Пропонуємо почитати Пропонуємо почитати
Буктрейлери Буктрейлери
Презентації Презентації
Періодичні видання I півріччя II півріччя
Нові надходження січень 2024
Безпека в Інтернеті Безпека в Інтернеті
Електронний каталог Електронний каталог
Державні закупівлі

               Сім’я – це найменша клітина нашого суспільства, в якій
               як у фокусі, відображається все життя нашої країни

В. О. Сухомлинський            

       Рекомендаційний покажчик «Сім’я – кристал суспільства» складається з наступних підрозділів:

  •           Сучасна сім’я: яка вона?
  •           Сімейно-правові відносини
  •           Психологія сімейних відносин
  •           Поради батькам по попередженню конфліктів у спілкуванні з дітьми
  •           Свята родинні: «До Дня Матері», «Мій тато – мій герой», «Свято повноліття».

          З давніх-давен українці розглядали сім’ю і рід як святиню, а виховання дітей – як найперший обов’язок батьків: завдяки вихованню в родині народ продовжував себе в своїх дітях, формував свій національний дух, характер, менталітет, традиційну родинно-побутову культуру.

            Дбаючи про майбутнє дітей, батьки усвідомлювали, що передумовою успішного виховання є духовний зв’язок між поколіннями. Тому в родинному середовищі формувалися такі якості як повага до старших, милосердя, доброта, щирість. «Справжньою школою виховання щедрості, душевності і чуйності є сім’я: ставлення до матері, батька, дідуся, бабусі, братів, сестер є випробуванням людяності», – наголошував В. О. Сухомлинський.

Сучасна сім’я: яка вона?

          Для дослідження портрету сучасної сім’ї та рівня спілкування між батьками і дітьми бібліотекою у 2015 році було проведено анкетування. Залучались 2 анкети: Самооцінка типового сімейного стану (Бондарчук О. І. Психологія девіантної поведінки: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2006. – С. 79-80) та «Ти і твої батьки» для визначення емоційної атмосфери в сім’ї (Програма формування педагогічної культури батьків / За ред. Постового В. Г. – К., 2003. – 108 с.). Опитування відбувалось анонімно серед підлітків 12-16 років та результати представлені в узагальненому вигляді. Було опитано 100 користувачів цієї вікової категорії.

        Соціометричний портрет сучасної сім’ї, діти якої ходять до нашої бібліотеки, виглядає так: 67% сімей, – сім’ї з двома дітьми, 13% сімей – у яких батьки розлучені, діти виховуються в неповних сім’ях мамою або бабусею.

        За даними анкетувань 70% опитаних пишаються своїми батьками, 20% – іноді, 10% негативно ставляться до батьків (коли батьки проживають окремо). 94% довіряють своїм батькам, стільки ж цікавляться їх справами на роботі.

        Посвячені в сімейний бюджет 75%, не мають уявлення про нього 25%.

         Батьки намагаються, щоб діти росли всебічно розвиненими – 60% опитаних відвідують гуртки.

           За даними наших анкет, рівень спілкування вищий з матір’ю: на питання про улюблені квіти батьків 60% опитаних не змогли відповісти, які подобаються батькові, тоді як 78% відомо яким квітам надає перевагу мати.

       Дозвілля разом з батьками опитані проводять таким чином: 50% їздять до родичів у село, 37% працюють на дачній ділянці, 13% виїжджають за місто або ходять до кінотеатру. Серед захоплень сучасних сімей переважає читання літератури – 60% сімей, 47% – захоплюються спортом.

          75% опитаних проводять час з батьками 1 раз на тиждень, 34% цього не роблять через різні інтереси, 20% підлітків наголошують на власній перевантаженості, 27% підлітків опитаних зазначають, що у батьків завжди немає часу для спільного дозвілля. У 3% підлітків все ж на першому місці стоять однолітки.

         Народна традиція схвалювала порядок і злагоду у повсякденному житті сім’ї. «Нащо кращий скарб, коли в сім’ї лад». «Сім’я міцна – горе плаче», – гласить народна мудрість.

         Якщо в сім’ї є довіра, любов, досить просто жити і сприймати дитину близько, безпосередньо, і радіти, і страждати разом з нею, переживаючи будь-яку подію в її житті. Це і буде запорукою сімейного щастя.

          Запропонована література допоможе батькам, психологам та вихователям розв’язати проблеми, що виникають в родинах.

