Пропонуємо почитати Пропонуємо почитати
Буктрейлери Буктрейлери
Презентації Презентації
Періодичні видання I півріччя II півріччя
Бібліотечні клуби Бібліотечні клуби
Безпека в Інтернеті Безпека в Інтернеті
Довідник безбар'єрності "Довідник безбар'єрності"
Електронний каталог Електронний каталог
Державні закупівлі

Поради методиста

 

Відділ у справах розвитку дитячих бібліотек і маркетингу

   Діяльність бібліотек, що обслуговували дитяче населення області у 2005 році
(інформаційно-аналітичний огляд)

Н.Рaстoргуєва, завідуюча
Л.Босюк, провідний методист
відділу у справах розвитку
дитячих бібліотек і маркетингу

 Мережа бібліотек для дітей області складається з 31 закладу: ОДБ імені А.П. Гайдара, 17 районних, 12 міських, 1 сільської  (с. Рівне Новоукраїнського району). При районних, міських, сільських бібліотеках для дорослих функціонує 30 дитячих відділів.

    У порівнянні з 2004 роком, мережа самостійних  бібліотек для дітей  скоротилася на 1 одиницю. Рішенням 18 сесії Маловисківської районної ради від 12.01.05 № 242 „Про районний бюджет на 2005 рік” бібліотеки були передані на утримання місцевих бюджетів. Після децентралізації мережі бібліотек Маловисківської районної ЦБС, скорочено ЦРБ та районну бібліотеку для дітей. Натомість створено міську бібліотеку для дорослих з дитячим відділом, бібліотекарями якої є колишні працівники районної бібліотеки. Також, скорочено дитячий відділ при Хмелівській сільській бібліотеці та одну сільську бібліотеку.

    Світловодську РДБ спільними клопотаннями обласних закладів культури, читацького активу вдалося відстояти. Але на підставі розпорядження РДА скорочено 7 штатних одиниць, у тому числі, 4 - по РДБ. На 1.01. 2006 р. в РДБ працює заступник директора РЦБС по роботі з дітьми та бібліотекар.

    Отже,  в області, не існує самостійних бібліотек для дітей в Знам’янському, Олександрійському, Кіровоградському,  Маловисківському районах та м. Знам’янка. У 10-ти районах децентралізовано бібліотечну мережу.

    Кадри. В області працюють: 5 директорів Р(М)ДБ, 11 заступників директорів Р(М)ЦБС по роботі з дітьми, 12 завідуючих, районними, міськими, сільською бібліотеками для дітей. Усього, в 30 бібліотеках для дітей, працює 106 фахівців, якісний склад яких такий: з вищою бібліотечною освітою – 34,9 %, середньою спеціальною бібліотечною – 49 %,  16 %  - з вищою та середньою спеціальною не фаховою освітою. Всі вони мають значний досвід роботи: більше 20 років працює 44 особи  (41,5  %),  від  10  до  20 років  –  46 осіб (43,4  %)  і до 10 років  –  16 осіб (15,1 %). Разом з тим турбує, що до бібліотек мало приходить молодих спеціалістів.

    У більшості бібліотек працівники мають ставки згідно навантажень, за винятком бібліотекарів Помічнянської МДБ, Рівнянської сільської  бібліотеки для дітей,  3-х дитячих відділів Добровеличківського району та Глодоською дитячого відділу Новоукраїнського району.

Бібліотеками області, які обслуговують користувачів дітей, основні планові показники перевиконано: „користувачі” - на 103 %,  „видача документів” - на 109 %. Усього бібліотеками області  обслужено 128,8 тис. користувачів дітей, у т. ч. організаторів дитячого читання. Видано 2 млн. 821 тис. прим. документів. Але, у порівнянні з 2004 р., показник „користувачі” зменшився на 4,7 тис., а „видача документів”  -  на 98,5 тис. прим.

 


Склад користувачів дітей за віковими особливостями

    Найбільшу чисельність, від загальної кількості обслужених користувачів, складають учні 1-9 класів. Фактично, стовідсотково, ця категорія користувачів охоплена читанням Не повністю використаним залишається резерв дітей дошкільного віку.  Так, відсоток „обслужених дошкільників” у бібліотеках складає,  лише, 40,5 %.  У зв’язку з цим, необхідно звернути увагу на роботу по залученню  дошкільників до  читання усім керівникам бібліотек для дітей,  особливо, у містах: Знам’янка, Кіровоград, Олександрія та районах: Вільшанський, Гайворонський, Добровеличківський, Долинський, Новоархангельський, Новоукраїнський, Петрівський,  Ульяновський.

    Слід відзначити, що протягом уже багатьох років значна увага приділяється користувачам-дітям з обмеженими фізичними можливостями. За звітний рік було обслужено понад  1,2 тис. таких дітей.   Традицією  стало і обслуговування дітей в літніх оздоровчих центрах  -  більше 6,5 тис. Також, бібліотекарями здійснюється допомога у розвитку здібностей обдарованих дітей, яких обслужено 4,1 тис., що удвічі більше ніж у 2004 році.

    Нагальною проблемою для бібліотек залишається поповнення  та збереження бібліотечних фондів. На 01.01.2006 р. фонд бібліотек області склав 2 млн. 586  тис.  прим.,  що  менше  на 173 тис. примірників проти  2004 року. Хоча у 2004 р.  спостерігалось збільшення фондів  у порівнянні з 2003 р.

    За звітний рік до бібліотек області надійшло 18 тис. примірників документів, що менше на 18,6 тис. проти 2004 р. З них,  до бібліотек для дітей надійшло  8,8 тис. примірників, що також в 1,6 рази менше  2004 р. На 1 користувача Р(М)ДБ це становить 0,2 книги. Подібна картина спостерігається і в сільських бібліотеках, де на 1 користувача припадає лише 0,1 книги. Особливо зменшилися надходження літератури  до дитячих відділів: 3,4 тис. примірників книг проти 5,8тис. примірників у 2004 р. ( - 2,5 тис.)

    Найбільше книг для дітей на 1 бібліотеку отримали  райони: Олександрійський - 46 книг та Добровеличківський - 48 книг; міста: Кіровоград - 113 книг  та Олександрія - 140 книг.

    Найменшу кількість  книг, від 7 до 12 прим.  на 1 бібліотеку, отримали у районах:  Вільшанському, Знам’янському, Компаніївському, Устинівському та Світловодській  ДК МДБ  (84 книги).

