр – дітям та юнацтву” організовувати зустрічі з акторами. У минулому році дітлахи зустрічалися з художником та акторами Кіровоградського обласного театру ляльок, які розповіли багато цікавого з театрального життя закладу, дали корисні поради з акторської майстерності гуртківцям.
        Користувачкам ЦМДБ подобається бувати на засіданнях клубу „Наталка”, що вирізняються формою проведення та тематикою. Адже основна його мета – допомогти 13-15 річним дівчаткам обрати правильний шлях у житті, реалізувати себе. У клубі склалася традиція – з року в рік відзначати такі свята, як Тетянин день (експрес-концерт для Тетянок), День Валентина (літературна вітальня „Ваша світлість, любов”), свято Андрія (вечорниці „На Андрія – дівчатам надія”). За для цього бібліотекарі тісно співпрацюють з різними спеціалістами. Так, на тренінг впевненості „Хочу, можу й буду” була запрошена психолог. Вона допомогла дівчатам виробити впевненість у своїх силах, бути собою, спокійно сприймати критику, пізнати секрети невимушеного спілкування, навчала давати опір брутальності та нахабству. Тренінг був побудований на практичних вправах, завданнях, спрямованих на усвідомлення та відпрацювання особистих навичок, формування ефективних моделей поведінки. До прекрасного й вічного члени клубу доторкнулися на вечорі-зустрічі з народними митцями „Дорога вічна до краси”. Допомогти дівчатам слідкувати за модними тенденціями, обрати свій стиль було метою заходу „Модний калейдоскоп”, на який завітали перукар-стиліст та спеціаліст з манікюру.
        У клубі „Шляхетні панянки”, що діє при МДБ (ф. № 12), відбулись цікаві засідання. Одним з таких було пізнавально-розважальне шоу День іменинника „День народження – найщасливіший день”. На адресу його учасниць звучали вірші та привітання, „астрологи” розкривали таїну їхніх імен та характеру. Дівчата з задоволенням долучились до ігор „Чарівний стілець”, „Чорний ящик”, „Фотосалон” та пригощалися солодощами. Не менш цікавим було й засідання „Як себе перемогти”, що проводилось за допомогою студентки І.Коваленко з психолого-педагогічного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка. Обговорювались найголовніші проблеми у стосунках з батьками та однолітками. Радилися, як навчитися створювати і зберігати добрі стосунки вдома, в школі, з товаришами на вулиці. Разом з майбутнім психологом дівчата взяли участь у психологічному тренінгу „Як себе перемагати” та засвоювали десять простих правил „Як надати собі впевненості”. З неймовірним успіхом ще на одному засіданні клубу пройшов конкурс „Юна господиня”. З захопленням дівчата брали участь у турах конкурсу „Хто скоріше порахує гроші”, „Найоригінальніша канапка”, „Світська левиця” та в кулінарному конкурсі на приготування найоригінальнішого салату.
        У бібліотеці сімейного читання (ф. № 18) провели фестиваль дитячої творчості „Марафон Читайлика”, на якому діти показали свої здібності в образотворчому та ужитковому мистецтві, декламації літературних українських творів. А на виставці „Відкриваємо нові таланти” була представлена як тематична література, так і творчі роботи дітей мікрорайону. Завершився фестиваль конкурсною грою.
        Під час шкільних канікул чимало бібліотекарів працювали в літніх оздоровчих центрах. Так, працівники Гайворонської РДБ відвідували табір відпочинку „Чайка”. Тут для дітей проводились різні заходи як за формами, так і за змістом. Зокрема, це - огляди нових книг і періодики, урок державності „День українського прапора”, літературні вікторини „А ну, відгадай” та інші.
        Бібліотекарі Добровеличківського району влітку проводили активну роботу в оздоровчих центрах. З цією метою для дітей розроблялись різноманітні програми. Так, дітям зі школи-інтернату, які відпочивали влітку на пришкільному майданчику, запам’ятався цикл конкурсів малюнку: „Перемога очима дітей”, „Наркотикам – ні!”, „Дітям світу – сонце, квіти, мир!” (РДБ). Дружелюбівська СБ запрошувала дітей до участі у: вікторині „Мій друже, супутнику, книго моя, завжди на дозвіллі – де ти, там і я”; бесіді „Моя улюблена книга”; конкурсі малюнку „Хай завжди буде сонце” (переможців цього заходу відзначала сільська рада). Бібліотекар Олександрівської СБ працювала з відпочиваючими літнього табору „Капітошка”, де провела декілька тематичних Днів: природи, юного туриста, улюбленої книги, Саморобкіна (під час якого відбулись заняття „Не кажи не вмію, а кажи навчуся”); мультиків (діти мали змогу з задоволенням переглянути та обговорити мультфільми, а потім взяти участь у конкурсі малюнку на асфальті „Мій улюблений герой з мультику”).
        Вже декілька років Кіровоградська районна бібліотека для дорослих і дітей проводить заходи для дітей з літнього оздоровчого центру при центральній районній лікарні. Так, бібліотекарі, використовуючи комп’ютерну техніку, дали змогу дітлахам переглядати не лише улюблені мультфільми, а й оволодівати азами комп’ютерної грамотності. Відпочиваючі центру, побували на екологічних презентаціях „Барвами мережана Україна”. На заходах юні читачі слухали бесіди про правила поведінки на природі, дізнавалися про сучасний екологічний стан в країні, переглядали пізнавальні фільми про природу нашої країни. На одному з таких заходів був присутній начальник управління юстиції райдержадміністрації.
        Протягом літа бібліотекарі Новгородківського району відвідували оздоровчі літні табори, де 1,4 тис. дітей пропонували хорошу літературу та цікаві заходи. Наприклад, не залишила байдужими жодну дитину мандрівка-ексурс в історію бібліотеки, про що свідчать записи в книзі відгуків і пропозицій РДБ.
        З дітьми, що відпочивали в оздоровчому таборі „Сонечко”, працівники Петрівської РДБ проводили: конкурс дитячих малюнків „Дивограй дитячої фантазії”, урок народознавства „Свята Трійця-П’ятидесятниця”, пізнавальну гру „Цей дивовижний пташиний світ”, лялькову виставу (екологічна казка) „Колобок на новий лад”, гру-розвагу „Скоро казка мовиться”.
        Еколого-валеологічному напряму присвятила значну частину роботи Юр’ївська СБ Добровеличківського району. З цією метою для юних користувачів було організовано та проведено цикл заходів. Вдалими були: книжкова виставка-діалог „Що ми залишаємо нащадкам?”; дискусії „Врятуймо землю” та „Великі й малі таємниці природи”; уроки-подорожі „Зелений світ” та ”Тихо осінь ходить гаєм”; День довкілля; поетичний альбом „Доторкнись до природи серцем”; конкурс малюнка „Краса моєї землі”.
        Користувачі Мар’ївської СБ Компаніївського району під час святкування Дня Землі „Ми – господарі природи, тож збережемо її вроду” взяли участь в інтелектуальному казино „Між нами землянами” та „перегортали” сторінки усного журналу „Природа – наша мати, її слід оберігати”. Тиждень валеології „Азбука здоров’я і краси”, що проходив у Полтавській СБ , був насичений різноманітними заходами: урок здоров’я „Не згуби своє здоров’я”; інформіна „Здорове тіло – храм душі”; огляд літератури „Валеологія – наука про здоров’я”; диспут „Тютюнопаління. Здоров’я. Працездатність”.
        Верблюзька СБ Новгордківської ЦБС провела для своїх користувачів зустріч-діалог „Я і мій чотироногий друг”, під час якого діти вели діалог про своїх домашніх улюбленців, розповідали цікаві випадки, показували фото тварин.
        На „Екологічному бумерангу” у Петрівській РДБ діти отримали не лише цікаву інформацію, а й виявляли знання набуті в школі. Так, у рамках заходу, його учасники прикрашали символічними квітами знань деревце „У світі цікавого”, згадували імена героїв-чорнобильців, обговорювали екологічні проблеми сьогодення, здійснили уявну мандрівку сторінками „Червоної книги”, показали себе справжніми ерудитами при розв’язанні кросвордів „Городні рослини” та „Весняні квіти”.