Сімейно-правові відносини

Болтівець, С. І. Домашнє насилля як підґрунтя девіантної поведінки підлітка [Текст] / С. І. Болтівець // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 10. – С. 38-39.
Бондаровська, Валентина. Подолання наслідків насильства у сім’ї [Текст]: аналіз стану справ у розвинутих країнах / Валентина Бондаровська // Психолог. – 2010. – № 6. – С. 3-6.
Бондаровська, Валентина. Психодіагностика та психокорекція особи, яка вчинила насильство в сім’ї [Текст]: спецвипуск / Валентина Бондаровська // Психолог. – 2010. – № 21-22. – С. 3-55.
Бондаровська В. М. Що ми можемо зробити, щоб запобігти домашньому насильству: роздуми та поради психолога / В. М. Бондаровська. – К.: СДМ-Студіо, 1999. – 64 с.
Гончаров В. Л. Домашнє насильство: як захистити дитину / В. Л. Гончаров, О. А. Мурашкевич. – К.: Шкільний світ, 2009. – 120 с.
Городок Г. Розкажіть батькам, як виховувати без покарань / Г. Городок // Завуч, 2004. т. № 7. березень. ­ С. 30-35.
Дякович М. М. Сімейне право: навчальний посібник / М. М. Дякович. – К.: Правова єдність, 2009. – 512 с.
Кондратенко, Л. О. Рання діагностика жорстокого ставлення до дитини з боку рідних [Текст] /
Л. О. Кондратенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 10. – С. 40-41.
Коновальчук І. Покарання у практиці сучасного сімейного виховання / І. Коновальчук // Психолог, 2006.№ 2­3. – С. 24-28.
Луценко Ю. А. Діти-правопорушники: що робити?: посібник / Ю. А. Луценко. – К.: Шкільний світ, 2010. – 128 с.
Науменко, Олена. Про насильство в сім’і [Текст] / Олена Науменко // Психолог. – 2010. – № 6. – С. 7-11.
Нікітіна Людмила. Не важливо, на чиєму боці сила, важливо на чиєму боці право / Людмила Нікітіна // Психолог, 2007. – № 45. – С. 28-31.
Панченко Лариса. Насильство над дітьми в сім’ї як проблема суспільної моралі / Лариса Панченко // Соціальний педагог, 2008. т. № 8. – С. 40-41.
Про покарання. Сім правил для всіх // Позакласний час, 2005. – № 21­22. – С. 19.

