Публікації про життя і творчість В. К. Винниченка

1. Атаманчук В. Трагедія особистості: п’єса В.Винниченка "Між двох сил" / В. Атаманчук // Українська література в загальноосвітній школі. –
2005. – № 6. – С. 8-11.

2. Багачевська Л. О. Художнє втілення дитячих образів у творчій спадщині Чарлза Діккенса та Володимира Винниченка / Л. О. Багачевська // Зарубіжна література. – 2004. – № 3. – С. 14-17.

3. Болюк Оксана. Вивчаємо оповідання В. Винниченка "Салдатики!" / Оксана Болюк // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. –
№ 5. – С. 21-23.

4. Бондар Василь. Винниченко в бронзі: про відкриття першого в Україні пам’ятника В.Винниченку / Василь Бондар // Літературна Україна. – 2010. – 14 жовтня. – С. 1-2.

5. Бондаренко О. Концепція особистості: за п’єсою В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Ведмідь" / О. Бондаренко // Українська мова та література. – 2006. – № 41-43. – С. 48-52.

6. Босько В. "І я теж Піня...": як Винниченко надихнув Хрущова на викриття культу особи Сталіна. (До 125-річчя від дня народження В. К. Винниченка (1880-1951) / В. Босько // Освітянське слово. – 2005. – червень. – С. 8.

7. Бондаренко Ю. "Сонячна машина" В. Винниченка: ідеаційність проти сенситивності: Застосування філософсько-історичних підходів до вивчення літератури / Ю. Бондаренко // Дивослово. – 2007. – № 7. – С. 17-22.

8. Ведмідь І. Особливості психологізму малої прози Володимира Винниченка 10 клас / І. Ведмідь // Дивослово. – 2010. – № 4. – С. 27-32.

9. Винниченко Володимир Мохноногое: (про п’єсу В. Винниченка, яка вважалася загубленою) / Володимир Винниченко // Вежа. – 1996. – № 4-5. – С. 4-30.

10. Гаврилюк, Оксана. Роздуми про "Зміст сущого" в новелі Володимира Винниченка "Момент" / О. Гаврилюк // Дивослово. – 2013. – № 9. –
С. 14-17.

11. Гальченко С. Рядки щоденника вигнанця з України: В. Винниченко / С. Гальченко // Літературна Україна. – 2012. – 27 грудня. – С. 12.

12. Ганіч Наталія. Конфлікт між етичними й естетичними началами: роман Оскара Вайлда "Портрет Доріана Грея" і п’єса Володимира Винниченка "Чорна Пантера і Білий Медвідь" / Наталія Ганіч // Дивослово. – 2010. – № 4. – С. 21-26.

13. Головка Л. М. Знедолене дитинство: урок компаративного аналізу за повістю В. Короленка "Діти підземелля" та оповіданнями Б. Грінченка, М. Коцюбинського, В. Винниченка / Л. М. Головка // Всесвітня література та культура. – 2007. – № 12. – С. 4-10.

14. Горболіс Лариса. Мововизначеність як грань конкордистської етики Володимира Винниченка / Лариса Горболіс // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 12. – С. 34-37.

15. Гурдуз А. Міфологема "золотого віку" в романах О. Толстого "Гіперболоїд інженера Гаріна" та В. Винниченка "Сонячна машина" / А. Гурдуз // Всесвітня література та культура. – 2009. – № 1. – С. 21-23.

16. Дига Н. Синтез жанрів утопії та антиутопії в романі "Сонячна машина" Володимира Винниченка / Н. Дига // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 6-7. – С. 54-57.

17. Димитрова Маргарита. Винниченко в роздумах: у Кіровограді відкриють перший в Україні пам'ятник видатному письменнику та державному діячеві / Маргарита Димитрова // Україна молода. – 2010. – 23 березня. – С. 8.

18. Димитрова Маргарита. Довга дорога додому: 130 років від дня народження Володимира Винниченка / Маргарита Димитрова // Україна молода. – 2010. – 24 липня. – С. 12.

19. Домаранський О. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості: про книгу Володимира Панченка "Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості / О. Домаранський // Освіта України. – 2005. – 15 квітня. – С. 9.

20. Дубов Вольт. Буремний час України: 95 років тому в Російській імперії відбулася Лютнева революція / Вольт Дубов // Урядовий курєр. – 2012. – 22 лютого. – С. 18.

21. Дуняшенко Н. Неслухняність чи спосіб утвердження власного "Я"?: за оповіданням В. Винниченка "Федько-халамидник". 6 клас / Н. Дуняшенко// Українська мова та література. – 2012. – № 15-16. – С. 28-32.

22. Жила С. О. Вивчення роману Володимира Винниченка "Чорна Пантера і Білий Медвідь" у ВНЗ і школі / С. О. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 9. – С. 22-27.

23. Жила С. О. Мистецький портрет Володимира Винниченка / С. О. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 11. –
С. 29-35.