        Не один рік при МДБ (ф. № 21) Кіровоградської МЦБС творчо працює екологічний клуб „Озивайко”. Члени клубу беруть активну участь у підготовці масових заходів, допомагають в оформленні виставок, спектаклів лялькового театру „Джерельце”. Вистави цього театру „Смачні захисники” та „Зелена аптека”, підготовлені юними акторами, стали складовими цікавих пізнавальних заходів: гри-подорожі „Лікарі в зелених халатах” та інформаційно-пізнавальної програми „Добрий лікар Вітамін”. Для дошкільників та учнів молодших класів регулярно проводились екологічні читання та ігри „Зоологічний балет”, „Онуки Карла Ліннея”, „Місто Природоугадай”. Підготувати яскраві, цікаві, захоплюючі заходи „озивайкам” допомагала оригінально створена картотека „Акваріум” та спеціально підібрана література на тематичних полицях „Міністерство Ромашок і Кузьок”, „Томусики – Чомусикам”, „Центр загадкових явищ”. Ці матеріали стали основою для проведення літературної гри „Зелений експрес” та години цікавих повідомлень „Сюрпризи тропічних лісів”. Для дітей з літніх оздоровчих центрів члени гуртка з „підрозділу „Бюро добрих послуг” проводили консультації на тему „Літні розваги” (як виготовити гербарій та поробки з природних матеріалів), а також проводили природоохоронні акції „Замість ялинки – букет!”. Знайшли відгук у користувачів запропоновані бібліотекарями книжково-ілюстративні виставки з елементами гри. Так, дізнатися про цікаве з життя тварин можна було за допомогою розміщених на виставках банків даних „Хто? Що? Коли? Чому?”, „Поради від Котика Воркотика”. Виставка-розвага „Озивайкова абетка” запрошувала читачів розгадати кросворди, ребуси та взяти участь в екоіграх. Великий інтерес викликав конкурс міні-творів „Розповім про свого друга” (тварини моєї сім'ї), на адресу якого надійшло понад 30 робіт від юних.
        Кількість та різноманітність форм заходів, що відображали тематику патріотичного виховання та краєзнавства, свідчать про її популярність як серед бібліотекарів, так і серед користувачів різних рівнів бібліотек області.
        Так, в бібліотеках Вільшанської ЦБС постійно діють книжкові виставки та викладки літератури „Чи знаєш ти історію запорізького козацтва?”. Користувачі Осичківської СБ стали учасниками уроку історичної пам’яті „Вони звеличували Україну”, під час якого переглянули книжкову виставку „Історія України в особах”, відповідали на питання бліц-вікторини „Історичні постаті України”. На цій ділянці роботи працівниками Вільшанської РДБ найчастіше використовуються індивідуальні підходи до читачів. Зокрема, на тематичні запити користувачів бібліотекарі пропонують, перш за все, звертатися до книг місцевих літераторів або письменників Кіровоградщини. Також у бібліотеках району проводились: краєзнавчі читання „В вінку лісів і плес голубооких” (Чистопільська СБ); усні журнали про видатних українців „У ріднім домі ми не чужинці. Для світу назавжди ми українці”, „Борцям за волю України сплітаємо вдячності вінок” (Вівсяниківська та Калмазівська СБ); краєзнавча вікторина „Мій рідний край, моя земля” (Осичківська СБ).
        У Гайворонській РДБ відбулась прем’єра книги поета-земляка М. Черниченка „Це я – твій син”. Присутні восьмикласники ЗОШ № 2 почули розповідь місцевої поетеси Г. Берізки про те, як ця книга вийшла в світ. Читачі і бібліотекар читали патріотичні та ліричні вірші земляка.
        У Гайворонській СБ відбулась літературно-краєзнавча година „Так, я син великої землі” з поетом-земляком С. Стриженюком. Поет згадував свої дитячі роки, юність, розповідав про те, як пишуться вірші. Потім діти читали його вірші. Поет презентував свою нову збірку „Тетянин день”, яку подарував бібліотеці.
        У рамках районної Програми розвитку краєзнавства у бібліотеках Голованівщини протягом року відбулось чимало заходів. З них, найцікавіші: екскурс в минуле „Легендарний козак Крутевич” (Крутеньківська СБ); фотовиставка-мандрівка „Куточки рідної землі”; виставка рушників „Рушник – витвір народного мистецтва” (Троянська СБ); „Рідний край в дитячих малюнках” (Вербівська СБ); День краєзнавства „Щедра добром і милосердям земля”, краєзнавчі години „Де рідний край, там і рай”, „Звичаї нашого села” (Капітанська та Свірневська СБ); інформаційні години „Край у наших назвах”, „Заповідні місця Кіровоградщини” (РДБ). До Дня Перемоги у бібліотеках відбулась низка заходів: літературно-музичний вечір „Ми вклоняємось Вам, ветерани” (Красногірська СБ); лінійка слави „Вдячну пам’ять збережемо” (Шепилівська СБ). Юні користувачі Побузької МДБ привітали всіх ветеранів селища квітами і листівками. Бібліотекар ст. Ємилівка до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав запросила до бібліотеки воїнів-інтернаціоналістів на вечір-зустріч „Моє покоління війною скалічене...”, який пройшов у теплій, дружній атмосфері. 15 річницю Дня незалежності України відзначали комплексом заходів усі бібліотеки району. Зокрема, працівники РДБ підготували огляд літератури біля книжкової виставки „Тихі води, ясні зорі – моя Україна”, а юні читачі Межирічківської СБ взяли участь у конкурсі малюнків на асфальті „Моя Україна в майбутньому”.
        Не один рік однією з популярних форм роботи в Долинській РДБ є популяризація творів письменників-земляків. Так, у минулому році відбулись презентації книг: М.Родинченко „Злочин і кара” та В.Журби „В холодному вокзалі”.
        Заслуговує на увагу робота бібліотекаря Ганнинської СБ Кіровоградського району, яка організувала етнографічну експедицію, під час якої діти, читачі СБ, збирали матеріали про історію села, стародавні вжиткові речі, фольклор. Усі матеріали використовувуються при проведенні бібліотечних заходів. Учасники бібліотечного клубу „Краєзнавець” при Созонівській СБ запросили користувачів бібліотеки на тематичне засідання „Чудовий світ квітів”. Діти захоплено слухали у виконанні членів клубу різні історії про виникнення назв квітів, вірші та легенди про ці чудові рослини.
        „А ми ту славу козацькую збережемо” під такою назвою пройшла вікторина в Мар’ївській СБ Компаніївського району присвячена Дню козацтва для користувачів середнього шкільного віку. До цієї ж дати в Зеленівській СБ було організовано конкурсну програму „Ми роду козацького нащадки”, з завданнями: „Смачні перегони”, „Осідлай коня”, „Козацька грамота”, „Лийся пісня”, „Козацька сила”, „Мудрий отаман”. Губівська СБ провела День краєзнавства „У степах моє рідне село”, за програмою якого читачі ознайомились з літературою, представленій на книжковій виставці „Мій край – моя історія жива”, взяли участь в інформаційній годині „Легенди і перекази про моє село і його мешканців” та літературній годині „Моя мала Батьківщина”. У РДБ відбулась зустріч „Мої вірші, моє життя” з місцевою поетесою Л.С. Жовною, чиї вірші часто друкуються на сторінках районної газети. Поетеса розповіла дітям про своє життя, історію написання віршів, що дуже зацікавило слухачів, а насамкінець, читала зі свого доробку.
        Велика увага на засіданнях літературної студії „Обрії”, що при Новомиргородській МДБ, приділялась вивченню історії рідного краю. Також, члени студії постійно знайомились з новинками літератури письменників Новомиргородщини, часто проводились презентації книг земляків.
        Бібліотечні працівники Петрівської РДБ збирали, зберігали і надавали найповнішу інформацію користувачам про рідний край. У бібліотеці створено окремий куточок, де представлено фонд краєзнавчої літератури, краєзнавча картотека, теки-накопичувачі „Землі квітучої краса – Кіровоградщина”, „Перлина українського степу – Петрівщина”. Протягом року користувачі РДБ знайомились з літературною спадщиною земляків, природою рідного краю за допомогою різних заходів, а саме: літературних годин „Творчими шляхами Степняка-Кравчинського” і „Дітям про дітей” (про книги В.Винниченка); екологічний круїз „Люби свій край, всю душу солов’їну і серця жар йому віддай”. Під час проведення екозаходу читачі продемонстрували турботливе ставлення до рідної природи, лісу. Діти змагались у вмінні розрізняти сліди тварин і птахів, розгадували загадки, згадували і складали частини прислів’їв та приказок, добирали закінчення віршів про тварин.