    Загалом на поповнення фондів бібліотек використано 132,6 тис. грн., що на 33,9 тис. грн. більше 2004 року. Але левина доля фінансів припадає на спонсорську  допомогу  - 66,4 %, платні  послуги - 17,6 %  і, лише,  15,9  %  - із загального фонду бюджету.

    У 2005 р. змінилася тенденція щодо основних джерел поповнення фондів у порівнянні з 2004 р.:  з  обласних  бібліотек  - 30,3 %   ( 29  % );  з магазинів -  21,3 %   (11 % );   з обмінних фондів -  13,5 %  (43,5 %).

Увага приділяється упорядкуванню книжкових фондів. Всього з фондів бібліотек області вилучено 65,5 тис. примірників документів.  Вибуття документів, до обсягу загального фонду, склало 2,5 %, що на рівні 2004 р. Основні  причини вибуття: зношеність літератури  - 66,1 % та застарілість за змістом  - 17,9 %. Не зважаючи на те, що бібліотекарі працюють над очищенням фондів, у деяких районах показник забезпеченості документів ще сягає позначки 30 і більше. Зокрема, це стосується фондів сільських бібліотек Бобринецького, Голованіського, Новгородківського, Новоархангельського, Олександрівського, Світловодського та Устинівського районів.

    У 2005 р., обласні середні показники „обертаність документів” і „забезпеченість документами”  становлять відповідно 1,1 та 20,6.

   У звітному році бібліотеки продовжували застосовувати альтернативні джерела фінансування, зокрема, надання додаткових платних послуг користувачам. Сума від послуг склала 37,8 тис. грн., що становить  – 109,7 % до плану. Слід  відзначити,  що 61,9 %  надходжень від платних послуг витрачено на придбання літератури. Найбільше коштів - 8, 1 тис. грн. - отримала ЦМДБ ім. Ю.Гагаріна Олександрійської МЦБС. Напрацювання в Новоархангельській, Олександрівській, Петрівській РДБ становили від 900 грн. до 1,3 тис. грн.; у МДБ  -  ф. № № 11, 12, 19 Кіровоградської та  ф. № 8  Світловодської МЦБС - від 1,4 до 2,5 тис. грн.

    Незначні надходження від платних послуг мають Компаніївська, Новомиргородська, Ульяновська та Устинівська РДБ.  По області, з   30-ти дитячих відділів  лише 19 надають платні послуги.

    Бібліотечні працівники все більше уваги приділяють некомерційному маркетингу, зокрема,  рекламі бібліотеки та її послуг. Це і збільшення  екскурсій дітей до бібліотек, виставки-реклами, презентації бібліотек,  „інформаційні куточки”, акції: „Подаруй бібліотеці книгу”, „Бібліотека без боржників”, „Тиждень поверненої книги” тощо.

Активізувалась соціологічна робота  бібліотек серед користувачів-дітей. Так,  здійснено 147 анкетувань, опитувань, інтерв’ю, що у 1,2 рази більше проти 2004 року.

    На жаль у 2005 р.   зменшилась  кількість  виступів у З М І , порівняно з минулим роком, в  0,8 рази. Але слід відмітити роботу Олександрійської ЦМДБ ім. Ю. Гагаріна, яка плідно працює з міськими телеканалами, допомагає у підготовці телепередачі „Шкільний коктейль” на телеканалі „Олександрія” та є співавтором сторінки „Детская площадка” в газеті „Городской курьер”.

    Р(М)ДБ  здійснювались  заходи на підтримку фахового рівня бібліотечних працівників  закладів культури та освіти. Так, у 2005 р. проведено 66 семінарів (з них,  на базі ДБ – 17; для шкільних бібліотек – 8),  51 практикум, 48 стажувань, 20 Ш П Д, 7 лабораторій, 5 тренінгів. Методичними центрами здійснено 306 виїздів до сільських, міських та шкільних бібліотек з метою надання консультативно-практичної  допомоги.

    Відбулись  певні  позитивні зміни у матеріально-технічній базі бібліотек. Так, Новоархангельська РДБ отримала нове приміщення з кращими санітарно-гігієнічними умовами. Проведено поточні ремонтні роботи в  Добровеличківській, Долинській, Новгородківській, Новомиргородській, Олександрівській, Петрівській РДБ, а також в 4-х МДБ  Кіровоградської МЦБС,  Олександрійській ЦМДБ, Світловодській ДК МДБ.

    Для Кіровоградської  районної бібліотеки для дорослих і дітей придбано  комп’ютерну техніку на загальну суму 5,2 тис. грн.. Мають можливість користуватися послугами ксероксу та комп’ютером юні користувачі Голованіської РДБ, оскільки вона знаходиться в одному приміщенні з  Голованіською ЦРБ, для якої була придбана вищезазначена техніка.  За рахунок грантовських   та позабюджетних коштів Олександрійська ЦМДБ ім. Ю.Гагаріна придбала комп’ютерну техніку та меблі для дитячо-інформаційно центру, диско програвач, ксерокс, 2 принтери.   Згідно районної „Програми інформатизації в галузі культура” Олександрівською РДБ придбано  ксерокс.

    У 2006 році керівникам та працівникам бібліотек, що обслуговують користувачів дітей слід звернути увагу на:

       -  широке залучення  користувачів-дошкільників до місцевих бібліотек різних рівнів;

       -  пріоритетне  поповнення бібліотечних фондів новою літературою;

    - збільшення за кількістю та урізноманітнення періодичних видань для   дітей, використовуючи при цьому  альтернативні джерела фінансування;

     - проведення виваженого очищення бібліотечних фондів від зношеної та не актуальної літератури, особливо в сільських бібліотеках для чого здійснити аналіз цифрових показників щодо укомплектованості фондів, забезпеченості документами користувачів та обертаності документів у кожній бібліотеці району (міста);

     - постійне та своєчасне внесення коректив щодо цінової тактики та репертуару  додаткових платних послуг; розповсюдження платних послуг у бібліотеках серед усіх, без винятку,  вікових категорій  користувачів дітей ;

       - вирішення  питання    інформатизації   бібліотек  для   дітей   згідно

державної та місцевих програм розвитку культури на період до 2007 року;

       - збільшення виступів у ЗМІ.

