Пропонуємо почитати Пропонуємо почитати
Буктрейлери Буктрейлери
Презентації Презентації
Періодичні видання I півріччя II півріччя
Бібліотечні клуби Бібліотечні клуби
Безпека в Інтернеті Безпека в Інтернеті
Електронний каталог Електронний каталог

 

Умови проведення обласного туру
Всеукраїнського конкурсу проектів
«МОЇ ПРАВА — МОЄ ЖИТТЯ»

1. Загальні положення
1.1. Ці Умови розроблені відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс проектів «МОЇ ПРАВА — МОЄ ЖИТТЯ» (далі — Конкурс) та визначають порядок проведення Конкурсу в області.
1.2. Конкурс проводиться спеціалізованими бібліотеками України для дітей за ініціативи Національної бібліотеки України для дітей (далі — НБУ для дітей) на виконання Указу Президента №361\2017 від 14.11.2017 р. «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».
1.3. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу в області здійснює Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка за підтримки департаменту культури, туризму та культурної спадщини обласної державної адміністрації, на всеукраїнському рівні - НБУ для дітей.
1.4. Основними завданнями Конкурсу є сприяння цивільному правовому захисту дитини, самореалізації дітей, розвиток інтелектуального потенціалу дітей України; запобігання та профілактика правопорушень з боку дітей, їхньої антисоціальної поведінки; консолідація українського суспільства; підвищення міжнародного авторитету України.
1.5. Метою Конкурсу є формування у дітей правової культури громадянина України, що складається зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою; ознайомлення дітей зі своїми правами, обов'язками та відповідальністю згідно з чинним законодавством України та Декларації ООН про права дитини; розвиток інтересу до правових відносин; сприяння поглибленню правових знань та формуванню правової свідомості — сукупності правових уявлень, поглядів, переконань і почуттів, що визначають ставлення особистості до вимог законів, регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації.
1.6. Інформація про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г.Шевченка, електронних ресурсах бібліотек для дітей та у засобах масової інформації.
1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-VI.

2. Учасники Конкурсу
2.1. Участь у Конкурсі беруть діти у двох вікових категоріях:

  • учні 7-9 класів від 13 до 15 років;
  • учні 10-11 класів від 15 до 18 років.

2.2. Конкурс проводиться у двох номінаціях: індивідуальні та колективні проекти.

3. Строки проведення Конкурсу
3.1. Конкурс проводиться у два тури:

  • перший — з 15 червня по 1 вересня на обласному рівні;
  • другий, підсумковий — з 2 вересня по 10 грудня у м. Києві.

4. Фінансове забезпечення Конкурсу
4.1. Конкурс проводиться на безоплатній основі.
4.2. Витрати на організацію та проведення Конкурсу, підбиття його підсумків та нагородження переможців здійснюються за рахунок організаторів, спонсорських внесків, а також коштів, не заборонених законодавством України.
4.3. Витрати на проїзд переможців до м. Києва на урочисту церемонію нагородження здійснюються за власний рахунок, за рахунок спонсорських внесків, а також коштів, не заборонених законодавством України.

5. Організація проведення Конкурсу
5.1. Для організації проведення Конкурсу в області та визначення переможців      І туру створюються обласний оргкомітет та журі.
5.2. Районні, міські, сільські бібліотеки для дітей області інформують та залучають своїх читачів відповідних категорій до участі в Конкурсі. Кращі проекти (по одному проекту у кожній віковій категорії та номінації) надсилаються у друкованому вигляді не пізніше 15 серпня 2018 року на адресу обласного оргкомітету: відділ розвитку дитячих бібліотек і маркетингу, Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка, вул. Шевченка, 5, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25006. 
5.3. Обласне журі Конкурсу розглядає надіслані проекти, підбиває  підсумки І  туру  до 1 вересня  поточного року, визначає  по 1 переможцю у кожній віковій категорії  у кожній номінації та складає протокол, який підписується головою, секретарем та членами журі Конкурсу.
5.4. Протокол за підсумками проведення І туру Конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім.Т.Г.Шевченка.
5.5. Обласний оргкомітет надсилає  проекти переможців І туру Конкурсу до Головного оргкомітету за адресою: 03190, м. Київ, вул. Я.Корчака, 60, Національна бібліотека України для дітей, не пізніше 7 вересня.
5.6. Головне журі, до якого входять фахівці НБУ для дітей, юристи, представники громадських організацій, правознавці, оцінює проекти, що надійшли з обласних бібліотек для дітей, та до 1 листопада визначає переможців.