24. Калита, Оксана. Стилістичний аналіз художнього тексту за мовними рівнями: на прикладі уривка з оповідання Володимира Винниченка "Студент"/ О. Калита // Дивослово. – 2015. – № 4. – С. 47-49.

25. Клочек, Григорій. Про енергетику творчості Володимира Винниченка як сумарний критерій її оцінки / Григорій Клочек // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 7-8. – С. 106-113.

26. Кобзей Н. Від натуралізму до неонатуралізму: естетичні шукання Володимира Винниченка / Н. Кобзей // Дивослово. – 2012. – № 4. – С. 57-61.

27. Ковальчук О. Анатомія гріха: Драма В. Винниченка "Гріх" / О. Ковальчук // Дивослово. – 2003. – №10. – С. 49-51.

28. Ковальчук О. Гримаси танатологічного: краса у лабіринті смерті: два автори про один твір – п’єсу В. Винниченка "Чорна пантера" і "Білий медвідь" / О. Ковальчук // Дивослово. – 2005. – № 8. – С. 45-50.

29. Ковальчук О. Жіноча краса у просторі цивілізацій ілюзій: пошук статусу після "Смерті Бога": на матеріалі творів Володимира Винниченка / О. Ковальчук // Дивослово. – 2006. – № 10. – С. 12-16.

30. Ковальчук О. Сім’я як економічний проект: на матеріалі роману Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" / О. Ковальчук // Дивослово. – 2010. – № 4. – С. 18-20.

31. Ковальчук О. Шукаючи новий етичний закон: драма Володимира Винниченка "Брехня" / О. Ковальчук // Дивослово. – 2007. – № 12. – С. 52-58.

32. Колосова В. В. Винниченко. "Федько-халамидник": 6 клас / В. Колосова // Українська мова та література. – 2011. – № 43-44. – С. 10-14.

33. Коровченко, Світлана. Муженське листування Володимира Винниченка / С. Коровченко // Літературна Україна. – 2013. – 8 серпня. – С. 1, 4.

34. Кошова Інна. У пошуках формули щастя: "конкордизм" Володимира Винниченка / Інна Кошова // Українська мова та література. – 2010. –
№ 25. – С. 3-10.

35. Кошова Інна. Панченко В. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості: книга розвідок та мандрівок. – К., 2004. – 288 с. (Рецензія) / Інна Кошова // Дивослово. – 2005. – № 7. – С. 69-70.

36. Кудінова О. М. В. Винниченко. "Федько-халамидник" / О. М. Кудінова // Все для вчителя. – 2011. – № 34-36. – С. 156-158.

37. Кудрявцев М. Достоєвський і Винниченко: до проблеми художньої інтерпретації злочину і покари в історико-літературному контексті / М. Кудрявцев // Всесвітня література та культура. – 2009. – № 1. – С. 13-20.

38. Логвіненко Наталія. Становлення української фантастичної прози / Наталія Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. –
2011. – № 4. – С. 31-36. – Зміст: "Сонячна машина."

39. Мафтин, Наталія. Еміграційна проза В. Винниченка 1920-1930-х рр. / Н. Мафтин // Бібліотечка "Дивослова". – 2013. – № 4. – С. 28-33.

40. Мацієвська Мар’яна. "Присвячую моїй сонячній Україні" / Мар’яна Мацієвська // Літературна Україна. – 2010. – 19 серпня. – С. 8.

41. Макей Людмила. Володимир Винниченко: повернення додому: біля педагогічного університету буде встановлено монумент Володимиру Винниченку / Людмила Макей // Урядовий курєр. - 2009. - 22 грудня. - С. 32.

42. Нетребенко, Оксана. Володимир Винниченко. Автобіографічні риси в оповіданні "Федько-халамидник": 6-й клас / О. Нетребенко // Українська мова та література. - 2013. - № 16. - С. 17-20.

43. Новий том Винниченкового "Щоденника" // Літературна Україна. – 2010. – 26 серпня. – С. 1-2.

44. Павлів, Ірина. Володимир Винниченко. Цікава історія з життя письменника. "Федько-халамидник". Художня розповідь про дивовижного хлопчика Федька, його життя і пригоди, стосунки з однолітками / І. Павлів // Бібліотечка "Дивослова". – 2014. – № 5-6. – С. 86-97.

45. Паливода Т. Культивування ігрового інстинкту в драмі Володимира Винниченка "Чорна Пантера і Білий Медвідь" / Т. Паливода // Дивослово. – 2013. – № 5. – С. 18-27. – Бібліогр.: 21 назва.

46. Панченко В. Марксист, який хотів залишитися українцем: до 125-річчя з дня народження Володимира Винниченка / В. Панченко // Народне
слово. – 2005. – 28 липня. – С. 1,3.

47. Панченко В. Федько-халамидник та інші / В. Панченко // Дивослово. – 2005. – № 7. – С. 21-24.