 

 

Додаток

до інформаційно-аналітичного

огляду бібліотек, що обслуговували

дитяче населення області у  2005 році.

 

 

Б і б л і о т е к а      я к     с о ц і а л ь н и й      з а х и с н  и к

 і      п а р т н е р      д л я      д і т е й

 

    З метою профілактики правопорушень за допомогою книги  в бібліотеках  Бобринецького району проводено цикл заходів: дискусії „Як вберегтися від…”; правознавча конференція „Підліток і закон”; зустрічі з юристами, лікарями, працівниками міліції на засіданнях  „Клубу цікавих зустрічей” (РДБ); правове обговорення „Відповідальність неповнолітніх” (Чарівнянська с/б) тощо. Усі ці заходи плануються та координуються разом з Центром соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, комісією у справах неповнолітніх.

    У Вільшанській РЦБС практикують  нетрадиційні форми роботи з  популяризації правових знань. Для зустрічей, відвертих бесід запрошують працівників кримінальної  міліції у справах неповнолітніх, відділу сім’ї та молоді, наркологом. Використовують у  цій роботі й години спілкування „10 моральних заповідей і наше життя” (РДБ), „Мої уявлення про добро і зло” (Калмазівська с/б), інформаційна година „мандрівка в місто „Культури” (РДБ), морально-етична бесіда „Ваш кодекс ввічливості” (Маловільшанська с/б). Бібліотекарі через книгу допомагають дітям підтримувати віру в себе і в свої сили, розвивають почуття впевненості та толерантності у стосунках з людьми. Деяких юних користувачів бібліотекарі один раз на місяць відвідують  вдома, здійснюють обмін книгами, рекомендують новинки.

    У Гайворонській РДБ проведено „Бал ввічливості”, на якому йшлося про Королівство порядку і ввічливості. На балу були присутні принцеси: Ввічливість, Скромність, Чемність. У Тополівській с/б  (Гайворонська РЦБС) за „круглим столом” проведено диспут „З чого починається біда”. Користувачі обговорювали проблеми СНІДу, куріння, алкоголю, наркотичної залежності, а також знайомились з тематичною літературою.

Вихованці школи-інтернату - бажані та постійні відвідувачі Піщанобрідської сільської бібліотеки Добровелтчківського району. Уроки милосердя, народознавства, години спілкування часто проходять разом з працівниками служби сім’ї, дітей та молоді, що працює при сільській раді.

    Читачами  філії   №  21 Кіровоградської  МЦБС  є учні допоміжної школи № 1. Для них  проведено свято „Нехай на світі спокій буде” (до Дня захисту дітей), надана допомога у проведенні вечора – прощання зі школою „Кораблик дитинства твого відплива” тощо. Відповідна робота проводиться і в інших бібліотеках для дітей Кіровоградської МЦБС.

Новоукраїнська РДБ для 96 дітей сиріт, інвалідів, з мало забезпечених сімей, що відпочивали в ЛОЦ „Веснянка” провела низку заходів: гру „Слово до слова – зложиться мова”, „Подорож до країни ввічливості та доброти”, конкурсно        – розважальна гра „З майбутнім на ти”.

    Працівники відділу обслуговування для дітей Олександрійської ЦРБ -часті гості в Новопразькій школі-інтернат з ігровими програмами, ляльковими виставами. Так, до Міжнародного Дня захисту дітей було організовано розважальну програму „Світ наповнений чудесами”, до Дня святого Миколая -шоу-програма „Миколая зустрічаєм  в  цей  святий,  величний  час”.  З цими дітьми проводиться   також  індивідуальна робота, їх запрошують на масові заходи, інформують про нові надходження літератури.

    35 дітей, що потребують особливої уваги є користувачами Олександрійської ЦМДБ.  Не один рік працівники бібліотеки підтримують тісні зв’язки зі школою № 4, де навчаються діти з затримкою психічного розвитку, а також з дитячим будинком „Джерело життя”. Так, для цих вихованців, до Міжнародного Дня захисту дітей проведено театралізоване свято „Всі ми родом з дитинства”, на якому цар Веселунчик подарував дітям лялькову виставу та пригостив солодощами. За підтримки владних структур, проведені театралізовані новорічні ранки для дітей-сиріт, чорнобильців, з малозабезпечених сімей. Пантаївська школа-інтернат також у центрі уваги ЦМДБ: щорічно для вихованців цього закладу проводиться низка заходів.

    Формування правової культури юних читачів цієї бібліотеки відбувалось під час тематичних бесід „Права та обов’язки дітей”, „Уроків феї Ввічливості”, лялькової вистави „Планета дитинства”, лекцій клубу „Ти і закон”, гранд-рингу „Вивчаємо Конституцію”, „круглого столу” „Якщо ви стали жертвою насильства”, диспуту „Сучасна молодь обирає” тощо.

 

Б і б л і о г р а ф і ч н о – і н ф о р м а ц і й н а      к у л ь т  у р а

 

    Широку і змістовну   роботу у цьому напрямі проводить Вільшанська РДБ. Ефективними виявились видання, розроблені працівниками бібліотеки, в ігровій форми з елементами рекомендаційної бібліографії. Наприклад, рекомендаційний список літератури для учнів 1-2-х класів „Чотири сестриці”, зроблений у вигляді книжки-розкладки. Кожна сторінка видання містить кольорові малюнки з зображенням пори року. До популярної енциклопедії для дітей „Я пізнаю світ”, що є у фондах бібліотеки, бібліотекарі склали рекомендаційний анотований покажчик-путівник „Чарівний світ”, який  допомагає швидко та зручно  користуватись енциклопедією. У покажчику є звернення до читачів, подається перелік книг, зазначених в енциклопедії, який побудовано за тематичним принципом. Цікаво відбуваються й  цикли занять з читацької культури „Мандруємо світом книги”. Кожне заняття проходить  як ігрова подорож  у світ книги – її минуле і сьогодення. Програма занять складається на навчальний  рік. Перше заняття починається з мандрівки до стародруків. Далі діти поринають у  світ казок і легенд разом з вікториною „З якої ми казки?” та ігрового шоу „Як одягались казкові герої”.   У подальшому  юних читачів ведуть  до храму мудрості – бібліотеки, за допомогою бесіди „Історія бібліотек України” та ін. Закінчується програма  занять акцією „Подаруй бібліотеці книгу”.  Такі форми бібліотечно-бібліографічних  занять  формують у школярів пізнавальну  активність, інтерес до пошуку літератури, розвивають творче мислення.