        Традиційними стали у Світловодській РДБ зустрічі юних користувачів з членами місцевого літературного об’єднання „Літо” ( про що вже зазначалося у виданні ОДБ ім. А.П.Гайдара „Діяльність бібліотек, що обслуговували дитяче населення області у 2005 році”). У 2006 р. рамки цих заходів були розширені. На них збиралися не лише школярі, а й учасники районного клубу професійного спілкування – шкільні бібліотекарі та представники РАЙВО, які стали учасниками презентації літературного альманаху „Сонячний світ”. До цієї збірки увійшли поетичні надбання поетів-земляків, антологія одного вірша та краєзнавчі матеріали – спогади з історії храмів краю та будівництва Світловодської ГЕС. Окрім розповідей та поезій старшого покоління, прозвучали вірші й молодих поетів Світловодщини – Віктора Сурженка та Сергія Авчіннікова. А юні поетеси Аня Масенко та Катя Конограй, члени дитячої літературної студії „Ранок” при ЦДЮТ, познайомили присутніх зі своєю творчістю.
        Працівники ф. № 5 Кіровоградської МЦБС запросили на зустріч зі своїми користувачами краєзнавця Ю.М.Матівоса. Під час розмови „Десять „Чому?” про наше місто” учасники заходу отримали відповіді на безліч питань, щодо назв вулиць району старої Кущівки, історії Єлисаветградської фортеці, видатних діячів м. Кіровограда. На завершення зустрічі краєзнавець подарував бібліотеці примірник своєї книги „Місто на сивому Інгулі”. Також у цій бібліотеці відбулась прем’єра книги Петра Кизименка „Пам’ять степів”. Книгу, свого колишнього учня, представляв Вадим Васильович Смотренко відомий та невтомний краєзнавець. Зацікавленість у слухачів викликала інформація про розвиток різних галузей нашого міста, тому після прем’єри школярі записалися в чергу, щоб прочитати книгу.
        Добре у цьому напрямі працювали бібліотекарі ф. № 15. Так, протягом року велась пошукова робота по історії виникнення селища Гірничого, про перших його жителів, збирались публікації з газет, старі фото, розповіді старожилів, експонувались різні матеріали на виставці „Нам з цією землею жити разом судилось”, юні читачі запрошувались до участі у конкурсі літературної фантазії „Кіровоград - 2025 рік”. Неабиякий інтерес викликав День краєзнавця „Твоя мала Батьківщина”, на якому читач бібліотеки A.M. Козаков цікаво розповів дітям про особисті знайомства з неординарними людьми краю, а також про поселення болгар та німців, які він особисто досліджував на території області.

Додаток № 2
до інформаційно-аналітичного
огляду бібліотек, що обслуговували
дитяче населення області у 2006 році

З досвіду роботи з користувачами дітьми бібліотек
Новоархангельської ЦБС

        Протягом року бібліотеки району до кожного заходу, що організовували для своїх юних читачів, виготовляли запрошення, об’яви, рекомендації, розповсюджували оголошення. У приміщенні РДБ на стенді «Бібліотека інформує» розміщувались інформації про нові надходження книг та періодичних видань. На стенді «Думки в голос» кожен користувач міг висловити свою думку „Я люблю бібліотеку тому, що…”. Усе це сприяло підвищенню інформаційної культури користувачів та іміджу бібліотек.
        Приділялась увага вихованню духовних цінностей, патріотизму та правових знань серед юних громадян. Так, до 15 річниці Дня незалежності України бібліотеки підготували цикл заходів. Наприклад, у РДБ було оформлено книжкову виставку «Україна – наш дім», біля якої проводились огляди літератури, а хронологічно-історична гра «Що? Де? Коли?» дала змогу юним «пройти» тернистими шляхами минулого України. Для користувачів молодшого та середнього шкільного віку цікаво пройшов брейн-ринг за книгою А.Сокол та О.Конечної «Моя країна – Україна». Діти з задоволенням мандрували стежками нашої країни – від часів виникнення Київської Русі до сьогодення, дізнались багато нового про свою Батьківщину, а насамкінець, читали вірші та розповідали легенди з історії України. Неординарно пройшов захід – інтелектуальна гра «Історичний калейдоскоп» - у Мар'янівській СБ, який було присвячено історії села. Програма гри була насиченою: діти розповідали легенди, перекази, мали зустріч з сільськими старожилами, від яких багато дізнались несподіваного про своє село. Юні користувачі Свердликівської СБ взяли участь у літературно-історичній подорожі «Володарі гетьманської булави», де уважно слухали розповіді про історичні постаті з вуст бібліотекаря, а також самі розповідали про те, що дізнались з книг.
        Відзначаючи День Перемоги в Іванівській СБ бібліотекар організувала захід, який запам’ятався не лише його учасникам, а й тим, хто відвідував бібліотеку після заходу. А саме – зустріч двох поколінь – юних і ветерана Великої Вітчизняної війни. Після розповіді учасника бойових дій, якого читачі слухали, затамувавши подих, вони зобразили в малюнках на тему «Велика Вітчизняна війна очима дітей», які потім були представлені у бібліотеці.
        Низкою заходів відзначились ювілеї видатних українців. Ось найцікавіші з них. У РДБ, до дня народження Лесі Українки відбувся конкурс малюнків за книгами письменниці та турнір знавців її літературної спадщини, показали, що діти люблять і знають її твори. А експозиція-пам'ять «У Лесиному краї», на якій були представлені фото, книги, газети, журнали з життя та творчості Лесі, дала змогу дітям подумки пройти стежками, якими у дитинстві ходила майбутня поетеса. Крім того, Новоархангельською ЦБС випущено методичні матеріали з нагоди ювілею Лесі Українки: рекомендаційний список літератури для учнів 3-4 класів; пам’ятку-бесіду для учнів 7-9 класів „Зоря української поезії”; другий випуск серії „Увага! Досвід!”, де розповідалось про цікаву роботу Ятранської та Копенкуватської СБ. Відзначаючи ювілей І.Франка, в РДБ оформлялась книжкова виставка «Життєдайні джерела І.Франка», на якій, крім книг, були розміщені малюнки дітей до творів поета. Молодші школярі побували на літературному ярмарку «Франкова казка», на якій зустрілися з Фарбованим Лисом. Тут звучали уривки з казок, вірші, а охочі малювали казки та відповідали на питання вікторини. З учнями 8 - 9 класів проведено усний журнал «Я - син народу, мій поклик - щастя і свобода». Мандруючи сторінками журналу, школярі більше дізналися про життєвий та творчий шлях поета. До 150 річниці славетного земляка М.Тобілевича для юних користувачів у РДБ підготовлено бесіду «З плеяди корифеїв» та книжкова виставка «У світі краси і добра» до Тижня театру.
        З метою екологічного виховання бібліотеки ЦБС провели заходи, які спонукали читачів задуматись над екологічними проблемами: книжково-ілюстративні виставки-звернення «Природа шукає друзів», «Пропусти Чорнобиль крізь серце»; еколого-краєзнавча гра «Чарівне моє довкілля»; година роздумів «Біль наш – Чорнобиль», де діти ділились думками про почуте і побачене на берегах річки Синюхи, розповідали про світ флори і фауни Новоархангельщини, наголошували на важливості бережного ставлення до природи країни та малої Батьківщини.
        Бібліотеки району є центрами змістовного дозвілля, об’єднання користувачів за інтересами, популяризація творчості земляків. А тому й заходи, що проводились у бібліотеках, ставили за мету, щоб дорослі і діти постійно відчували потребу відвідувати бібліотеку. За для цього в РДБ організовувались конкурси-виставки: дитячих казок, віршів, легенд та загадок «Серпанками легенькими, казками та легендами повитий рідний край»; малюнка «Моя улюблена книга»; творчих робіт гуртківців з БДЮТ «Дитячі фантазії», «Усі діти талановиті», на яких експонувались вироби з бісеру, гіпсу, дерева, картини, малюнки, книжки-саморобки.