48. Пастух Б. Рання романістика Володимира Винниченка – складотворчий елемент українського модерну / Б. Пастух // Дивослово. – 2007. – № 2. – С. 50-52.

49. Пилипченко, Наталія. Граматична структура і функціонування речень зі звертаннями у малій прозі Володимира Винниченка / Н. Пилипченко // Українська мова та література. – 2013. – № 22. – С. 8-16.

50. Приліпко І. Духовенство в умовах тоталітарного режиму: на прикладі творчості Володимира Винниченка та Івана Багряного / І. Приліпко // Дивослово. – 2015. – № 4. – С. 50-55.

51. Романишина Наталія. Формування теоретичних і практичних жанрових умінь розпізнавання оповідання-портрета / Наталія Романишина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 4. – С. 11-15.

52. Сітькова І. Життєвий і творчий шлях Володимира Винниченка. Новела "Момент": 10 клас / І. Сітькова // Дивослово. – 2012. – № 4. – С. 13-15.

53. Сабат Галина. Образи-символи в романі В. Винниченка "Сонячна машина" / Галина Сабат // Українська мова та література. – 2010. – № 25. –
С. 11-13.

54. Сабат, Галина. "Сонячна машина" В. Винниченка: художній аналіз твору, 10-й клас / Г. Сабат // Українська мова та література. – 2014. – № 6. – С. 36-41.

55. Сиваченко Галина. Винниченкові щоденники (1926-1951) – чесність із світом і самим собою / Галина Сиваченко // Слово і час. – 2000. – № 7. – С. 80-88.

56. Ситченко А. Комбінований аналіз оповідання В. Винниченка "Федько-халамидник" / А. Ситченко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – № 3. – С. 22-26.

57. Скорина, Людмила. Сучасна українська біографістика / Л. Скорина // Бібліотечка "Дивослова". – 2014. – № 1. – С. 2-24.

58. Стех Ярослав. Не лише про театр: на тлі 60-річчя від дня смерті Володимира Винниченка / Ярослав Стех // Літературна Україна. – 2011. –
7 квітня. – С. 12.

59. Стужук Г. Усі сили, всю душу свою він віддав Україні...: до 125-річчя з дня народження / Г. Стужук // Кіровоградська правда. – 2005. –
19 липня. – С. 4.

60. Танасійчук Галина. "Федько-халамидник" Володимира Винниченка. Головний герой як особистість. Порівняльна характеристика персонажів / Галина Танасійчук // Бібліотечка "Дивослова". – 2011. – № 2. – С. 24-26.

61. Тутко Н. І. Герої, з якими завжди весело: урок-зіставлення (порівняльна характеристика образів Тома Сойєра і Федька-халамидника) 5 клас / Н. І. Тутко // Зарубіжна література в школах України. – 2014. – № 7-8. – С. 61-63.

62. Україна й Винниченко: неподолане минуле?: До 125-річчя з дня народження // Урядовий курєр. – 2005. – 8 грудня. – С. 9

63. Українська література за новою програмою: конспекти уроків. 10 клас // Українська мова та література. – 2010. – № 38-40. – С. 12-46. – Зміст: "Забіліли сніги"; "Гетьман"; "Гріх"; "Битва"; "Valse melancolige"; "Земля".

64. Цуканова, Наталія. Анатомія гріха: бесіда за трагедією Володимира Винниченка "Гріх", 10 клас / Н. Цуканова // Українська мова та література. – 2013. – № 24. – С. 30-32.

65. Шаров Ігор. В усьому перший: до 125-річчя з дня народження В. Винниченка / Ігор Шаров // Кіровоградська правда. – 2005. – 16 липня. – С. 2.

66. Шовкун Леся. Французький "Закуток" українського дивака / Леся Шовкун // Україна молода. – 2009. – 25 липня. – С. 8-9.

67. Шумило Н. М. Своєрідність раннього українського модернізму / Н. М. Шумило // Бібліотечка "Дивослова". – 2012. – № 12. – С. 52-59.

68. Щербина А. Порівняльна поетика європейської "Нової драми": Г.Ібсен "Ляльковий дім", В Винниченко "Брехня" / А. Щербина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 10. – С. 35-39.

69. Яновська Людмила. Він з нами не на тиждень – назавжди: 130 років з дня народження Володимира Винниченка – автора 14 романів, понад 100 оповідань. 23 драматичних творів, більш як 100 картин / Людмила Яновська // Урядовий курєр. – 2010. – 27 липня. – С. 1, 5.

70. Яновська Людмила. Галина Сиваченко: "Винниченка гідно вшанують в Україні не за нашого життя..." / Людмила Яновська // Урядовий курєр. – 2011. – 5 березня. – С. 11.

71. Яцейко В. "Я буду носити вас в душі": (за оповіданням В. Винниченка "Момент") / В. Яцейко // Українська мова та література. – 2012. –
№ 23-24. – С. 46-50. – Зміст: "Момент".