Психологія сімейних відносин
Книги

Анн Л. Ф. Психологический тренинг с подростками: книга для студентов / Л. Ф. Анн. – СПб: Питер Ком, 2005. – 271 с.
Александрова, Надія. Дитина від одного до трьох років: посібник для батьків / Н.Александрова.– Х.: Ранок: Веста, 2012. – 352 с.
Александрова, Надія. Дитина від п’яти до шести років: посібник для батьків / Н. Александрова. – Х.: Ранок: Веста, 2012. – 368 с.
Байярд Р. Ваш беспокойный подросток: практическое руководство для отчаявшихся родителей / Р. Байярд, Д. Байярд. – М.: Семья и Школа, 1995. – 222 с.
Вальдес Одриосола М. С. Арттерапия в работе с подростками: психотерапевтические виды художественной деятельности: методическое пособие / М. С. Вальдес Одриосола. – М.: ВЛАДОС, 2005.– 63 с.
Внукова М. О. Як розвинути мовлення вашої дитини / М. О. Внукова. – Х.: Ранок, 2009. – 128 с.
Гіппенрейтер Ю. Б. Спілкуватися з дитиною. Як?/ Ю.Б. Гіппенрейтер.– К.: Національний книжковий проект, 2010. – 240 с.
Гурлєва Т. С. Підліток: становлення відповідальності: научное издание / Т. С. Гурлєва. – К.: Шкільний світ, 2010. – 128 с.
Дебесс М. Подросток / М. Дебесс. – 20-е изд. – СПб: Питер Ком, 2004. – 127 с.
Дитина-лівша: діагностика, корекція, підготовка до школи. – Х.: Основа, 2010. – 192 с.
Дятленко Н. Самоповага дітей: посібник для вихователів, психологів, батьків / Н. Дятленко. – К.: Шкільний світ, 2007. – 118 с.
Екман П. Чому діти брешуть: як батьки можуть заохотити дітей бути чесними / П. Екман; пер. з англ. – К.: Країна мрій, 2015. – 208 с.
Зотова Н. В. Ваша успішна дитина / Н. В. Зотова. – Х.: Ранок, 2011. – 128 с.
Зотова Н. В. Я йду до школи!: дитина від п’яти до семи років / Н. В. Зотова. – Х.: Ранок, 2012. – 64 с.: іл.
Йовичич Й. Як підготувати дитину до дитячого садка / Й. Йовичич; пер. з серб. – Х.: Основа, 2010. – 96 с.
Кашапов Р. Практическая психология для родителей, или Педагогика взаимности: научно-популярная литература / Р. Кашапов. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. – 320 с.
Киндлон Д. Не воспитай Каина: как способствовать правильному психологическому развитию мальчиков / Д. Киндлон; пер. с англ. – Х.: Клуб семейного досуга, 2001. – 336 с.
Корекційні заняття психолога з дітьми 4-6 років: / упоряд. Т. Червонна. – К.: Шкільний світ, 2009. – 128 с.
Кочерга О. Психофізіологія дітей 4-5 років / О. Кочерга. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с.
Кочерга О. Психофізіологія дітей 6 року життя: посібник / О. Кочерга. – К.: Шкільний світ, 2007.– 128 с.
Кочерга О. Психофізіологія раннього дитинства / О. Кочерга. – К.: Шкільний світ, 2006. – 120 с.
Кошовенко Л. М. Виховання дитини: практичні рекомендації /
Л. М. Кошовенко. – Х.: Ранок: Веста, 2011. – 112 с.
Кравцова Г. М. Мамо, давай повернемо його лелеці!: як допомогти дитині подружитися з братиком чи сестричкою /
Г. М. Кравцова. – Х.: Торсінг ПЛЮС, 2008. – 160 с.
Кравцова Г. М. Мамо, купи: як ходити з дитиною по магазинах без сліз та істерик / Г. М. Кравцова. – Х.: Торсінг ПЛЮС, 2008. – 160 с.
Крок за кроком в Україні: посібник для батьків дошкільнят та соціальних педагогів / під заг. ред. С. Чередниченко. – К.: Кобза, 2003. – 384 с.
Леві В. Л. Нестандартна дитина / пер. з рос. / В. Л. Леві. – К.: Рад. школа, 1991. – 256 с.
Ліщук В. С. Школа сімейного виховання: посібник для батьків дошкільнят та соціальних педагогів / В. С. Ліщук. – К.: Кобза, 2002. – 108 с.
Мартиненко О. А. Як навчити вашу дитину спілкуватися і дружити / О. А. Мартиненко. – Х.: Ранок, 2009. – 128 с.: іл.
Мацці А. 10 кроків, які псують дитину: порадник для батьків / А. Мацці. – Львів: Свічадо, 2007. – 120 с.
Мерзлякова О. Інтерактивні заняття психолога з батьками / О. Мерзлякова. – К.: Шкільний світ, 2008. – 120 с.
Обрадович Р. SOS для підлітків: відповіді на питання, що супроводять підростання / Р.Обрадович; іл. Д. Живкович; пер. з серб. Н. Чорпіти. – Х.: Ранок, 2010. – 96 с.: іл.
Овчинникова Т. Н. Личность и мышление ребенка: диагностика и коррекция / Т.Н.Овчинникова. – М.: Академический Проект, 2004. – 192 с.: ил.
Омельченко Я. Психологічна допомога дітям з тривожними станами / Я. Омельченко, З.Кісарчук. – К.: Шкільний світ, 2008. – 112 с.: іл.
Первушина О. В. Вижити в початковій школі. Як?: книга для розумних батьків / О. В. Первушина; пер. з рос. – Х.: Основа, 2009. – 238 с.
Первушина О. В. Здібності дитини. Як виявити і розвинути: книга для розумних батьків / О. В. Первушина; пер. з рос. – Х.: Основа, 2009. – 285 с.: іл.
Пов’якель Н. І. Психологія дитячих страхів: посібник для психологів / Н. І. Пов’якель, О. М. Скляренко. – К.: Шкільний світ, 2011. – 128 с.
Помиткіна Л. Виховуємо читаючи: для тих, хто дбає про дітей / Л. Помиткіна. – К.: Шкільний світ, 2011. – 184 с.
Правдина Н. Мой ребенок-будущий миллионер! / Н.Правдина. – М.: Астрель: АСТ, 2004. – 302 с.
Проблемний підліток і проблеми підлітка: науково-популярна література / упоряд. Т.Червонна. – К.: Шкільний світ, 2010. – 128 с.
Психологічні заняття з дошкільнятами. – К.: Шкільний світ, 2008. – 128 с.
Психологія сімейних взаємин: навчальний посібник для студентів / ред. М. С. Корольчук. – К.: Ніка-Центр, 2011. – 296 с.
Стреж Л. В. Сходинки адаптації дітей раннього віку / Л. В. Стреж. – К.: Шкільний світ, 2009. – 128с.
Таран О. П. Психологічна готовність дитини до школи: посібник / О. П. Таран. – К.: Шкільний світ, 2010. – 128 с.: іл.
Тесты для всей семьи: / сост. А. Краснящих. – Х.: Клуб семейного досуга, 2006. – 320 с.
Туріщева Л. В. Увага! Особливі діти: посібник /Л. В. Туріщева. – Х.: Основа, 2011. – 128 с.
Цимбалюк І. М. Психологія спілкування: навчальний посібник / І. М. Цимбалюк. – К.: Професіонал, 2004. – 304 с.
Ципоркина И. В. Взрослые дети, или Инструкция для родителей / И. В. Ципоркина, Е. А. Кабанова. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. – 304 с.
Шкіряк-Нижник З. А. Сім’я і немовля: посібник для батьків та соціальних співробітників /
З. А. Шкіряк-Нижник; під заг. ред. С. Чередниченко. – К.: Кобза, 2003. – 64 с.
Щербань П. М. Національне виховання в сім’ї: для батьків, вчителів, вихователів/ П.М.Щербань.– К.: Боривітер, 2000. – 258 с.