        Мандруючи стежками гри-подорожі «Ти і твоя сім'я», що проходила в РДБ, її учасники – родини – змістовно, інтелектуально й весело відпочивали на зупинках: Родовід, Майстерність, Кмітливість, Гармонія.
        Діти люблять відвідувати гурток «Книга і Лялька», що багато років працює в РДБ. Багато заходів бібліотеки не обходиться без лялькових вистав. Заняття гуртка збагачують дітей новими знаннями про театральний світ. До того ж, члени гуртка допомогли бібліотеці відремонтувати 450 книг.
        У селищній Новоархангельській бібліотеці працює клуб за інтересами «Умілі руки». Його члени – учні 6-9 класів. Щомісячні засідання – тематичні. Цікавими видались пізнавально-краєзнавчі засідання: «Той, хто творить диво», на якому діти дізнались про вишиванку з розповіді сім'ї Здебських, де з покоління в покоління передавалась майстерність вишивання. Усі присутні побачили чудові вишивки майстрині. Засідання «Золоті барви» було присвячене малюванню. Гуртківці почули розповіді про відомих художників, познайомились з літературою по темі, зустрілись з місцевою художницею-любителем Ольгою Томак, яка розповіла про своє захоплення малюванням. Кожне з таких засідань допомагає користувачам глибше пізнати світ прекрасного та своїх односельчан.
        Клуб «Господарочка» при Свердликівській СБ згуртовує представників двох поколінь краян. Старші вчать менших секретам української кухні, мистецтву господарювання. Водночас діти дізнаються про історію українських страв, їх приготування, а іноді засідання завершуються смакуванням варениками чи смачним домашнім хлібом принесеним мамами та бабусями.

Розмаїття форм заходів для користувачів дітей у бібліотеках
Новоукраїнського району

        Протягом 2006 року бібліотеки району спрямовували свою діяльність на оперативне задоволення нформаційних потреб користувачів з різних питань, у т. ч., історія країни та гуманне ставлення до отчого краю.
        Заслуговує на увагу День інформації «Моя Країна – Україна» (РДБ), до якого увійшли заходи: презентації книжкових виставок «Прапор, гімн, герб - державні символи України» (для користувачів учнів 1-4 класів); «Україна - незалежна демократична правова держава» (для користувачів учнів 5-9 класів); бесіда «Велика, свята ти, мати - Україно»; обговорення розділів книги Марії Хоткіної «Це, мій сину, твоя Україна», під час якого школярі більше дізналися про те, як створювалися символи України - прапор, герб, Державний гімн.
        З учнями 6-7 класів проведено літературно-краєзнавчу подорож «Мій рідний край - моя Земля», за допомогою якої діти познайомились з історією свого міста, визначними місцями рідного краю. Також дізнались про видатних людей, що відвідували місто, про своїх талановитих і працьовитих земляків.
        До чергової річниці виведення радянських військ з Афганістану з учнями 7-8 класів проведено День пам’яті «Як довго ця війна тривала» за участю бувших воїнів. Хвилиною мовчання юні користувачі вшанували пам'ять жителя міста Юрія Чайковського, що загинув 20-річним хлопцем, виконуючи інтернаціональний обов'язок в Афганістані і який був активним читачем РДБ. У бібліотеці виготовлено альбом, де вміщено фотографії та спогади рідних, вчителів про його коротке життя. Присутні довго переглядали альбом спогадів.
        Учасникам заходу – урок мужності „Ордени та медалі в моїй сім’ї” (користувачам ДБ с. Рівне) – бібліотекарі запропонували дізнатися якомога більше про життя своєї родини у воєнні роки. Діти ретельно готувалися і дуже цікаво, з великою повагою розповідали про подвиги своїх прадідусів та про їхні нагороди.
        Чимало заходів за тематикою „Дитина у світі права” відбулось в усіх бібліотеках. Так, наприклад, школярі молодших класів з РДБ під час гри-подорожі «Сторінками Конвенції «Про права дитини» побували на ігрових зупинках: «Земля, вода, повітря, вогонь», «Сонечко наших імен», які допомогли їм дізнатися про свої права на навчання, відпочинок.
        На уроці громадянськості «Поважай життя кожної людини» діти обговорювали значення таких понять, як „насильство”, „шляхетність”, „солідарність”. Зацікавила користувачів і рольова гра «Космічний проект», де їм потрібно було розповісти „істотам інших планет” про людей Землі та правила поведінки.
        Користувачів цієї ж вікової категорії запросили на урок ввічливості «Здоровенькі були», присвячений Всесвітньому дню «дякую». Діти розширили свої знання про те, як вітаються люди різних країн, дізналися про історичні корені ввічливих слів «здрастуй», «спасибі» та інших. Наприкінці заходу читачі склали список «чарівних» слів. На базі РДБ працював клуб «Етикет», який відвідували учні 5-9 класів. Мета клубу: проблеми спілкування підлітків. На засіданнях порушувались такі теми, як: „необхідність певної лінії поведінки з оточуючими”; „самовиховання; виявлення пізнавальних інтересів”. Основними формами заходів були: бесіди, огляди літератури, ігри, подорожі, конкурси, інформаційні години. Викликали зацікавленість: бесіда «Роль етикету в людському спілкуванні», огляд літератури «Хороші манери в малюнках і книгах», подорож до Країни ввічливості, година роздумів «Бути вихованою людиною - це мистецтво», бліц - турнір «Етикет у твоєму житті», інтелектуальна гра «Я - серед людей».
        Відпочиваючих в літньому оздоровчому центрі, бібліотекарі запросили до участі у правовій грі - мозковий штурм «Що можуть зробити підлітки для захисту своїх прав». Групи учасників заходу швидко виконали поставлені їм завдання. Свої ідеї записували на великому аркуші паперу, потім провели презентацію своїх ідей. Кожна ідея обговорювалася, аналізувалася й обиралася найкраща (наприклад, створення Центру прав дитини або шкільної ради делегатів дитячих прав та інші).
        Здоровий спосіб життя та екологічне виховання. У формі діалогу, для учнів 8-9 класів, пройшов урок здоров'я «Я за здоровий спосіб життя» (РДБ), де вони вільно висловлювали свої думки щодо вживання наркотикиів нікотину, алкоголю. Активною була їхня участь у вікторині-тесті «Що знаєш ти про вплив тютюнового диму?». На закінчення учасники заходу переглянули книги з виставки «Шкідливі звички: міраж і дійсність».
        Читачі молодшого шкільного віку ЗОШ № 6 з задоволенням взяли участь у підготовці та проведенні свята «Весняна симфонія». Діти розділилися на групи, учасники кожної подавали важливу інформацію відповідно до її назви. Так, «Лікарі» - повідомляли про лікарські властивості рослин; «Допитливі» - розповідали про весняні квіти; «Охоронці»- попереджували про бережливе відношення до квітів, які записані до «Червоної Книги»; «Актори» - читали вірші про неповторність кожної квітки, показували її зображення на малюнку.
        Учнів 6-7 класів зацікавив тренінг «Я - об'єкт природи». Кожен учасник виконував роль певного об'єкта природи, гармонійне існування якого в навколишньому світі порушено, а саме: безпритульний собака, зрубана ялинка, зрізаний тюльпан, домашній кіт, якого не люблять. Відповідно до своєї ролі школярі пояснювали стан і почуття „об’єкта”, що заважали його благополучному існуванню, описували його так, щоб сподобатись іншим, а потім доводили його необхідність у природі. На закінчення тренінгу було проведено огляд літератури «Будь природі другом».
        На осінньому карнавалі «У гості до Осені» читачі молодших класів зустрілися з головною героїнею свята Осінню та її синами – місяцями. Кожен місяць розповів, чому його так називали, проводив з дітьми ігри, водив хоровод. Діти, в свою чергу, продемонстрували місяцям вироби з овочів, фруктів, дарували пісню, знайомились з книгами про осінь на виставці „Золота осінь”.
        Комишуватська СБ провела екологічне свято «Чарівне моє довкілля» для читачів середнього шкільного віку, метою якого було прищепити любов до рідної природи. Діти поділилися на 4 групи „Пори року”. Кожна команда повинна була довести своїми діями, що вона дійсно відповідає тій порі року, яку вона обрала.
