Пропонуємо почитати Пропонуємо почитати
Буктрейлери Буктрейлери
Презентації Презентації
Періодичні видання I півріччя II півріччя
Нові надходження січень 2024
Безпека в Інтернеті Безпека в Інтернеті
Електронний каталог Електронний каталог
Державні закупівлі

Училище повітове

        Училище повітове – школи другої ланки початкової освіти в ХІХ ст. Відкривалися у повітових та губернських містах для дітей купців, міщан, ремісників, дрібних службовців. Спершу їх метою була підготовка до вступу в гімназію. До 2-річного курсу навчання входили: закон божий, граматика, загальна і російська історія та географія, арифметика, початкова геометрія, фізика, природознавство, малювання, правопис. У 1860-1890-х роках Херсонська губернія та Єлисаветградський повіт, що входив до її складу, були одними з найбільших у країні. Тільки в нашому місті жило тоді понад 23 тис. осіб. Місто було одним із найвідоміших торговельних, промислових і культурних центрів півдня імперії. Серед місцевого населення невпинно зростала потреба в освіті. При цьому вирішальним фактором розбудови освітянської мережі виступала приватна та громадська ініціатива. 1792 р. міська дума започаткувала збір коштів серед містян та купців на створення училища. Та через матеріальні труднощі й велику пожежу 1798 р. (коли згоріло вже відведене для училища приміщення) відкриття першого народного освітнього осередку відклалося майже на 20 років. Нарешті, зібравши необхідні 990 крб., місцеві купці, дворяни й органи міського самоуправління 1811 р. започаткували повітове училище. Одразу ж міська влада призначила закладу 300 крб. щорічної субсидії, з часом збільшивши суму до 2100 крб. Крім загальноосвітніх дисциплін, у ньому з 1839 р. навчалися й іноземних мов. При училищі, що складалося з двох дерев’яних будівель на вул. Успенській (нині Гоголя), діяла також бібліотека, що нараховувала 1127 томів книжок, 62 естампи, 20 креслень, 54 географічні карти, 2 глобуси та інше навчальне обладнання. Підпорядковувалося училище Харківському університету, а також мало свого наглядача, що мав контролювати як успіхи учнів, так і поведінку викладачів. У 1846 році училище нараховувало 138 учнів.

        Паралельно у 1820 році було започатковано духовне училище. У 1870-х за кошт духовенства для училища збудували великий двоповерховий будинок на розі Вокзальної та Київської. Зараз у цьому приміщенні знаходиться школа № 14.

        21 лютого 1879 р. імперські урядовці дозволили реформувати повітове училище в чотирикласну чоловічу прогімназію. 8 вересня того ж року відбулося урочисте відкриття нового закладу. А 18 грудня міська дума вирішила клопотати про перетворення прогімназії на шестикласну, зобов’язуючись додатково виділяти на її утримання 1500 крб. щороку. Дозвіл на таку реорганізацію уряд ухвалив 2 червня 1881 р. 5 березня 1885 р. Єлисаветградську прогімназію було перетворено на повну чоловічу гімназію.

Дізнатися більше:

Публікації

Люта О. М. Педагогічне забезпечення початкової освіти на Єлисаветградщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / О. М. Люта // Наукові записки. Серія: Історичні науки / ред. В. М. Філоретов [та ін.]. – Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 12. – С. 96–105.

Ресурси Інтернет

Степанова О. Для кого створили перше училище в Єлисаветграді [Електронний ресурс] //DOZOR: [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://dozor.kr.ua/post/dlya-kogo-stvorili-pershe-uchilishche-v-elisavetgradi-foto-6520.html. – Назва з екрана. – (Дата звернення 10.08.2019). – Мова укр.