    Голованівською РДБ було  започатковано Тиждень поверненої книги, протягом якого проводились огляд літератури „Книги, які є в бібліотеці в одному екземплярі”, конкурс серед боржників „Хто швидше поверне книгу до бібліотеки”, дієвість мала й книжкова виставка „З далеких мандрів повернулись”.  За тиждень до бібліотеки завітало 37 боржників, які повернули 42 довгоочікувані книги.

    Юні читачі  Долинської РДБ  дали друге життя 650 бібліотечним книгам, чим допомогли бібліотеці  у збереженні фонду.

    Бібліотеки Компаніївської РЦБС охопили більшість школярів району заняттями з виховання культури читання. Серед них: бібліографічна гра „Подорож в країну книг” (Нечаївська с/б); гра-конкурс „Хто краще? Хто швидше? Хто точніше?” (РДБ); бібліотур всезнайок „Знавці ДБА”  (Губівська с/б).

    Насиченими видались програми  Днів бібліографії та інформації, що проходили в Новоукраїнській РДБ: цикл бесід „Як книжка прийшла до людей?”; урок-роздум  „Книга і комп’ютер в інформаційному суспільстві: сучасне і майбутнє”; інтелект-гра „Чарівний промінь у країну Знань”; презентація книжкової виставки „З книгою через віки та країни”; огляди бібліографічних  покажчиків; екскурсія читачів до краєзнавчого музею; презентація журналу „Вулик” тощо. Членами гуртка „Книга і Лялька” відремонтовано 320 книг.

    З метою популяризації бібліотечної культури серед  юних користувачів, працівниками Новгородківської  РДБ створено стенди „Куточок юного користувача” та „Інформаційний простір до дитини”, проведено Ретродень, присвячений незаслужено забутій книзі, складено та надіслано понад 150 інформаційних списків літератури. Гуртківцями „Книжкової лікарні” відремонтовано 550 книг.

   В Олександрійській ЦРБ працівники дитячого відділу обслуговування віддають перевагу ігровим формам проведення бібліотечних занять таким, як: літературна мозаїка „Твої перші кроки у світ енциклопедії”; урок-подорож „У країні Квітляндії”; години цікавих повідомлень.

   ЦМДБ ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС сьогодні є сучасним центром бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів-дітей міста. Цей досвід роботи, який заслуговує на увагу, було висвітлено, досить детально, у збірці матеріалів ОДБ ім. А.П.Гайдара „Юний читач і українська книга”, 2005 р.

 

П а т р і о т и ч н е    в и х о в а н н я    т а    к  р а є з н а в с т в о.

 

    У Бобринецькій РДБ стало традицією проводити конкурс знавців рідної мови. Мета заходу – прищеплення любові та поваги до державної мови, українського слова. Переможців конкурсу української мови нагороджували у номінаціях: „знання та володіння мовою”;  „артистичне виконання творів”;  „власні твори”.

    До Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні РДБ провела урок пам’яті „Україна. 1933”, на якому заслухали виступ краєзнавця Г.Лашкула, хвилюючі спогади М.Безверхого, котрий дитиною пережив голодомор, а також вірші про народну трагедію та огляд матеріалів.

    Бібліотекарі Вільшанської РЦБС вважають, що у вихованні високодуховних юних громадян велику роль відіграє популяризація краєзнавства. Так, в РДБ постійно діє книжково-ілюстративна експозиція „Нашої історії рядки”, яка висвітлює найяскравіші знаменні дати з життя краю, допомагає читачам краще пізнати свою історію, земляків. Читачі РДБ  щорічно здійснюють екскурсію до українсько-болгарського музею „Шляхами мужньої слави”.  Виставка-роздум, присвячена Дню незалежності України, „Нам пора для України жити”, викликала несподівану активність користувачів під час  її обговорення. Багатьох підлітків турбували такі питання: „Що ти можеш вже зараз зробити для своєї держави”, „Якби я був президентом?”. Цікаві заходи підготували і провели бібліотекарі Дорожинської с/б -  свято „Бо в нас вона одна єдина – це наша славна Україна” та Сухоташлицької с/б  - вікторина „Мої рідні скарби”.

    Для користувачів Вікнянської с/б Гайворонської РЦБС урочисто й зворушливо  пройшла  година-реквієм „33 – голодна сторінка історії”. Було зачитано „Меню – 33”, прозвучали уривки з книг В.Барки „Жовтий князь” та „Жнива скорботи”,  Р.Конквеста  „Голоси з 33”. Учасники заходу - учні місцевої школи -  поклали квіти до пам’ятного знаку жертвам голодомору та запалили біля нього свічки.

    Протягом року бібліотеки Голованівського району проводили змістовну й насичену роботу щодо формування почуття патріотизму та громадянськості у юних користувачів. Так,  в РДБ відбулись: урок-гра „На світі є одним одна Вкраїна” (до Дня Соборності України); презентація книг „Україна” із серії „Дитяча енциклопедія”; географічна вікторина „Любити Україну – знати її”; урок державності „Велична і свята ти, мати, Україно” (до Дня незалежності України); виставка-роздум „Біля мого народу”, година скорботи „Стоїть в скорботі мати-Україна, біля могил дітей своїх стоїть” (до роковин голодомору в Україні) ; презентація книги Б.Кузика, В.Білошапки „Кіровоградщина: історія та сучасність центру України”; година цікавих повідомлень про Запорізьку Січ  (До Дня захисника Вітчизни).

    Чимало заходів проведено і в інших бібліотеках району: урок-реквієм „Голодомор в історії та літературі”, „Свято хлоп’ят” (До Дня захисника Вітчизни), урок народознавства „Де козак, там і слава”, усний журнал „Наш український рід”, літературно-музичні композиції „Боже, Україну бережи” (Побузька МДБ); година краєзнавства „Моє село, мій рідний край” (Троянська с/б); урок-подорож „Кіровоградщина - край козацький” (Новосільська с/б).