6. Вимоги щодо конкурсних проектів
6.1. Учасники Конкурсу, індивідуальні та групові, кожної вікової категорії розробляють проект, спрямований на соціалізацію, правову освіту дітей та виховання їхньої правової компетентності.
6.2. Проект подається у друкованому вигляді у довільній текстовій формі (українською мовою 14-м кеглем шрифту Times New Roman), де висвітлюється робота з обраного напряму, з додатками (за бажанням) з обов’язковим посиланням на них в описі проекту: відеопрезентації, електронні продукти.  
6.3. Проект має бути спрямований на ознайомлення дітей з їхніми правами, обов’язками, відповідальність за вчинення протиправних дій; формування вміння застосовувати правові знання у повсякденному житті дитини; виховання поваги до загальнолюдських цінностей та потребу їх утвердження у суспільстві.
6.4. У проекті мають бути подані розробки різних форм заходів, мета яких:

  • навчити дітей правових знань, прав та обов’язків громадян у демократичній державі;
  • формувати громадську культуру, засновану на повазі до прав і свобод людини;
  • сприяти вихованню у дітей поваги до переваги правових засад у суспільстві;
  • сформувати правову культуру особистості, підвалиною якої є повага до прав і свобод людини, до демократії як основи державного устрою.

          Основними завданнями розроблених заходів є розвиток умінь, навичок, усвідомлення дітьми цінностей і принципів, на яких базується правова система шляхом систематичного навчання і виховання із застосуванням інтерактивних методик.
6.5. Учасники — автори проекту, як індивідуальні, так і групові, зазначають свої дані (ПІП, школу, клас, домашню адресу, мобільний телефон) на останній сторінці опису свого проекту. Допомога дорослих (батьків, родичів, педагогів) не забороняється. Кожен дорослий — співавтор твору — зазначається серед авторів як консультант.
6.6. Усі проекти, подані для участі у Конкурсі, можуть бути використані організаційним комітетом для некомерційного застосування під час проведення суспільно-значущих масових заходів, соціальних рекламних кампаній, для публікацій у ЗМІ, розміщення у соціальних мережах, інших інформаційних ресурсах.
6.5. Проекти-переможці Конкурсу будуть рекомендовані для запровадження у практику роботи бібліотек для дітей.
6.6. Подання проекту на Конкурс є вираженням згоди учасника (команди учасників) на використання організаційним комітетом цих матеріалів у некомерційних цілях у будь-який законний спосіб протягом необмеженого строку, а також згоди учасника (команди учасників) на оброблення організаційним комітетом персональних даних.

7. Визначення та відзначення переможців Конкурсу на всеукраїнському рівні
7.1. Головне журі Конкурсу визначає переможців у кожній віковій категорії та номінації. Для переможців Конкурсу на всеукраїнському рівні, як колективних, так і індивідуальних, встановлюється перше, друге і третє місця у кожній віковій категорії.
7.2. За підсумками складається протокол, який підписують голова (заступник голови), члени Головного журі Конкурсу та члени Головного оргкомітету Конкурсу.
7.3. Урочисте підведення підсумків Конкурсу та оголошення його переможців на всеукраїнському рівні проходитиме у м. Києві у рамках Всеукраїнського тижня права 10 грудня у День прав людини.
7.4. Нагородження переможців Конкурсу дипломами і призами відбувається за рахунок Головного організаційного комітету, за рахунок спонсорських внесків, а також коштів, не заборонених законодавством України.