        Формувати еологічну культуру маленьким читачам дитячого відділу при Глодоській СБ допомагав клуб «Дзвіночок». Засідання клубу були різноманітними і спонукали дітей до роздумів та пошуку інформації, наприклад: бесіда «Як зберегти красу рідної природи», гра «Які квіти рідного краю ви знаєте?», вікторина «Це незвичайно розумні тварини» тощо.
        Допомога школярам у навчальному процесі. Бібліотеки району спільно зі школами проводять предметні тижні історії, математики, географії, біології. Так, під час Тижня математики для учнів 3-4 класів РДБ провела гру „Що? Де? Коли?”. Діти разом з казковими героями розв'язували казкові задачі, відгадували загадки, в яких є та використовуються числа, виконували жартівливі завдання.
        Учні 4-х класів ЗОШ № 3 взяли активну участь у підготовці і проведенні свята «Рідну мову будемо знати, берегти і поважати», присвяченого Міжнародному Дню рідної мови. Діти підготували повідомлення про історичне минуле української мови та про конкурс мов світу, на якому наша мова здобула третє місце за мелодійність та довершеність. Також учасники змагалися у конкурсі на кращого знавця рідної мови.
        Інтелектуально-мовною грою «Рідне слово» передбачались різноманітні конкурси: «Мовна розминка», «Розшифруй і поясни», «Яке слово заблукало», «Закінчи прислів'я», «Цікава грамота», «Добери потрібне слово», «Кмітливі й винахідливі», «Боротьба з помилками», в яких залюбки грали й проявляли гарні знання учні 4-5х класів. На закінчення, було проведено огляд книжкової виставки «Бринить, співає наша мово, чарує, тішить і п’янить».
        До 140-річчя від дня народження М. Грушевського працівники РДБ влаштували День історії з низкою заходів: історичні бесіди «Великий українець», «Літописець і поборник України», огляд літератури та книжкової виставки «Михайло Грушевський – патріарх української історичної науки», «Історична спадщина М. Грушевського», які допомогли користувачам більше дізнатися про його роль в історії України, життєвий шлях, наукову і громадянську діяльність, познайомилися з науковими працями.
        Насиченістю заходів вирізнявся День Знань, на якому діти розповідали про свої канікули, розгадували логічні задачі, взяли участь у конкурсі «Спритна відповідь». А оригінальні вікторини «Чарівні кульки» та «Силова» допомогли пригадати твори, що читали діти влітку та їхні улюблені мультфільми. За умовами ігор, потрібно було проколоти різнокольорові кульки, в яких знаходились запитання та „вибрати гирі” з вагою 5, 10 та 20 кг. Чим більша вага, тим складніше питання. Наприклад, питання „на 5 кг” : „Яку пісеньку співав Вінні-Пух для бджіл?”.
        День інформації «У світі цікавих уроків» включав у себе: вікторину «Цей дивовижний світ природи», урок пізнання «Захоплююча подорож навколо світу», конкурс веселих і кмітливих істориків, огляди літератури «Завжди зі мною хімія» та книжкових виставок «Чарівний світ природи», «Математика для допитливих». Проводились індивідуальні бесіди біля СК та СКС за розділами «Математика», «Фізика», «Хімія», «Географія», «Історія».
        Бібліотекарі Рівнянської СДБ спільно зі школою організували та провели для своїх користувачів: виставку-діалог «Сьогодні ми вивчаємо»; декаду української літератури «Українська книга – жива пам’ять століть»; літературну годину «Кобзарем його ми звали».
        Робота з категоріями користувачів, які потребують особливої уваги. Створено базу даних про дітей-сиріт, дітей-інвалідів, які проживають в районі обслуговування РДБ. Деяких юних читачів бібліотекарі двічі на місяць відвідують вдома, здійснюючи обмін книгами. Їх запрошували на цікаві бібліотечні заходи. Наприклад, Новорічні свята: Миколая, української колядки, щедрівки. Діти були активними під час показу творчих робіт на виставці-конкурсі «Ніч перед Різдвом», якою передбачалось три номінації: літературна творчість; Різдвяна листівка; Різдвяна іграшка-подарунок. Усі учасники отримали призи.
        Протягом 2-х змін працівники РДБ обслуговували книгою, проводили заходи серед 70 дітей-сиріт, дітей-інвалідів та з багатодітних сімей, що відпочивали в ЛОЦ «Веселка». Так, зокрема, з великим захопленням діти взяли участь у правовому тренінгу, де вони навчилися орієнтуватися у своїх правах, викладених у Конвенції ООН з прав дитини. У рамках тренінгу провели гру «Вільний мікрофон», де діти розповіли про власний досвід, коли порушувалися їхні права. Цікавими для них були гра-вікторина за сторінками періодики «Цікавинки звідусіль» та інформаційна година «Чарівний світ дитячої преси». Зацікавила читачів і презентація книги місцевого поета Станіслава Коляди «Сонечко в твоїх долонях», написана якраз для цієї категорії користувачів.
        Виховання бібліотечно-інформаційної культури. Великою популярністю у читачів бібліотеки користуються інформаційно-тематичні папки, щоквартальні списки нових надходжень літератури та періодичних статей. У РДБ проводились бібліотечні уроки згідно з координаційним планом роботи шкільних бібліотек за віковими категоріями користувачів. Так, наприклад, для читачів молодшого шкільного віку розроблені такі заняття: «Як читати та берегти книгу», «Що таке багатотемна ілюстрована картотека», «Подорож сторінками дитячої преси», «Як вести щоденник читання», «Як користуватися систематичним каталогом»; для учнів середнього віку: «Довідкові видання: енциклопедії, словники, довідники» , «Вибір книги у бібліотеці. Бібліографічні покажчики»; для старшокласників: «Як читати книгу. Нотатки про прочитане», «Періодичні видання для старшокласників» та інші.
        Бібліотекарі РДБ з метою перевірки рівня інформаційної культури користувачів учнів 8-х класів провели декілька заходів. Серед найцікавіших, конкурс «Ключ до бібліотеки», учасники якого повинні були проявити свої знання у бібліографічних іграх: «Пишемо реферат», «Знайди свою книгу», «Наша реклама». Наприклад, у грі „Наша реклама” учасникам за 5 хвилин необхідно було переглянути книгу і підготувати її рекламу – коротко, яскраво, влучно. Останньою грою конкурсу було домашнє завдання – створити на вибір свій варіант «Правила користування бібліотекою» або «Декларація прав читача». Школярі по черзі зачитували свій документ, а болільники уважно слухали та оцінювали відкритим голосуванням – підняттям рук. Журі відзначили учасників за оригінальність мислення та гумор.
        Слід згадати з подякою членів гуртка «Книжкова лікарня» при РДБ, які допомогли відремонтувати 260 книг.

Краєзнавче та бібліографічне виховання користувачів дітей
у бібліотеках Олександрівського району

        Втілюючи цей напрям, у бібліотеках району відбулось багато різних заходів для користувачів усіх вікових категорій. Це: індивідуальні та групові інформації як тематичного, так і загального характеру, бесіди, вікторини, ігри, повідомлення, консультації тощо. Так, у РДБ було проведено День інформації „У країні точних наук”, де були представлені, як книжкові виставки, так і різні масові заходи. Для молодших користувачів оформлялась книжкова виставка «Відповідаємо на сто тисяч «чому»?», для старших - «Якщо ти захоплюєшся математикою, фізикою, хімією». Біля виставок бібліотекарі проводили інформаційні огляди літератури «Мій друг – комп’ютер» ( 6-7 кл.), «Математика – цариця наук» ( 4-5 кл.), надавали консультації біля відкритого доступу «Як вибрати книгу з математики, фізики, хімії». У ході Дня інформації присутні брали участь у іграх: літературно-математичній «Разом почитаємо, разом порахуємо» (3-5 кл.) та інтелектуальній «Еврика» (7-9 кл.), також прослухали бесіди бібліотекарів «Як люди навчилися рахувати» (3-5 кл.) та «У країні точних наук» (7-9 кл.).