Публікації

Аландаренко, Ю. Спілкування батьків і дітей [Текст]: психолого-педагогічний семінар / Ю.Аландаренко // Психолог. – 2007. – № 40. – С. 18-21.
Бєляєва, Олена. Поговоримо про життя після розлучення батьків... [Текст] / Олена Бєляєва // Психолог. – 2009. – № 14. – С. 16-19.
Біла, О. О. Вплив сімейного виховання на становлення особистості дитини [Текст] / О. О. Біла // Класному керівнику УСЕ для роботи. – 2010. – № 10. – С. 14-19.
Білявська, Олена. Батьківсько-дитячі відносини [Текст]: психологічний аспект / Олена Білявська // Початкова освіта. – 2012. – № 6. – С. 19-20.
Бондаровська, Валентина. Помилки батьків. Чи можна їх уникнути ? [Текст] / Валентина Бондаровська // Завуч. – 2008. – № 36. – С. 22-24.
Босак Світлана. Проект "Моя родина – моя фортеця" / Світлана Босак // Завуч, 2008. – № 33. – С. 19-22.
Васильєва, Олена. Куточок психолога [Текст]: наочно-інформаційні форми роботи психолога з родиною / Олена Васильєва // Психолог дошкілля. – 2011. – № 5. – С. 33-36.
Васильєва, Олена. Взаємини в родині [Текст] / Олена Васильєва // Психолог дошкілля. – 2010. – № 12. – С. 3-11.
Вознесенська О. Арт­терапевтична майстерня: радість й розвиток для всієї сім’ї / О. Вознесенська // Психолог, 2008. т. № 1. – С. 24-26.
Войтенко Т. І. Стилі батьківського виховання / Т. І. Войтенко // Шкільна бібліотека, 2007. – № 12. – С. 142-147.
Воронович О. Методика "Квітка" / О. Воронович // Психолог, 2007. – № 37. – С. 22-23.
Гокіна Лілія. Агресивна поведінка дітей – це крик про допомогу / Лілія Гокіна // Психолог, 2007. – № 13­15. – С. 84-87.
Гончаренко, Наталія. Вплив родинного виховання на розвиток дитини [Текст] / Наталія Гончаренко // Психолог. – 2008. – № 46-47. – С. 13-14.
Гончаренко, Тетяна. З чого починається тато? [Текст] / Тетяна Гончаренко // Психолог. – 2009. – № 18. – С. 9-17.
Грибенко Ірина. Соціально­психологічний портрет багатодітної родини/ Ірина Грибенко // Соціальний педагог, 2008. – № 11. – С. 24-26.
Дементьева, И. Жестокоеобращение с ребёнком в семье: последствия для личностного развития [Текст] / И. Дементьева // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 6. – С. 17-20.
Єсіп, Ольга. Попередження насильства в сім’ї [Текст]: інформаційний тренінг для класних керівників, практичних психологів, соціальних педагогів / Ольга Єсіп // Психолог. – 2009. – №45.– С. 8-11.
Жиганюк, Наталія. Похвала. Критика. Покарання [Текст]: засідання школи молодих батьків / Наталія Жиганюк // Сучасна школа України. – 2010. – № 1. – С. 88-91.
Заєць, В. І. Вчимося батьківської майстерності [Текст]: практичні поради / В. І. Заєць // Виховна робота в школі. – 2011. – № 6. – С. 36-40.
Заремба, Г. Етика і психологія сімейного життя [Текст]: курс факультативних занять / Г. Заремба // Психолог. – 2009. – № 25-27. – С. 65-84.
Заславська, Марина. Школа батьківства [Текст] / Марина Заславська // Психолог. – 2010. –
№ 34. – С. 34-37.
Івануць, Оксана. Роль сім’ї у процесі соціалізації обдарованих дітей [Текст] / Оксана Івануць // Психолог. – 2009. – № 11-12. – С. 56-58.
Калошин, В. Ф. Поради психолога [Текст]: батьківські збори / В.Ф. Калошин // Виховна робота в школі. – 2009. – № 2. – С. 20-30.
Козакова, Тамара. Вплив сім’ї на формування дитячої особистості [Текст] / Тамара Козакова // Соціальний педагог. – 2009. – № 11. – С. 34-39.
Колесник Альбіна. Тематика виступів психолога на заняттях для батьків / Альбіна Колесник // Психолог,2008. – № 10. – С. 25-27.
Колісник, Оксана. Мотиви створення сім’ї – основа родинного щастя [Текст]: конспект уроку з етики та психології сімейного життя / Оксана Колісник // Психолог. – 2010. – № 42. – С. 18-19.
Кравченко, Тамара. Як будувати стосунки з дитиною... [Текст]: тренінги для батьків / Тамара Кравченко // Шкільний Світ. – 2009. – № 24. – С. 1-20.
Крастокутська, Л. М. Батьківський такт [Текст]: батьківські збори / Л. М. Крастокутська // Виховна робота в школі. – 2009. – №2. – С. 31-32.
Куфтяк, Е. В. Совладающее с трудностями поведение в семье [Текст] / Е. В. Куфтяк // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 2. – С. 36-44. – Бібліограф.: 35 назв.
Кухаренко Любов. Навчаємо батьківству / Любов Кухаренко // Психолог, 2008. – № 7­8. – С.52-53.