    Як завжди, цікаві заходи з краєзнавства запропонувала  своїм користувачам Долинська РДБ:  презентації книг Тамари Журби „Зимова флейта” та Любові Баранової „Тріумф і трагедія”; літературний портрет Василя Журби „Письменник великої душі”; День краєзнавства „Презентація талантів” за участю художників Андрія та Сергія Яковенків, а також самодіяльного  композитора  М.  Хохлової і майстра  лозоплетіння С. Ткачова.

    Новгородківська РДБ координувала роботу по краєзнавству  з музеєм історії. Так, в РДБ створено краєзнавчий куточок, де збираються матеріали про історію селища, проводяться конкурси дитячих творів „Мій край – моя історія жива”, зустрічі з поетами-земляками. Під час одного з таких заходів поетеса К. Горчар подарувала користувачам бібліотеки свою збірочку поезій „Мій серпень”.

    Зусилля працівників Новомиргородського району, які сконцентровували свою увагу на заходах, присвячених  народознавству та краєзнавству, увінчалися цінними подарунками для бібліотек району -  книгами, отриманими від земляків І.Омельчука „Рідний край: історико-краєзначе дослідження”  та Ю.Колісника „Планида Степана Кожум’яки”. Майже в усіх  бібліотеках пройшли презентації цих творів.

    Під час Дня інформації „Біль душі людської” читачі різних вікових категорій  Новоукраїнської РДБ слухали цикл бесід за книгою „Голоси із 33”, переглянули книжкову виставку „І постає в скорботі 33-й”, взяли участь у годині пам’яті і скорботи „Голгофа голодної смерті”.

    Заслуговує на увагу й робота  у цьому напрямі бібліотек Олександрівського району.  Так, у рамках  К П Ц по краєзнавству, за якою 4-й рік працюють в РДБ, проведено конкурс ерудитів „Чарівний світ української пісні” з виконанням обрядових пісень. На захід було запрошено старожилів селища, які розповіли про народні традиції та звичаї. Юні користувачі  залюбки читали свої вірші на заході „Поетична спадщина земляків”, на який було запрошено і місцевих поетів. Протягом багатьох років діє бібліотечний клуб „Родина”, який вносить свою часточку  в популяризацію краєзнавчої літератури.Так, на його засіданнях розглядаються питання вивчення історії Олександрівщини та її культурних традицій. Під час години українознавства „Українські вишиванки -  наче райдуги світанки” користувачі мали змогу переглянути    виставку вишиванок майстринь району.

   Змістовним  видався конкурс віршів „Рідний край, я тобою живу” серед учнів 5-7 класів читачів Вищеверещаківської с/б. Тут звучали твори відомих і маловідомих поетів, а також власні вірші конкурсантів.

Бібліотекарі Олександрійської РЦБС тісно співпрацюють з радами шкіл, де функціонують  етнографічні музеї. У Бандурівській та Піщанобрідській с/б проводяться   Дні краєзнавства, щорічний конкурс знавців рідного краю, вікторини „Як ти знаєш свій рідний край”. У дитячому відділі Новопразької міської бібліотеки з успіхом пройшла прем’єра книги Т.Столяра „Про Карпенка-Карого” під назвою „Я взяв життя”.

    З огляду важливості вищезазначених питань Олександрійська ЦМДБ ім. Ю.Гагаріна підготувала та провела різноманітні заходи: тематичний вечір „Україно! Ти для мене диво”, поетично-краєзнавчу мандрівку „Мій край – це серцю рідна пристань”, урок народознавства „Давні ремесла нашого народу”, гру-подорож „Шляхами козацької слави”, літературно-історичний конкурс до Дня міста „Місто мого дитинства” , конкурс дитячого малюнка „Моє місто – мій світ”.

    Традиційно, напередодні Дня незалежності України, на майданчику, перед приміщенням РДБ і ЦРБ Онуфріївської РЦБС, з задоволенням збирається чимало місцевих жителів та гостей  на  Свято музики, поезії і пісні „Калинова моя Україна”.

   Напередодні Дня міста працівники  Світловодської ДК МДБ запросили своїх користувачів у подорож-гру ”Вулицями рідного міста”, де йшлося про видатних людей, іменами яких названо місцеві  вулиці.

Цікава робота проводиться бібліотеками Світловодської РЦБС. Так, усі бібліотеки беруть участь у проведенні  Дня села, де проходять  зустрічі з неординарними особистостями свого регіону: художниками, фермерами, орендарями.  У РДБ стали традиційними зустрічі з поетами-земляками, членами літературного об’єднання „Літо”.

     Бібліотекар с. Захарівка разом з працівниками краєзнавчого музею, який розташовано на території села, проводила заходи для користувачів бібліотеки і відвідувачів музею.   На базі бібліотеки діє дитячо-підлітковий клуб „Слідопит” (для учнів 4-9 класів), де діти займались пошуковою роботою, проводили екскурсії , писали листи і вітання ветеранам.

    Чотири  бібліотеки-філії сіл Андрусівка, Іванівка, Калантаєво, Подорожнє працюють за цільовою комплексною програмою „Пізнай свій край і в ньому себе”. Протягом року велись тематичні папки, організовувались заходи, наприклад, такі, як: подорож у народну творчість „Пісні мого краю”; виставка-фотоетюд  „Село моє – для мене ти єдине”; екскурсія до сільської церкви тощо.

    В-Скелівська с/б втілює програму  „Краєзнавчими сходинками”. Бібліотека спільно з місцевою школою працює  над створенням „Книги пам’яті”, до якої збираються спогади, фото жителів села, що пережили війну.

 

Е к о л о г і ч н а     т а     в а л е о л о г і ч н а      п р о с в і т а

 

    З метою виховання  бережливого  ставлення до природи бібліотеки Бобринецького району проводили  заходи, присвячені даній тематиці. Серед найцікавіших: екогра „Ерудит” (Червонопільська с/б); урок екології „Збережемо землю як квітку” (Василівська с/б); екогодина „Терновий вінок Чорнобиля” (Павлогірківська с/б).

    Юним користувачам Вільшанської РЦБС було запропоновано цикли  екозаходів: година спілкування „Людство і довкілля” (Березобалківська с/б); літературний ранок „Планета у нас одна” (Котовська с/б)); бесіда-огляд „У нас немає запасної планети”, хвилини доброти і радості за творами В.Сухомлинського „Йдуть добрими у світ природи” (РДБ). Користувачі  молодшого шкільного віку з задоволенням брали участь у конкурсах, кросвордах про природу, в інсценуванні казок про тварин тощо.