        Працівники відділів обслуговування користувачів підготували День бібліографії «Серед рідної природи». Було оформлено книжково-ілюстративні виставки та куточки «Незвичайні пригоди чарівниці природи» (1-5 кл.), «Дивосвіт рідної природи» (6-9 кл.), біля яких проводились інформаційні огляди періодичних видань «Вісті з царства тварин» (за матеріалами журналів «Юний натураліст», «Паросток»), «Збережемо рідну природу» (за матеріалами журналів «Клас», «Однокласник»). Для кращого запам’ятовування інформації користувачами бібліотекарі приготували декілька заходів в ігровій формі: літературна гра «Зелений експрес» (2-3 кл.), бесіда «Перше поняття про те, як читати науково-популярну літературу» (3-4 кл.); вікторини «Заповідними куточками Олександрівщини» (4-5 кл.), «Тварини міфічні та реальні» ( 5-9 кл.); «Ці незвичайні, розумні та кумедні тварини» (6-7 кл.); гра «Чи вмієш ти вибрати книги природничої тематики?» (7-8 кл.); година спілкування «Земля – наш спільний дім» (8-9 кл.).
        Важливу роль у становленні особистості дитини відіграє краєзнавство.Книги, газетно-журнальні матеріали, музейні експонати знайомлять юних з історією рідного краю, пробуджують національну пам'ять, розкривають своєрідність і неповторність кожної місцевості – малої батьківщини.
        Бібліотеки району працюють за цільовими комплексними програмами по краєзнавству: «Край наш рідний – Олександрівщина» (РДБ), «Родина, як зірка єдина» ((Красносілківська СБ), «Україну свою пізнаю» (Новоосотська СБ), «Батьківська стріха» (Івангородська СБ). Так, у рамках програми РДБ пройшла зустріч з поетами-земляками «Краю мій, тобі любов моя», на якій були присутні поети Олександрівщини: Наталія Купчинська, Юлія Білюченко, Анатолій та Ірина Кримські. Бібліотекар ознайомила всіх присутніх з книгами письменників-земляків, які є в фонді РДБ. Запрошені розповідали про себе, читали вірші, а діти – учні 6-8 класів пропонували на розсуд глядачів свої поетичні доробки.
        Також, у РДБ, виготовлено краєзнавчий куточок «Сторона барвінкова, де я народився», епіграфом до якого стали слова місцевого поета «Олександрівок на світі багато, та наймиліша тільки одна!». Тут є виставка з однойменною назвою за розділами: «Тут все священне, все твоє, бо зветься просто краєм рідним», «Їх імена вкарбовані в історію Олександрівщини», «Літературно-мистецька слава краю», «Моя мала Батьківщина».
        При РДБ протягом багатьох років працює краєзнавчий клуб «Родина», завдання якого не лише популяризація краєзнавчої літератури, а й виховання підростаючого покоління на кращих прикладах історичного минулого та сьогодення рідного краю. На протязі року було проведено 9 засідань клубу, де розглядались питання вивчення історії нашої країни, Олександрівщини, її культурних традицій. Багатьом користувачам сподобався урок народознавства «Це слово співуче – криниця, дзвінкої води холодок», що розширив знання дітей про побутове значення криниці: в яких місцях вони копалися, як прикрашалися, освячувалися, оберігалися, їхня роль у житті людини. До уроку народознавства в читальній залі бібліотеки було оформлено поличку «Види українських криниць», на якій було розміщено малюнки дітей, картину «Несе Галя воду» та глечики з водою. Запрошений майстер – народний умілець по оздобленню даху над криницею, жолобка, цямрини – розповів, про те, як люди споконвіків оздоблювали та прикрашали своє обійстя мистецькими витворами. А як проводили обряд освячення криниць наші пращури розповів олександрійський протоієрей отець Володимир. Насамкінець, діти читали вірші та співали пісні про криниці.
        У Новоосотській СБ за програмою організовувались різні заходи, наприклад, урок державності «Величальна і свята ти, мати Україно» для учнів 7-9 класів, конкурс малюнка «Україна – рідний край» для читачів молодших класів, книжкова виставка «Краю мій, раю мій, земля моя». Завдяки виставці, діти мали змогу почитати літературу про рідний край, потримати в руках фрагмент церковної книги 18 сторіччя, 1940 року видання, а також ознайомитись з предметами побуту початку 19 сторіччя – прялкою, гребінцем, праскою, горшками, мисками, частиною ткацького верстату та реліквіями односельчан – рушниками.
        Івангородська СБ цікаво провела День краєзнавства «Село – мій дім, а в ньому я – господар», учасниками якого були учні школи, народні умільці села, ветерани війни та праці. Усім було цікаво ближче познайомитись, дізнатися про щось нове й несподіване.
        Керуючись тим, що кожна людина повинна знати традиції свого народу, його обряди, культуру, Триліська СБ провела для учнів 6 класу – урок народознавства «Зі скарбів рідного краю», що, мабуть, запам’ятався їм надовго. Бібліотеку гарно вбрали рушниками та вишиванками місцевих майстринь, квітами, поставили портрети поетів Тараса Шевченка, Лесі Українки, Василя Симоненка, місцевого поета Анатолія Кримського. Розпочала урок бібліотекар розповіддю про нашу вільну і незалежну державу – Україну, а потім про маленький куточок нашої батьківщини – Триліси. Школярі прочитали вірші про нашу Вітчизну. Перед учасниками заходу виступив місцевий поет Анатолій Кримський. Він розповів, яку роль в його житті і творчості відіграла рідна триліська земля. Поет читав свої вірші, а також відповідав на питання присутніх. На урок до бібліотеки завітала людина, для котрої вишиванка – поклик душі, жителька села, Баклан Марія Григорівна, яка розповіла про свої роботи. На цей урок діти принесли свої малюнки, в яких передали любов до малої Батьківщини – дім і двір, криниця чи вулиця – куточки рідної землі. Кожен учень показував та коментував свою роботу. А наостанок, всі учасники заходу з задоволенням співали українські народні пісні.
        Бібліотекар Розумівської СБ систематично працює у напрямі популяризація краєзнавчої літератури. Так, у 2006 році бібліотека взяла участь у проведенні обласних краєзнавчих читань «Історія бібліотек регіону в контексті краєзнавства». Напередодні тут відбулись: конкурс дитячого малюнка та виставка дитячих вишиванок, аплікацій, ліплення під назвою «Хай щастю дитини не буде кінця». Не менш цікавим для учнів 1-4 класів та їхніх батьків був урок краєзнавчого народознавства «Не згасне вогнище родинне в людських серцях», проведений спільно СБ з Народним музеєм історії с. Розумівки та Будинком культури. У музеї гостям розповіли про українську хату з її оберегами та атрибутами, пригостили варениками. Директор сільського Будинку культури підготувала програму дитячого фольклору: пісні, скоромовки, лічилки, прислів'я, загадки. А бабуся показала дітям як у старовину пряли нитки. У бібліотеці дітей ознайомили з народознавчим куточком «Скриня моя мальована», де стоїть стародавня скриня та експонується все, що знаходилося в доброї господині. Про скриню, сорочку, рушник, вінок, стрічку, хустку в СБ підготовлено цикл інформаційних листівок «Часточка батьківської хати».
        Оригінальністю вирізнявся козацький турнір «Бірки – село козацьке», проведений Другобірківською СБ разом з членами бібліотечного клубу за інтересами «Бір». В організації та проведенні козацького турніру взяли участь працівники Будинку культури та вчитель історії сільської школи. Учасники заходу послухали огляд літератури, який провела бібліотекар біля книжкової виставки «Рідна земля моя, ти козацькою славою щедра». На турнірі проводились різноманітні конкурси та змагання: «Заспіваймо пісню веселеньку», «Гумористичний», «Веселий барабан», «Що їли наші предки», «Суперкозак села». На закінчення турніру присутніх пригощали кулешем та варениками.
Сільські бібліотеки Світловодського району – користувачам дітям.         Сільські бібліотеки району приділяють значну увагу пропаганді краєзнавства. Процеси відродження української національної культури найбільш помітні саме на селі. Свята пов’язані з народознавством, традиціями та звичаями краю завжди проводились гарно, театралізовано, у національних костюмах. До таких заходів залучаються усі: бібліотекарі, юні користувачі, односельчани. Постійними учасницями є бібліотекарі - Куліш Марина (Григорівська СБ), Ненько Надія (Калантаєвська СБ), Челнокова Ольга та Карпова Наталія (Микільська та Золотаревська СБ), Солярова Марія (Андрусівська СБ), Півненко Ніна (3ахарівська СБ), Стецунова Тетяна (Глинська СБ). У святкові дні школярі – користувачі СБ – обходили кожну сільську хату, вітаючи односельців, виготовляли чудові поробки писанок, вироби з плодів овочів, малювали малюнки, грали й показували різні народознавчі ігри та забави. Все це наполеглива та спільна робота бібліотечних, шкільних і клубних колективів.