Ларіонова, Вікторія. Гармонізація сімейних стосунків [Текст]: семінар-практикум / Вікторія Ларіонова // Психолог. – 2009. – № 5. – С. 23-31.
Ляльчук, Галина. Соціальні уявлення про трансформації сучасної української сім’Ї [Текст] / Галина Ляльчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 9. – С. 22-25.
Макаревич Оксана. Робота соціального педагога з сім’єю / Оксана Макаревич // Соціальний педагог, 2008. – № 12. – С. 25-27.
Мартиненко, Тетяна. Карати?! Ні, любити [Текст] / Тетяна Мартиненко // Пані Вчителька. – 2009. – № 12. – С. 18-19.
Матяшова, Наталія. Покарати не принизивши [Текст] / Наталія Матяшова // Пані Вчителька. – 2009. – № 12. – С.14-15.
Мельник, Діана. Гендерні стосунки у сім’ї [Текст]: тренінгове заняття для батьків / Діана Мельник // Соціальний педагог. – 2009. – № 2. – С. 52-54.
Михеева, Н. Д. Методика незаконченных ситуаций (МНС) для діагностики родительской компетентности [Текст] / Н. Д. Михеева // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 9. – С. 49-56.
Нечипоренко Олена. Поважай себе – поважай ближніх / Олена Нечипоренко // Психолог, 2008. – № 38­39. – С. 35-38.
Нижник, Галина. Стежиною батьківської мудрості [Текст]: тренінг для батьків / Галина Нижник // Психолог дошкілля. – 2010. – № 10. – С. 29-31.
Ніколаєва, О. М. Вічна проблема – батьки й діти [Текст]: тренінг / О. М. Ніколаєва // Виховна робота в школі.– 2010.– № 1. – С. 50-51.
Новикова И. Наши установки – в наших детях /
И. Новикова // Мир семьи, 2007. – № 7­8. – С. 10-13.
Онуфрієнко, Лариса. Психологічна атмосфера в сім’ї [Текст]: рекомендації батькам / Лариса Онуфрієнко // Позашкілля. – 2009. – № 12. – С. 52-53.
Оржеховська В. М. Батьківські компетентності / В. М. Оржеховська // Завуч, 2008. – № 4. –
С. 1­24 (вкладка).
Основні проблеми батьківства [Текст] // Психолог. – 2007. – № 40. – С. 22-24.
Острогляд Наталія. Знаходимо спільну мову / Наталія Острогляд // Психолог, 2008. – № 33. – С.24-28.
Пугач Лілія. Все починається з сім’ї / Лілія Пугач // Психолог, 2008. – № 6. – С. 25-27.
Рептух Н. О. Корекція та профілактика становища дитини в сім’ї як спосіб зниження її агресивності /
Н. О. Рептух // Практична психологія та соціальна робота, 2008. – №8. – С. 37-46.
Ройз Світлана. Домашнє завдання для батьків / Світлана Ройз // Шкільний Світ, 2008. т. № 7. – С.2­3.
Серых Светлана. Родители разводятся: как помочь ребёнку / СветланаСерых // Единственная, 2006. – № 10, октябрь. – С. 92-94.
Сичик, Катерина. Обереги вразливих дитячих душ [Текст] / Катерина Сичик // Соціальний педагог. – 2010. – № 11. – С. 3-4.
Сідова, Н. В. Створення психологічного комфорту сім’ї – запорука подальшої успішності дитини [Текст]: матеріали для бесід із батьками / Н. В. Сідова // Класному керівнику УСЕ для роботи. – 2009. – № 12. – С. 29-30.
Скринник, Олена. Обережно: "виховуються" батьки і діти [Текст] / Олена Скринник // Пані Вчителька. – 2009. – № 12. – С. 6-7.
Слободенюк, Л. І. Психологічна підтримка обдарованих дітей батьками [Текст] / Л. І. Слободенюк // Обдарована дитина. – 2009. – № 10. – С. 57-62.
Степанов Сергей. Кишенькові гроші як засіб виховання / Сергей Степанов // Шкільний Світ, 2007. – №38. – С. 1, 2­5.
Талько М. Профілактика психологічних проблем дитини в сім’ї / М. Талько // Психолог, 2007. – № 44. – С. 26-29.
Тіхонова М. Психологічне здоров’я дітей молодшого шкільного віку / М. Тіхонова // Психолог, 2007. т. № 39. – С. 12-14.
Третяк, Т. М. Методичні засоби вивчення психологічних труднощів обдарованої дитини в сім’ї [Текст] / Т. М. Третяк // Обдарована дитина. – 2009. – №10. – С. 39-44.
Хмель, Н. Д. Діагностика і корекція дитячо-батьківських взаємин [Текст] / Н. Д. Хмель // Шкільному психологу усе для роботи. – 2010. – № 11. – С. 18-19.
Хорн Еріка. Робота психолога з "сім’ями з нерідними батьками" / ЕрікаХорн // Психолог, 2007. т. № 46. – С. 3­8.
Цигрик, Тетяна. Білі плями сімейного виховання [Текст] / Тетяна Цигрик // Палітра педагога. – 2009. – № 3. – С. 22-25.
Шапаренко Виктория. Мама и мальчик / ВикторияШапаренко // Мир семьи, 2007. – № 7­8. – С.26-29.
Шишак, О. І. Практика грудного вигодовування як актуалізація, матеріалізація та символізація ролей в материнсько-дитячих стосунках [Текст] / О. І. Шишак // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 1. – С. 57-61.