    На засіданнях гуртків „Джерельце” та „Ерудит”, при Гайворонській РДБ, користувачі обговорювали  такі теми, як: „Тварини лісу”, „Мої літні пригоди і зустрічі з тваринами”, брали участь в екологічних іграх „Знай, люби, бережи”. 

    У Голованівській РДБ День довкілля та День Землі відмітили такими заходами: екологічний калейдоскоп „Лікарські рослини нашого краю”, екологічна гра „Тварини та їх охорона”, інтелект-шоу „Екологічне асорті”.

    Бібілотекар Водянської с/б  Компаніївської РЦБС вирішила провести Тиждень екологічних знань „Повітря, сонце і чисті води” з низкою заходів: літературно-музична композиція „Зелена аптека”, бесіда-діалог „Ліс – єднання неба і землі”, інформаційний калейдоскоп „Це цікаво знати”, конкурс малюнків „Рідна природа”.

    Читачам молодшого шкільного віку  Новоукраїнської РДБ запам’ятався День здоров’я, на якому пелюстки Квітки Здоров’я „цікаво розповідали” про збереження власного здоров’я. Учні 8-9 класів на дискусійному ринзі „Здоровий спосіб життя” могли поспілкуватися зі своїми однолітками та висловити  думки щодо  негативних явищ таких, як: тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків.

    Декілька засідань клубу „Дзвіночок”, що діє при дитячому відділі Глодоської с/б, були присвячені екологічній тематиці: брейн-ринг „Чи знаєш ти природу рідного краю?”, подорож „Екологічна стежина”, конкурс малюнків „Людина і природа”.

    Бібліотеки сіл Листопадове, Оситна, Панчеве Новомиргородського району працювали за розробленою  комплексно-цільовою програмою „Бібліотека – інформаційно-просвітницький екоцентр”, мета якої – формування знань з питань екології, охорони та збереження навколишнього середовища.

    Серед користувачів бібліотек Олександрійської РЦБС користувались популярністю заходи, що проводились за комплексно-цільовою програмою „Природа - в нас і ми - в природі”: гра-подорож „По Червоній книзі України”, екологічна гра „Чи чуєш ти, що трава шелестить?”, година екології „Планета земля: минуле, сьогодення, майбутнє”, еколабіринт  „Цілющі скарби мого краю”, усний журнал  „Чиста вода, чиста земля – надія твоя”. Бібліотекарі Войнівської та Щасливської с/б продовжували роботу щодо  пріоритетів здорового способу життя. У рамках  місячника здоров’я  проведено: уроки валеології, диспути, літературні ігри, обговорення. Учні 5-6 класів дитячого відділу Новопразької м/б взяли участь у ток-шоу „Цигарки: за і проти”.

    Багатий досвід роботи має клуб „Озивайко”, який працює при ф. № 21 Кіровоградської МЦБС. Активні учасники клубу отримують звання „помічник” з врученням значка клубу. Після вдало  проведених екологічних  „асорті” та „калейдоскопу” було створено банк  цікавих матеріалів „Хто? Що? Коли? Де? Чому?”. Оформлення виставки іграшок-тварин „Перші друзі кожної людини” надихнуло бібліотекарів на створення картотеки-іграшки „Тварини – герої книги”. Користувачі залюбки беруть участь у різноманітних конкурсах, наприклад, аплікацій „На дні морському”, витинанок „Дари осені”. Результатом конкурсів стало оформлення альбому „Різнокольорова природа”.

    Одним з найважливіших завдань ЦМДБ ім. Ю. Гагаріна Олександріської МЦБС вважає поширення знань з екології. Серед найцікавіших і популярних заходів даної тематики були такі: година інформації „Друзі наші менші”, літературна гра „Ліс – природне багатство”, лялькова вистава „Казка про сестрицю – Голубу Водицю”, вечір-спогад до річниці Чорнобильської трагедії „Дихає природа нашими гріхами”. У рамках Всеукраїнської акції „Зелений паросток майбутнього”, що проходила у квітні – травні 2005 р., у ЦМДБ відбулись такі заходи: виставка-панорама дитячих робіт „Екологічні фантазії”, еколабіринт „Цілющі скарби мого краю”, конкурс дитячого малюнку „Сонячні барви рідної землі”, гра-подорож „По Червоній книзі України”.

 

 І н ф о р м а ц і й н а      п і д т р и м к а      н а в ч а л ь н о г о     п р о ц е с

 

                    На допомогу новому шкільному курсу  „Основи безпеки життєдіяльності”

         для учнів 5-х класів працівники Вільшанської РДБ підготували і провели  цикл

         заходів „Абетка безпеки”, які викликали велику зацікавленість  у юних читачів і

         вчителів.

    Бібліотекарі з Гайворонської РДБ часті гості місцевих шкіл, де проводяться заходи на допомогу вивченню  шкільної програми. Як приклад, літературний ранок „Рідну мову буду знати, берегти і поважати”. До цього свята учні 4-х класів підготували тематичні плакати, малюнки, вірші, прислів’я, загадки про рідну мову, а також активно змагалися в інтелектуальних іграх. У Мощенській с/б проходив цикл заходів, присвячений 110-річниці від дня народження М.Рильського. Найцікавішим видався конкурс майстрів розмовного жанру. У Червонянській с/б цікаво пройшла акція до 200-річчя від дня народження Х.Андерсена, під час якої учні 2-3 класів знайомились з життям та творчістю великого казкаря, ділилися своїми враженнями від прочитаних казок.  Скалівська с/б підготувала своїм користувачам заочну літературно-гумористичну мандрівку „Сміється Україна” з 8-ма зупинками. Кожна зупинка – знайомство з творчістю письменників, які писали для дітей у цьому жанрі.

    До Міжнародного Дня рідної мови,  Дня української писемності та мови у бібліотеках  Голованіського району   відбулись: свято „Мови нашої слова – наша музика жива”, пізнавально-лінгвістична вікторина „Чому так називається?”, подорож сторінками книги Н. Хаткіної „Мови чисте джерело”(РДБ); брейн-ринг „Є у кого вчитись мови рідної: в батька наймудрішого – в народу”(Ємилівська с/б).