        Бібліотеки добре працюють у краєзнавчому напрямі. Так, наприклад, в усіх СБ оформлені краєзнавчі куточки, є теки-накопичувачі про рідне село, в яких: фотознімки з сімейних альбомів, давні і сучасні вироби тутешніх майстрів, а також – місцевий фольклор та краєзнавчі матеріали.
        Протягом не одного року, багато СБ впроваджують комплексно-цільові програми. Так, Андрусівська, Іванівська, Калантаєвська, Миронівська СБ продовжували свою роботу за однією з таких програм „Пізнай свій край і в ньому себе”, а В. Скелівська СБ – за програмою „Краєзнавчими сходинками”. Бібліотекарі разом з читачами вели тематичні папки „Знатні люди та діячі краю”, „Люби і знай свій край”, складали рекомендаційні списки літератури, презентували нову краєзнавчу літературу – книжки про письменників-земляків. У бібліотеках створено краєзнавчі картотеки з рубриками „Історія нашого краю: факти відомі й невідомі”, „Видатні люди нашого краю”, „Історія рідного краю”.
        Читальна зала Андрусівської СБ нагадує фольклорний музей. Тут вбрані на стелажах, вишиті візерунком домоткані рушники, долівки й килими, а також старовинне веретено та різні кухонні приладдя.
        Захарівська СБ спільно з районним краєзнавчим музеєм, що розташований на території села, втілюють програму „Історію не вибирають, а її вивчають”. Тут проводились заходи: зустріч з літераторами Світловодщини, години спілкування, уроки мужності, вікторини, конкурси, оформлялись і презентувались книжкові виставки. На базі СБ продовжував роботу дитячо-підлітковий клуб „Слідопит”. Його учасники, учні 5-9-х класів, займались пошуковою роботою, проводили екскурсії, надсилали листівки з привітаннями ветеранам – учасникам визволення села, вдовам, зустрічались і спілкувались з воїнами-інтернаціоналістами.
        У с. Павлівка (пункт видачі книг) та Глинській СБ діють кімнати-музеї, де зібрано чимало різних експонатів: старовинних знарядь праці, давній посуд. Тут діти мають змогу побачити велику кількість вишитих рушників, а також мистецькі твори місцевих майстрів.
        Сільські бібліотекарі залучали своїх користувачів до заходів: огляд книжкової виставки „Поетичні голови Світловодщини” (В.Скелівська СБ); День краєзнавства „Люби свій край і пісню солов’їну, а серця жар віддай Вітчизні” (Григорівська СБ); усний журнал „Літературні постаті Кіровоградщини” (Федірська СБ); конкурс малюнків „Я малюю краєвид села” (Іванівська СБ) та „Герб та Гімн села” (Глинська СБ); подорож сторінками альбому „Рідне село моє з історичним минулим і сьогоденням – Золотарівка” (Золотаревська СБ); розповідь про історичне минуле свого села „Мій край, моя історія жива” (Миронівська СБ).
        Розповідаючи про видатних людей краю бібліотекарі ставлять собі за мету – виховання національної свідомості і гордості за земляків, які прославили край та Батьківщину, досягли вершин перемог на своєму життєвому шляху. Так, у Павлівській СБ бібліотекарі продовжували поповнювати альбом про космонавта-земляка Юрія Маленченка, збираючи по крупицях матеріал та фотографії, запрошували на зустрічі з користувачами батьків космонавта. А ще працівниками бібліотеки оформлено новий фотоальбом про відомого українського футболіста-земляка В.Ващука. На літературну годину „Таланти твої, Світловодщина” до користувачів СБ завітав відомий краєзнавець, поет, редактор районної газети „Вісті Світловодщини” Владислав Журавський. Поет подарував бібліотеці свою нову роботу - історико-публіцистичний, краєзнавчий альбом „Світловодськ: місто і люди”.
        Еколого-валеологічне спрямування у діяльності бібліотек знайшло відображення також у цільових програмах: „Я славлю все, що є живе в природі” (Глинська СБ); „Природа і людина: тривога сьогоднішнього дня” (Подорожнянська СБ); „Зберегти природне в природі і людське в людині” (Федірківська СБ). Золотаревська СБ працює за програмою „Наша планета – наше здоров'я, мисли глобально та дій локально”, одним із заходів якої була цікава презентація книжково-ілюстративної виставки-застереження „Здорові звички – здоровий спосіб життя”. Також, згідно програм відбулись: літературна вітальня „Дари степової землі”, урок екології „Травнева роса краща від вівса” (с.Подорожнє); екологічні вікторини „Знай, люби, бережи”, „Краю мій степовий”; огляд літератури „Художнє слово про природу”, Дивосвіт рідної природи” (с. Глинськ, Григорівка); екологічна стежина „У гості до Водяного” (с.Федірки).
        У декотрих бібліотеках діють постійні тематичні полиці „Фенологічний календар”, які інформують користувачів про природні явища у погоді, спостереження за фауною та флорою.
        Поряд з традиційними заходами бібліотекарі впроваджують у своїй роботі нові форми, зокрема, екскурсії на природу: „Світ чарівний, світ чудовий” (Золотарівська СБ), „Цілющі скарби мого села” (Андрусівська СБ), „Дерево лікар” (Подорожнянська СБ); уроки флористики: „Пані Квітко, хто ви є ?”, „Чортове зілля”, „Квітка кохання”; День зустрічі птахів „В Україну линуть журавлі” (Подорожнянська СБ); свято квітів „Квітка України” (Федірківська СБ); екологічна подорож „Зелений світ навколо нас – не лише краса, а й ліки” (Павлівська СБ).
        У Миронівській СБ під час проведення Тижня Здоров’я „Бережи здоров’я з молоду” було проведено цикл заходів: огляд книжкової виставки „Шкідливі звички: до чого це веде?”, бесіда „Хвороби цивілізації”, конкурс малюнків „Сам собі лікар”, свято „Найкорисніше - сонце, повітря, вода”, „круглий стіл” „Рецепти здоров’я”.
        Захоплення в учнів 8-9 класів викликав усний журнал „Гео” у В.Скелівській СБ, під час якого школярі ознайомились з його сторінками „Екологічний бумеранг”, „З історії планети”, відповідали на питання екологічної вікторини „Земля і земляни”, проявили себе як знавці поезії про природу.
        Читачі сільських бібліотек – активні учасники районних конкурсів. Наприклад, користувачка Микільської СБ, учениця 3 класу Білозор Ірина, взявши участь у районному конкурсі творів та малюнків „Майбутнє лісу у твоїх руках”, зайняла третє місце.
        Сільські бібліотеки приділяють багато уваги змістовному й цікавому дозвіллю користувачів. Користувачі діти полюбляють відвідувати бібліотечні центри спілкування за інтересами. Такі гуртки, як: „Клуб любителів книги”, „Умілі руки”, „Лікар Айболить”, „Читайлик”, „Друзі книги”, „Юний бібліотекар”, „Дивосвіт”, „Казкарик” (ляльковий театр) дають можливість читачам проявитися творчо та інтелектуально. Не один рік працюють клуби та гуртки за такими популярними напрямами, як: історико-краєзнавчо-археологічний „Слідопит” (Захарівська СБ); еколого-природознавчий „Любителів природи” (Григорівська СБ); інтелектуально-пізнавальні: ”Чомучка” (Микільська СБ), ,,Ерудит” (Глинська СБ); дитячої творчості „Любителі малювання” (Подорожнянська СБ), „Українські вишиванки” (Миронівська СБ).
        У кожному селі урочисто відбулися заходи, присвячені Тижню Шевченківської Книги. Серед таких, що запам’ятались читачам: конкурси на кращого читця творів „З дитинства знаю заповіт” та малюнків „Малюємо твори Шевченка” (В.Скелівська СБ); презентація книжкової виставки „Будем батьку панувати, поки живуть люди”, вікторина „Кобзареве слово” для гуртківців „Ерудита” (Глинські СБ); година поезії, конкурси, вікторини „Разом з Тарасом шляхами тернистими” (Григорівська СБ) та Шевченкові березини „І барвінок розів’ється, і слово забуте” (Миронівська СБ).