Поради батькам по попередженню конфліктів у спілкуванні з дітьми,
особливо з підлітками (за Ю. Гіперейтером)

           Якщо дитина поводиться конфліктно, то батькам необхідно:

           З’ясувати для себе, в яких ситуаціях, з ким, де дитина поводиться агресивно. Тоді їм легше буде зрозуміти причини такої поведінки.

           Навчати дитину висловлювати свої почуття і потреби відкрито. Гнів та агресивність це нормальні природні почуття. Головне те, як ми його сприймаємо та виражаємо. Традиційно людство привчає дітей затискати свій гнів та агресивність. І коли ці почуття виникають, дитина навчається їх приховувати, відчуваючи сором та провину. Встановити чіткі та незмінні межі поведінки. Впевнитися, що дитина розуміє: агресивні дії не припустимі ні в якому разі.

           У спілкуванні з дитиною, особливо в оцінювані якихось її дій, краще застосувати описові слова, які пропонують дитині знайти власне вирішення проблеми. Наприклад, донька перекинула чашку з кавою. Не треба поспішати висловлювати обурення. Краще сказати: «Я бачу, кава розлилася», а потім дати ганчірку. Так можна уникнути проблеми провини і зробити акцент на тому, що треба зробити – витерти стіл.

       Якщо сьогодні батько або мати каже одне, а завтра друге, вчора робив так, а післязавтра – по-іншому, то діти одразу зрозуміють головне: порядку в сім’ї немає, і перестануть слухатися. Якщо судження і вимоги часто змінюються, то будь-яка людина, не лише дитина, рано чи пізно перестає їх сприймати. Тому коли все ж таки в силу якихось обставин доводиться міняти вимоги, неодмінно слід пояснити дітям, чому.

           Не варто вимагати беззаперечної покори та виконання батьківських вимог. Це може стосуватися лише тих із них, які є принциповими або мають дуже важливе значення з погляду виховання. Приховувати своє роздратування, негативні емоції, категоричну незгоду не можна, та й не вдасться, коли діти поводяться погано. Але слід пам’ятати, що гнів не повинен ставати головним виховним засобом. Гнів неефективно і руйнівно впливає на стосунки батьків і дітей. Якщо використовувати цей спосіб, то, можливо, і можна розв’язати якісь сьогочасні проблеми, але втрати будуть значно більшими: зникає повага дітей до батьків. Роздратування може непомітно стати звичкою, а потім – і невід’ємною рисою характеру. Суперечок, критичних ситуацій не буде менше з роками, але діти стануть більш самостійними і критичними, тому вже змалку треба вчитися розмовляти одне з одним спокійно за будь-яких обставин.