    Для кращого засвоєння матеріалів з фізики та географії користувачів РДБ запросили до  інтегрованої гри „Цікава астрономія або казки зоряного неба” та заочної географічної подорожі „Крим. Кримські гори”.

Бібліотекар Полтавської с/б Компаніївської РЦБС запропонувала своїм користувачам взяти участь у різнопланових заходах Тижня мови і літератури. Це: літературна гра „Знайка”, вікторина „Барви рідної мови”, конкурс знавців української літератури. У Губівській с/б пройшов Тиждень історії, під час якого читачі відповідали на запитання вікторини „Історична постать України”, слухали урок історії „Символіка України”, змагалися у конкурсі „Подорож до Київської Русі”.

    У Войнівській, Головківській, Щасливській с/б Олександрійської РЦБС проведено пізнавальні години „Навколо світу за урок”.  Учні 6-7-х класів дитячих відділів Новопразької м/б  та Червонокам’янської с/б отримали чимало корисних знань  на хвилинках цікавих повідомлень „Про що не розповів підручник?”  та літературному огляді „Довідкове бюро школяра”.

    У Новоукарїнській  РДБ  пройшло  свято  „Ой, яка чудова українська  мова ” , де діти дізнались про „родинне дерево” слов’янських мов, на якому  українська мова є „окремою гілочкою”. Також користувачі бібліотеки взяли участь у:  конкурсі  „Веселі і кмітливі історики”,  КВК з фізики,  математичному карнавалі,  біологічній грі  „Зоряна година”.

    Онуфріївська РДБ запропонувала дітям цікаву книжкову виставку „Вчимося, граємо, знання перевіряємо”, де крім книг були представлені цікаві завдання, ігри, ребуси, вікторини, які можна використати у проведенні шкільних КВК. 

 

С о ц і о л о г і ч н а      р о б о т а

 

    Серед учнів 6-х класів, користувачів  Добровеличківської РДБ, проведено анкетування „Куріння – це шкідливо”, результати якого дали змогу бібліотекарям підготувати певні заходи. За допомогою анкетування бібліотекар Дружелюбівської с/б з’ясовувала думки читачів про книгу та бібліотеку, а також про їхнє ставлення до негативного явища – наркотиків „Наркотики не кайф, а біда”.  Читачам Гнатівської с/б було надано можливість виявити правові знання у відповідях на питання  анкети „Що ти знаєш про права дитини?”.

    Філією № 21 Кіровоградської МЦБС проведено анкетування „Я і мої батьки” серед   читачів  10 - 14 років. Мета опитування – визначити напрями роботи з сімейного виховання. Відверті відповіді вразили бібліотекарів. У третини сімей батьки не знають друзів своїх дітей. 45,5 %  респондентів написали, що не звертаються за порадою до свої батьків у складних ситуаціях. Як результат, працівники бібліотеки  запланували заходи для батьків і дітей, вирішили запроваджувати у практику  роботи  для дітей „аркуші довіри” та „аркуші бажання”, частіше виступати на батьківських зборах з відповідною тематикою.

    З метою формування екологічної культури юних користувачів Компаніївська РДБ здійснила анкетування „Екологія і бібліотека”, в якому взяли участь 80 читачів віком від 12 до 15 років. 36 % респондентів відповіли, що фонд літератури з питань екології їх задовольняє лише частково. Найбільше школярів цікавить питання  навколишнього середовища. Як  висновок, перш за все, необхідно зайнятись поповненням фонду бібліотеки  та урізноманітнити заходи  даної тематики. В анкетуванні  „ Бібліотека і педагог”  взяли участь 30 вчителів, які користуються послугами РДБ. Мета – удосконалення обслуговування організаторів дитячого читання.  Опитування показало, що усі респонденти задоволені обслуговуванням. Так, 87 % читачів зазначили, що їм  надається методична допомога з боку РДБ у підготовці  до масових заходів. Така ж кількість респондентів вказала на професіоналізм  працівників РДБ. Педагоги подали пропозиції щодо форм заходів для користувачів, придбань певних видань, покращення спільної роботи зі школярами. Таким чином, результати анкетування  дали змогу спланувати завдання на перспективу.

    Бібліотекарі Олександрівської РДБ зробили аналізи читання своїх користувачів за допомогою читацьких формулярів, під час яких виявили найкращого читача бібліотеки та написали характеристику одного з шкільних класів як читацького колективу. З висновками аналізу були ознайомлені юні користувачі. Бібліотекар Вищеверещаківської с/б провела опитування „Чи уважний ти читач?”, а у Михайлівській та Соснівській  с/б  цікавились поглядами користувачів у анкеті „Роль бібліотеки у твоєму житті”.

    З метою вивчення  інтересів користувачів та залучення підростаючого покоління до читання бібліотеки Олександрійської РЦБС провели анкетування „Особливості читацького інтересу учнів 6-9 класів” (дитячий відділ ЦРБ);   „Твої улюблені герої книг” ( дитячий відділ Новопразької м/б); „Якій літературі ти надаєш перевагу”  (серед учнів 2-3 класів Войнівської с/б).

    Щоб виявити ставлення користувачів учнів 7-9 класів до особистості бібліотекаря, дізнатися про відносини  „читач – бібліотекар” та мотивації читання в  Олександрійській ЦМДБ ім. Ю. Гагаріна проведено анкетування „Бібліотекар очима дітей”. 50 % респондентів  звернули увагу на освіченість, доброзичливість і привітність бібліотекарів. Жоден з користувачів не бачить в бібліотекарях надокучливих та злих людей. Усі респонденти наголосили, що прислухаються до порад  бібліотекарів під час вибору книг. Кожен респондент підкреслив, що якби був Президентом країни, то виділив би більше коштів на придбання книг та комп’ютерів. Дехто з читачів зауважив, що хотіли б, щоб у бібліотеці був  кінозал, працювали юристи та психологи. Чверть опитуваних запропонувала підвищити зарплату бібліотекарям. Отже, для сучасних дітей бібліотека  – це   потужний культурно-інформаційний заклад, а фахівці -   професіональні та комунікабельні.

