Твори В. К. Винниченкa

1. Винниченко В. К. Вибрані п'єси: драми та комедії / В. К. Винниченко. – К.: Мистецтво, 1991. – 605 с.

2. Винниченко В. К. Вибрані твори: повісті та оповідання / В. К. Винниченко. – К.: Сакцент плюс, 2005. – 256 с.

3. Винниченко В. К. Вибрані твори: оповідання, повість, п'єси / В. К. Винниченко; упоряд. та передм. О. Савченко. – Х.: Ранок, 2009. – 352 с.

4. Винниченко В. К. Вибрані твори: Оповідання. Повість. Романи / В. К. Винниченко. – К.: Грамота, 2005. – 928 с.: фото.

5. Винниченко В. К. Вибране / В. К. Винниченко. – К.: Школа, 2002. – 303 с. – (Шкільна хрестоматія).

6. Винниченко В. К. Вибране / В. К. Винниченко; прим. та комент. Т. Бакіної. – К.: Школа, 2008. – 304 с.

7. Винниченко В. К. Записки Кирпатого Мефістофіля: роман, повість, оповідання, п'єса / В.К. Винниченко; післям. Т. Панасенко. – Х.: Фоліо, 2012. – 392 с.

8. Винниченко В. К. Записки Кирпатого Мефістофіля: роман, повість, оповідання, п'єса / В. К. Винниченко. – Х.: Фоліо, 2008. – 384 с.

9. Винниченко В. К. Кумедія з Костем: оповідання / В. К. Винниченко. – К.: Школа, 2005. – 432 с.: іл.

10. Винниченко В. К. Оповідання: Слово за тобою, Сталіне!: Роман; Чорна Пантера і Білий ведмідь: П'єса / В. К. Винниченко. – К.: Наукова думка, 1999. – 439 с.

11. Винниченко В. К. Оповідання: Роман "Слово за тобою, Сталіне!", п'єса "Чорна Пантера і Білий Медвідь" / В. К. Винниченко. – К.: Наукова думка, 2001. – 440 с.

12. Винниченко В. К. Уміркований та щирий: повісті та оповідання / В. К. Винниченко. – К.: Молодь, 1992. – 412 с.

13. Винниченко В. К. Федько-халамидник: оповідання / худож. Л. Ільчинська / В. К. Винниченко. – К.: Веселка, 1991. – 94 с.: іл.