       Якщо дитина захоплюється не тим, чим би хотілося її батькам, не треба залишати її без батьківської підтримки, відкрито критикувати і беззаперечно забороняти. Не слід дивитися на її захоплення винятково з огляду на майбутню професію. Дитина має право як захоплюватися, так і розчаровуватися в обраних нею видах діяльності. Крім того, важко повірити в те, що батьки зовсім не знають, чому їхній син або донька не хочуть їх наслідувати. Хоча б одне припущення у них має бути. Не може дитина просто так, через випадковий каприз відмовитися від того, що їй пропонують. Нерідко в дорослих не викликає цікавості те, що цікаво для їхньої дитини. Тоді багато що стає зрозумілішим.

         Навіть малюку недостатньо категоричної відмови: він хоче знати, чому відмовляють. Тим більше не зрозуміють батьків старші діти, якщо у відповідь на продумане прохання почують коротке «ні». Важливе значення у висловлюванні відмови має інтонація слова. Відмова не повинна сприйматись як примха, каприз, абсолютизм влади дорослого.

           Найчастіше ображає не сама заборона, а тон, яким її проголошують. Не треба жалкувати часу на пояснення причин негативної відповіді, так діти легше приймуть відмову. Слід як можна рідше казати: «ніколи». Незалежно від того, як дитина прореагує на відмову, не варто сваритися, погрожувати, застосовувати покарання. Примусити, звичайно, можна, і маленького, і дорослого. Дитина навіть може зробити те, про що її просять. Але потім обов’язково винайде методи боротьби й навчиться уникати неприємних для неї дій, справ та доручень.

           Ворожість породжує ворожість, ненависть породжує ненависть. Та і батькам, і дітям варто пам’ятати, що радість несе радість, а любов – любов. Культивування радості в людських відносинах – найкраща стратегія виховання. А по-справжньому допомогти дитині батьки зможуть лише тоді, коли допоможуть собі. Припинити домашнє насильство, авторитарний стиль виховання дітей можливо, навчившись поважати іншу думку, інші індивідуальні особливості, інший стиль поведінки.