    Бібліотекарям зі Світловодської РДБ було цікаво дізнатись про те, наскільки  користувачі знають  улюблені казки, зокрема, Г.Х.Андерсена.  Тому, з нагоди 200-річного ювілею письменника,  проводилось опитування читачів молодших шкільних класів  на тему: „Чарівний світ казок”. Виявилось, що дітлахи частенько забувають   прочитане, мало знайомі з біографією та творчістю великого казкаря.  Вирішено було запланувати в роботі РДБ проведення конкурсно-ігрових форм заходів з метою кращого розуміння та розвитку пам’яті маленьких читачів.

    Щоб покращити обслуговування юних читачів та виявити їхнє ставлення до книги і бібліотеки в  Устинівській РЦБС було розповсюджено анкети: „Твій вільний час і світ твоїх захоплень” (РДБ);  „Книги  яких українських письменників ви читаєте?” (Докучаєвська с/б); „Книга і я” (Олександрійська с/б); „Твоє відношення до бібліотеки” (Димитрівська с/б та Устинівська м/б).

 

О р г а н і з а ц і й н о-м е т о д и ч н и й     та

к о н с у л ь т а т и в н и й     а с п е к т     б і б л і о т е к

 

    Працівники Голованівської РДБ приділяють значну увагу підвищенню фахового рівня своїх колег з сільських бібліотек за допомогою проведення консультацій, наприклад, таких, як: „Роль бібліотеки в патріотичному вихованні підростаючого покоління”, „Діяльність бібліотек по збереженню традицій і запровадженню інновацій”, „Бібліотека як центр інформаційної підтримки учнів у засвоєнні шкільної програми”, „Особливості планування роботи бібліотек на 2006 рік”. На базі РДБ також відбулись: семінар „Інноваційні підходи до обслуговування користувачів дітей” та практикум „Краєзнавство – пріоритетний напрям у роботі з користувачами шкільного віку”.

    На допомогу професійному зростанню бібліотекарів у Добровеличківській РДБ проведено: цикл  творчих  занять „Нові форми роботи бібліотеки” (5), години нестандартних ідей та огляди нової літератури (11),  семінар „Дитяча бібліотека у контексті формування моральної  і правової культури дітей та підлітків” (база – РДБ).

    При Кіровоградській МЦБС працює творчо і натхненно професійний клуб бібліотекарів „Творчість”, у рамках якого проводяться різноманітні за формами заходи щодо підвищення кваліфікації. Серед них: семінари, практикуми, Дні завідуючих філіями, творчі майстерні, ділові ігри тощо. Як приклад, програма проведення практикуму „Бібліотечне спілкування”: лекція „Конфлікти в бібліотеці: попередження та вирішення”; ділова гра „Конфлікти”;  огляд спеціальної літератури „Нове в практиці роботи бібліотеки”; практичні заняття „Вправи та опрацювання інтонації, міміки, жестів”; рольові ігри „Компліменти”, „Доміно”.

    Враховуючи побажання педагогів,  працівники Компаніївської РДБ спільно з відділом освіти райдержадміністрації для бібліотекарів шкільних бібліотек організували практикум „Оптимізація довідково-бібліографічної інформатизації роботи  бібліотек”.

    Новоукраїнська РДБ також підтримує тісні зв’язки зі шкільними бібліотекарями. Так, разом з колегами  проведено: семінар-практикум „Шкільна бібліотека і читач: нестандартні підходи до обслуговування”, засідання міжвідомчої ради „Обмін досвідом по організації дозвілля дітей та підлітків”. Працівники РДБ підготували і розповсюдили методичні матеріали для молодих  спеціалістів району, збірку сценаріїв „Калейдоскоп цікавинок”, щорічний бюлетень з досвіду роботи  „У бібліотеках району”.

    Серед бібліотекарів Олександрівського району пройшли огляди-конкурси професійної майстерності, завдяки яким колеги не лише змогли поспілкуватись, обмінятись думками з різних питань, а й показати свої знання щодо роботи з бібліотечним фондом, методики проведення  заходів, психології читача тощо.        

    Працівниками РДБ здійснено виїзди до 2-х шкільних бібліотек з метою надання методичної та практичної допомоги.

  Справжнім святом, де було багато музики, гарних побажань, подарунків, цікавих відкриттів видався конкурс професійної майстерності „Бібліопані – 2005”, що відбувся в Олександрійській МЦБС. Його учасниками стали бібліотекарі міських та шкільних бібліотек, які зібрались в актовій залі ЦМДБ ім. А.П.Гагаріна. Усі учасниці показали високу професійну підготовку, вміння знаходити нестандартні рішення в складних ситуаціях, ерудицію, кмітливість, бажання та вміння спілкуватися з користувачами, почуття гумору в таких конкурсах: „Привітання”, „Відгадай запит”, „Найрозумніший”, „Реклама”, „Модельєри”.       

    На базі Луганської с/б Петрівського району було проведено семінар-практикум „Досвід, пошуки, проблеми”. Учасники семінару взяли участь у тренінгу „Як залучити спонсора до бібліотеки”.

    Базою проведення спільного семінару працівників освіти та культури „Робота з дітьми та юнацтвом: проблеми, пошук, досвід”  стала Петрівська  РДБ, програма якого була насиченою. Бібліотекарі отримали консультації, поділились досвідом роботи, взяли участь у творчій дискусії. На  семінар були запрошені директор ЦДЮТ та бібліотекар шкільної бібліотеки с.Новий Стародуб.

    РДБ випущено інформаційні буклети „Клас„ - найкращий для вас”, „Світ навколо нас”, дайджест „Пам’ять великих тих років”.

    В Ульяновській РЦБС найбільш популярною формою занять щодо підтримки фахового рівня серед бібліотекарів користуються виїзні семінари, практикуми. Так, на базах Розношенської та Йосипівської с/б пройшли семінар „Інноваційні підходи до обслуговування користувачів у сільських бібліотеках” та практикум „Бібліотекар і читач. Спілкування, взаєморозуміння і співпраця”.

    Устинівська РДБ щорічно для працівників с/б практикує проведення семінарів на базі своєї бібліотеки.  У 2005 р., вирішено було акцентувати увагу на бібліотечно-бібліографічній культурі юних читачів, тому й відбувся семінар „Сучасні аспекти формування інформаційної культури”. Протягом певного часу РДБ координує свою роботу з шкільними бібліотеками. Так, спільно з місцевими школами, для працівників шкільних бібліотек проведено семінар-практикум  ”Впровадження новітніх технологій у практику роботи сучасної шкільної бібліотеки”.

Скачати у форматі doc