Репутація
«Гарна репутація важливіша, ніж чиста сорочка.
Сорочку можна випрати, репутацію – ніколи»
                                                                           А. Нобель

        Репутація людини в інтернеті – це цифровий слід, який вона залишає у мережі. Освітні консультанти знають, що навчальні заклади шукають інформацію про діяльність та інтереси студентів і це стає вагомим інструментом у прийнятті рішення про прийом. Не менш важливою є ваша родинна репутація, яка потребує чіткого розуміння всіма правил публікації власної інформації та присутності у контенті інших.

        При прийомі на нову роботу чи при розгляді рішення про пропозицію більш високої посади, або при підготовці великого контракту, служба безпеки компанії легко відстежить дописи дітей у соцмережах, коло друзів і додасть все це до резюме батьків. Неприємно? Так, але це сучасні реалії, які обов’язково варто враховувати при побудові власної репутації. На чому варто зосередитися сучасному користувачу мереж?

 1. Все, що публікується в Інтернеті, можуть побачити мільйони. Не варто оприлюднювати те, чим ви не хочете поділитися зі світом. Інтернет – це не місце для секретів. На майбутнє – не все можна видалити з Інтернету, тому не варто публікувати зайвого самому та дозволяти іншим (Див. Забутим бути право).
 2. Потрібно періодично перевіряти опубліковані в Інтернеті фотографії. Запитайте себе, яке враження про вас вони формують у потенційного роботодавця чи представника університету?
 3. Передивіться налаштування конфіденційності контенту у соцмережах.
 4. Варто визначити, чи виглядає ваша електронна адреса достойною та прийнятною. Superbеbі2005@gmail.com – точно не є такою.
 5. Потрібно перевірити списки інтересів, вподобань, тем, які ви обрали для себе у соцмережах. Оновити та доповнити їх, за необхідності, підписками на сторінки навчальних закладів, які розглядаються для вступу.
 6. Варто створити та наповнити власне резюме (в LinkedIn це дозволяється з 16 років), додати до нього важливу інформацію про навчання, соціальні активності, досягнення та нагороди, сертифікати.
 7. Варто створити онлайн-портфоліо чи персональний лендінг, на якому буде розміщено коротку біографію, інформацію про нагороди, досягнення, посилання на власні електронні презентації на різні теми, посилання на власні публікації / медіа-публікації, посилання на корисні відеоматеріали. Не зайвим буде записати відеовізитівку.
 8. Бажано налаштувати інструменти пошуку в Інтернеті за ключовими словами (ім’я, прізвище) для отримання інформації про себе, родину, щоб бачити, що саме варто посилити чи покращити з точки зору репутації.
 9. Взяти за правило вести свої сторінки у соцмережах регулярно, додаючи інформацію декілька разів на місяць. Бажано різнобічно демонструвати себе – навчання, пошук нових можливостей для розвитку, спортивні чи творчі досягнення, хобі.
 10. Встановити власні правила щодо коментування на будь-які теми. Найкраще не починати суперечки на теми, де ви не є лідером думок і погано знаєтесь на нюансах. Не нападайте на будь-кого онлайн (і тим більше, офлайн) через незгоду.
 11. Бажано прибрати власні неоднозначні чи надто емоційні дописи та коментарі щодо подій, осіб, ситуацій.
 12. Здобувайте навички поведінки в кризових ситуаціях. Якщо опубліковано чутки чи неправдиву інформацію і ви відчуваєте потребу у відповіді – іноді достатньо написати «Це неправда». Не публікуйте більше інформації, допоки не обговорите цю ситуацію з більш досвідченими близькими людьми чи наставниками.
 13. Необхідно вчитися вибачатись, якщо припустилися помилки чи образили когось. Часто достатньо сказати: «Вибач, я помилився» або «Вибач, я не навмисно». Детальне вибачення потрібно робити віч-на-віч.
 14. Будьте завжди і всюди самі собою. Тобто щоб ваш інтернет-образ відповідав тому, ким ви є насправді.

        Ці швидкі практичні поради допоможуть вам у формуванні позитивної онлайн-репутації для навчальних та особистих цілей. Інтернетом варто користуватись уважно, тоді він може бути дійсно корисним інструментом.

Дізнатися більше:

Книги

Арнольд Райнер. Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України): навч. посіб. / Райнер Арнольд, Б. Банашак, С. Л. Вдовіченко, Макс-Емануель Гайс, І. В. Головань; ред.: П. Ф. Мартиненко, В. М. Кампо; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, КС України. – Київ: Юрінком Інтер, 2013. – 374 c. – Бібліогр.: C. 325-334. – укp.

Правовий захист інформації: навч. посібник / Н. І. Логінова, Р. Р. Дробожур. – Одеса: Фенікс, 2015. – 264 с.

Рибалка В. В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та аксіологічні аспекти: наук.-метод. посіб. / В. В. Рибалка; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т обдар. дитини, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соціал. роботи. – К.: Інфросистем, 2011. – 428 c. – Бібліогр.: 169 назв. – укp.

Стефанчук Р. О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві / Р. О. Стефанчук; Хмельниц. ін-т регіон. упр. та права. – К.: Наук. світ, 2001. – 306 c. – Бібліогр.: 377 назв. – укp.

Публікації

Гончаренко О. А. Особливості захисту честі, гідності та ділової репутації в мережі Інтернет: практичний аспект // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Випуск 34. – 2017. – С. 116-129.

Журба К. О. Виховання культури гідності в дітей у вітчизняній і зарубіжній науці / К. О. Журба, Е. Р. Заредінова // Наука і освіта. – 2013. – № 3. – С. 63-67. – Бібліогр.: 11 назв. – укp.

Огнев’юк Г. З. Особливості використання об’єктів інтелектуальної власності в соціальних мережах / Г. З. Огнев’юк // Цивільне право та процес. – 2016. – № 6. – С. 21-25.

Цебенко С. Гідність людини і міжнародні стандарти / С. Цебенко // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2017. – № 865. – С. 563-569. – Бібліогр.: 22 назв. – укp.

Шкільна Ірина. У згоді із самим собою / І. Шкільна // Шкільний світ. – 2013. – № 24. – С. 16-17.

Ресурси Інтернет

Біденко Сергій. Як формувати репутацію вашого підлітка в Інтернеті [Електронний ресурс] / Сергій Біденко // Ліга. Блоги: [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://blog.liga.net/user/sbidenko/article/37256. – (Дата звернення 24.05.2020). – Назва з екрана. – Мова укр.

Кострікова Єлизавета. Захист честі, гідності і ділової репутації: судова практика [Електронний ресурс] / Єлизавета Кострікова // Юридична газета онлайн: [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/zahist-chesti-gidnosti-i-dilovoyi-reputaciyi-sudova-praktika.html. – (Дата звернення 24.05.2020). – Назва з екрана. – Мова укр.

Постанова Пленуму ВСУ «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» від 27.02.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09. – (Дата звернення 24.05.2020). – Назва з екрана. – Мова укр.

Цифровий слід [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія: [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Цифровий_слід. – (Дата звернення 24.05.2020). – Назва з екрана. – Мова укр.