Свята родинні
До Дня матері

Бойчук О. О. "Мамо рідненька, голубко свята": свято матері / О. О. Бойчук // Виховна робота в школі. – 2008. – № 4. – С. 55.
Васючка Зоя. Мамине слово, мамина пісня...: свято для молодших підлітків / Зоя Васючка // Шкільний Світ.– 2005.– № 25-28. – С. 60-62.
Гімн Матері: сценарії до дня Матері // Позакласний час. – 2010. – № 4. – С. 139-144.
Герасименко В. В. Найсвятіше в світі слово – мати /
В. В. Герасименко // Позакласний час. – 2008. – №4.
С. 11-15.
Денисенко С. До Дня Матері / С. Денисенко // Українська мова та література. – 2012. – № 7. – С. 13-19.
День матері: Історія свята // Позакласний час. – 2009. – № 7-9. – С. 109.
День Матері // Сучасна школа України. – 2011. – № 7. – С. 60-62.
Івченко Ольга. "Лишайтесь, матусю, лишайтесь навіки, не йдіть": Свято Матері / Ольга Івченко // Шкільний Світ. – 2010. – № 25-26. – С. 65-68.
Камінецька Л. Найкраща матуся: До Дня Матері / Л. Камінецька // Розкажіть онуку. – 2012. –
№ 7-8. – С. 105-106.
Кандаурова Ю. В. Свято Матері: друга неділя травня – День Матері / Ю. В. Кандаурова // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2012. – № 7. – С. 102-106.
Качурівська Л. Мамо, рідна, хай святиться ім’я твоє: Сценарій свята Матері / Л. Качурівська // Всесвітня література та культура. – 2008. – № 11. – С. 24-26.
Клишта Н. Берегиня роду людського: 11 травня – День матері / Н. Клишта // Позакласний час. – 2008. – № 4. – С. 16-18.
Колективне свято на тему: "З усіх два слова – "Мати" і "Вітчизна" – існують звіку тільки в однині": сценарії, фрагменти свят, кoнкурсно-розважальні ігри, вірші, пісні, легенди... // Розкажіть онуку. – 2008. – № 4. – С. 4-29.
Костецький Анатолій. Найдорожче у світі слово: сценарій до Дня Матері/Анатолій Костецький// Початкова школа. – 2005. – № 5. – С. 49-52.
Кочура Людмила. О, жінко! Ти богиня на землі! / Людмила Кочура // Шкільний Світ. – 2011. – №6. – С. 10-12.
Кульська Інна. Співаємо про маму: слова і ноти / Інна Кульська // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2007. – № 9. – С. 113.
Кушнаренко В. О. "Жінко, ти завжди велична ...": Сценарій мистецького заходу /
В. О. Кушнаренко // Виховна робота в школі. – 2010. – № 1. – С. 46-50.
Лотоцька, Олена. Свято Матері: сценарій / О. Лотоцька // Початкова школа. – 2016. – № 4. – С.53-58: муз. тв.
Міхаліна Н. Г. Свято Матері / Н. Г. Міхаліна // Класний керівник. – 2011. – № 1-2. – С. 26-29.
Марченко О. Є. Родинне свято "Ти в мене найдорожча..." / О. Є. Марченко // Класному керівнику УСЕ для роботи. – 2012. – № 2. – С. 18-19.
Михайловська Валентина. Для тебе, матінко моя: свято Матері / Валентина Михайловська // Шкільний Світ. – 2010. – № 25-26. – С. 62-63.
Овдій В. М. Найдорожче у світі слово / В. М. Овдій // Розкажіть онуку. – 2010. – № 4. – С. 83-85.
Оприщенко Т. П. Свято мами і весни / Т. П. Оприщенко // Класний керівник. – 2009. – № 5. – С.21-23.
Поведа С. Є. "Найрідніші у світі для нас матері": літературно-музична композиція до Дня матері / С. Є. Поведа // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. – № 4. – С.53-55.
Половякова Л. В. Мати – символ добра на землі / Л. В. Половякова // Шкільна бібліотека. – 2008. – № 4. – С. 95.
Ружанська Т. В. Найдорожче у світі слово / Т.В. Ружанська // Шкільна бібліотека. – 2008. – №4.– С. 96-98.
Самолюк Г. Три матері має людина: Свято Матері / Г. Самолюк // Шкільний Світ. – 2005. – №14.– С. 12-16.
Сокур С. І. Свято жінок у колі родини / С.І. Сокур // Розкажіть онуку. – 2007. – № 2. – С. 14-17.
Трясиборода Людмила. Свято родини / Людмила Трясиборода // Сучасна школа України.– 2010.– № 2. – С. 79-82.
Ходатенко Н. Рідненька матінка моя, як небесна зірка: свято мами. Сценарій для старших дошкільнят / Н. Ходатенко // Розкажіть онуку. – 2007. – № 2. – С. 13.
Хомін Н. "Для нас лиш б’ється ночами й днями єдине в світі – серце мами!": виховний захід – родинне свято до Дня Матері / Н. Хомін // Українська мова та література. – 2012. – № 7.
С. 23-26.
Шевченко О. А. Ти усіх святих святіша, ненько!: до Дня Матері / О. А. Шевченко // Позакласний час. – 2010. – № 4. – С. 19-26.
Шепта О. Б. Цілуймо руки наших матерів: святкування Дня Матері / О. Б. Шепта // Виховна робота в школі. – 2010. – № 3. – С. 42-44.

Мій тато – мій герой

Ладивір С. Секрети батьківської педагогіки / С. Ладивір // Дошкільне виховання. – 2008. – № 6. – С. 3-6.
Леванець Т. О. Міцні і теплі руки в тата: (5-7 класи) /
Т. О. Леванець // Виховна робота в школі. – 2010. – № 1.
С. 41-43.
Онищак Н. Б. Мій татусь найкращий в світі: Сценарій / Н. Б. Онищак // Розкажіть онуку. – 2009. – № 21-22. – С. 38-42.
Рогозина Галина. Папа может, папа может все, что угодно! / Галина Рогозина // Завуч. – 2008. – № 6. – С. 14-16.
Фетісова В. М. Роль батька у розвитку особистості дитини /
В. М. Фетісова // Класному керівнику УСЕ для роботи. – 2010. – № 5. – С. 14-15.

Свято повноліття

Золотар Т. Г. Кличуть вас осяяні дороги / Т. Г. Золотар // Позакласний час. – 2007. – № 2.
С. 46-48.
Леус Т. А. Посвята у громадяни України / Т. А. Леус // Класному керівнику УСЕ для роботи. – 2010. – № 7. – С. 6-8.
Нізенко О. І. Твоя сімнадцята весна: свято повноліття / О. І. Нізенко // Виховна робота в школі. – 2010. – № 3. – С. 39-41.
Халімон Н. М. Встигли діти уже підрости, і засвідчують це паспорти: свято вручення паспортів / Н. М. Халімон // Позакласний час. – 2005. – № 7-8. – С. 75-77.
Шепелявенко Т. Г. "Я громадянин України": урочисте вручення паспортів / Т. Г. Шепелявенко // Класному керівнику УСЕ для роботи. – 2010. – № 7. – 4-6.