        Сподобались юним читачам заходи до Міжнародного Дня захисту дітей. Так, Григорівська СБ спільно зі шкільним колективом та будинком культури для всіх дітей села провели гарне свято „Світ дитячих фантазій” з конкурсними програмами, ранком та концертом.
        На святі „Мрії дітей України” у с. Золотарівка було представлено творчі роботи користувачів СБ - малюнки, поробки, плетені серветки та інші.
        Насиченим й цікавим видалось свято „Хай щастю дитини не буде кінця” у Калантаєвській СБ, в якому маленькі користувачі відповідали на питання казкових героїв, гралися в пізнавально-розважальні ігри. А завершилось дійство конкурсом малюнків на асфальті „Голуб миру”.
        1 червня численні гості й мешканці с. Андрусівка стали свідками захоплюючого районного конкурсу-шоу „Маленька красуня Світловодщини”, в якому змагалися 10 маленьких красунь-першокласниць у різних номінаціях. Організаторами свята виступили Світловодська РДА, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні відділи освіти та культури, сільський голова, районний будинок культури, педагогічні колективи місцевої школи та дитячого садка. СБ була активною в організації цього конкурсу, а також представила різні роботи своїх користувачів на виставках: малюнків „Світ очима дітей” та поробок „Чарівні клубочки”, „Художнє оздоблення деревини”, де можна було побачити плетені серветки гачком, гарно вишиті візерунки, картини з дитячої уяви, художні вироби з дерева. Рішенням судейської колегії маленьким красуням району були присвоєні звання: міс „фото” (с.Подорожнє), міс „елегантність” (с.Миронівка), міс „посмішка” (с.Григорівка), міс „крихітка” (с.Микільське), міс „загадковість” (с.Павлівка), міс „грація” (с.Глинськ), міс „доброта” (с.Федірки), міс „красуня” (с.Іванівка), міс „оригінальність” (с.Захарівка), міс „глядацькі симпатії” (с.Андрусівка).
        З метою виховання у користувачів бібліотечно-інформаційної культури сільські бібліотеки проводили широку й змістовну роботу. Так, майже у кожній бібліотеці діяли гуртки з виховання культури читання. Перш за все, це „Книжчині лікарні”, члени яких відремонтували 2230 примірників книг. Бібліотекарі займались індивідуальним і груповим інформуванням користувачів за допомогою складання списків літератури: „Пізнаємо комп’ютер”, „Маленька господиня”, „Що ми знаємо про акваріумних рибок”, „Юним рукодільницям, натуралістам, технікам”. Бібліотечно-бібліографічні заняття проводились в ігровій формі, за темами: „Мистецтво бути читачем” (Подорожнянська СБ); „Книга – джерело самоосвіти (В.Скелівська СБ); „Ми мандруємо по словнику від А до Я”, „Різниця між словниками та довідниками” (Андрусівська СБ); „Довідкове бюро школяра” (Федірківська СБ); „Книга твій друг і порадник (Глинська СБ); „Знайомтесь – алфавітний каталог” (Миронівська СБ); „ДБА в бібліотеці” (Павлівська СБ).

Традиції та новаторство інформаційного забезпечення користувачів
в Олександрійській МЦДБ ім. Ю.О.Гагаріна

        Важливе завдання роботи бібліотеки – навчити маленьких користувачів бібліотечно-бібліографічній грамотності як за допомогою традиційних методів роботи, так і новаторських. За для цього бібліотекарі обирали різні форми заходів: бесіди, Дні інформації та бібліографії, ігри, бібліотечні уроки тощо.
        Бібліотечні уроки традиційно проводилась згідно "Програми бібліотечно-бібліографічних занять" з використанням активних ігрових форм: ділових, ситуаційних, конкурсних, КВК, вікторин. ББЗ були охоплені школярі з колегіуму, ОНВК, ЗНЗ №9, №2, №19. Всього було проведено: 20 ББЗ і 7 бібліографічних ігор.
        Традиційно, в травні, проводився Тиждень бібліографії "Книга плюс, або подорож у Читай-місто", під час якого бібліотеку відвідали 439 дітей: учні шкіл міста та селищ Димитрово, Мартоівнівка, Перемога. Кожен день для читачів розпочинався екскурсією "Подорож до країни Знань" і продовжувався двома-трьома заходами. Користувачі різного шкільного віку мандрували до Читай-міста, країн - Знань, Мудрагелії та Словників, здійснювали кіномандрівки, змагалися в КВК "Хто краще? Хто швидше? Хто точніше?".
        З питань культури читання проводились індивідуальні бесіди з користувачами на теми: "Вибір книг в бібліотеці", "Як правильно читати книгу", "Про своєчасне повернення книг" та ін. Практичні заняття та бібліографічні вікторини: "Вчись учитися", "Подорожуємо довідковими виданнями", "Енциклопедія розповідає про все", допомогли школярам у користуванні довідковим апаратом бібліотеки. Таким чином, за допомогою різних ігрових заходів було окреслено результат роботи: читачі добре засвоїли правила бібліотеки, бібліотечні терміни, навчилися працювати з довідковою літературою, що дало їм впевнено почувати себе у книжковому будинку.
        Протягом року велику допомогу у набутті навичок інформаційної культури надавав Дитячий Інтернет Центр, який користувався популярністю серед користувачів. У його роботі застосовувались різні форми, починаючи від індивідуальних і групових занять з бібліографічної комп'ютерної грамотності і, завершуючи впровадженням цільової комплексної програми "Дай руку підліток" (на 2007-2010 рр.). Адже завданням Д І Ц було не лише створення та забезпечення можливостей доступу читачів до інформаційних ресурсів, а й перетворення бібліотеки в центр інтелектуального розвитку дитини.
        Інтернет-центр постійно пропонував своїм відвідувачам програми навчання для дітей та керівників дитячого читання. Наприклад, тут працював гурток «Смайлик» (12 чол.), в якому діти навчались основам самостійної роботи за комп'ютером та технології пошуку інформації в Інтернет, мали можливість відвідувати "віртуальні екскурсії" за інтересами: комп'ютерні кросворди, сторінки дитячих електронних бібліотек і т.п.
        Особливо сподобався маленьким користувачам урок-гра "Мандрівка по клавішах" та урок-пізнання "Комп'ютерна графіка". Цікавими були практичні заняття "Лабіринтами покажчика", "Подорож до країни комп'ютерних кросвордів", віртуальна бесіда "На долонях Всесвіту". Юні гуртківці з задоволенням створювали свої малюнки в графічному редакторі Paint. Дітей захопив багатий фактичний матеріал програми та можливість виявити свої здібності у графічному малюнку, наприклад, "Портрет рідної матусі", "Улюблена книжка". Серед дітей постійно проводились анкетування, які допомагали виявити їхні інтереси та захоплення. Як показав досвід, у процесі роботи з комп'ютером, у дітей проблем технічного характеру не виникало.
        Орієнтуватися в безмежному інформаційному просторі допомагає користувачам і видавнича продукція. Так, у 2006 році було складено 12 матеріалів: вебліографічні списки корисних Інтернет-адрес за такими темами: «Історія Геральдики», «День Святого Валентина», «Колекція рефератів», «Невичерпна скарбниця мудрості Кобзаря», «Канікули з мишкою», «Мир кактусов», «Інтернет-ресурси для вчителів», «Музика для тебе»; путівники- порадники «Дитячий Інтернет-центр запрошує», «Великі права маленької людини», «Уроки історії: Голодомор 1932-1933р.», покажчик «Історія України», корисні поради Інтернет-мандрівникам та інші.
        Також для користувачів Інтернет-центру було проведено 18 екскурсій - «Віртуальний світ для тебе», «Віртуальні екскурсії музеями і картинними галереями світу».
        Суттєво активізувалась довідкова робота, значно зросло виконання складних бібліографічних довідок. Усього за рік бібліотека надала своїм користувачам 1914 усних і письмових довідок, з них: тематичних – 1084, адресно-бібліографічних – 215 фактографічних – 201, уточнюючих - 414.


Скачати у форматі doc