1996 рік

Базилевський Володимир Олександрович, письменник – за збірку поезій «Вертеп».

        Володимир Базилевський народився 14 серпня 1937 р. в селі Павлиші Онуфріївського на Кіровоградщині. За віком належить до покоління «шістдесятників» (дебютував збірками «Ятрань» і «Рівновага» 1968 p.), хоч у літературі його ім’я набуло розголосу в кінці 70-х – на початку 80-х років, коли вийшли збірки його віршів «Побачення з тобою» (1978), «Допоки музика звучить» (1982), «Чуття землі небесне» (1983), «Труди і дні» (1984) та ін. А до того були – навчання в Одеському університеті (закінчив у 1962 p.), праця кореспондентом газети «Чорноморська комуна» (Одеса), «Кіровоградська правда» (Кіровоград), старшим редактором видавництва «Промінь» (Дніпропетровськ), керівником літературної студії «Сівач» (Кіровоград), траплялася й фізична – робітником на будові.

        Друкуватися почав з 1954 року. Виходили з-під його пера й книжки нарисів, документальних повістей («Делегат конгресу», «Земля двох морів» тощо), які, однак, не стали домінуючими у творчості.

        Володимир Базилевський – автор поетичних книг: «Поклик простору» (1977), «Допоки музика звучить» (1982), «Чуття землі небесне» (1983), «Труди і дні» (1984), «Вибране» (1987), «Колодязь» (1988), «Вертеп» (1992), «Вокзальна площа» (1995), «Украдене небо» (1999), «Віварій» (2004), «Кінець навігації» (2004), «Крик зайця» (2004), «Читання попелу» (2007) та книг критичної прози: «І зав’язь дум, і вільний лет пера» (1990), «Лук Одісеїв» (2005), «Холодний душ історії» (2008), «Шляхами вітру» (2011) та інших.

        За свою працю автор відзначений численними преміями, нагородами. Він – лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1996, за книгу «Вертеп»), літературних премій: імені Ю. Яновського (1972, за поему «Пора перельоту»); імені П. Тичини (1990, за книгу «Колодязь»); «Березоль» (2002, за цикл критичних мініатюр «Імпресії та медитації»); В. Свідзінського (2004, за видані однією книгою поетичні збірки «Віварій» і «Кінець навцігації»); Є. Плужника (2006, за книгу «Крик зайця»); літературно – мистецької премії імені П. Куліша (2012). Особливий інтерес становить, без сумніву, збірка «Вертеп» (1992). Давня художня колізія – світ як вертеп (на протилежність храмові, яким він мав би бути) і поет у ньому як страдник і пророк – вирішується автором в такому особистісному плані.

         «Витягнеш руку у просторі й часі – скверна і бруд налипають на руку».

        У книзі вибраних творів Володимира Базилевського відбилися характерні ознаки його творчої індивідуальності: схильність до філософської рефлексії, чіпкість родової і культурологічної пам’яті, напружена робота душі у всій строкатій пульсації її мінливих станів, несповідимість шляхів окремої людської долі.

        Один з провідних мотивів цієї підсумкової книги – людина в часі і час в людині. Думається, поет міг би повторити услід за Блаженним Августином: не існує триликого часу, є тільки теперішнє минулого, майбутнього і теперішнього.

        Природно, що таке розуміння обертається сприйняттям світу як особистої драми, що виразно позначилося не тільки на інвективах та історіософських прозріннях автора, а й на його пейзажній та інтимній ліриці.

        Леонід Новиченко: «В часи, коли дилетантська приблизність і розкошланість вислову, кульгавий вірш і модна затуманеність думки стали звичними для багатьох віршувальників, поезія Базилевського відзначається високою художньою точністю слова, його красивою незамінністю і смисловою свіжістю». Відомий В. Базилевський і як талановитий критик-есеїст (книжка 1990 р. «І зав’язь дум і вільний лет пера»).

Дізнатися більше:

Книги

Базилевський Володимир Олександрович. Вертеп: Хроніка душі: (Вірші, поема) / Володимир Базилевський, – К.: Укр. письменник, 1992. – 301 с.: іл.

Шевченкіана степова: антологія / укл. Василь Бондар. – Кіровоград: Мавік, 2005. – 223 с.: портр., кол. іл.

Про автора

Бондар В. Володимир Базилевський: «Степ дав розгін моїм чуттям і думкам...»: Портрет зблизька / В. Бондар // Літературна Україна. – 2009. – 22 січня. – С. 1, 5.

Кіровоградщина у дзеркалі часу: літературне мистецтво [] = Кировоградщина в зеркале времени: литературное искусство = Kirovohrad in the mirror of time: literary arts: фотоальбом / авт.-укл. Олександр Чуднов, Олег Бабенко, авт. ідеї Євгенія Шустер [та ін.]; за заг. ред. Олександра Чуднова. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 73: портр., фото, іл. – (Сер. «Кіровоградщина у дзеркалі часу»). – Текст: укр., рос., англ.

Куманський Б. Починали з літоб’єднання / Б. Куманський // Народне слово. – 2004. – 13 липня. – С. 3.

Кухарук Р. Неначе кров із серця / Р. Кухарук // Вежа. – 2003. – №13. – С. 248-254.

Лауреати премії імені Володимира Свідзинського за 2003 рік // Літературна Україна. – 2004. – 7 жовтня. – С. 2.

Панченко В. Базилевський Володимир / В. Панченко // Народне слово. – 2000. – 5 лютого. – С. 4.

Шевченківські лауреати 1962-2012: енциклопедичний довідник / авт.-упоряд. М. Лабінський; вст. сл. Б. Олійника. –
3-є вид., змін. і доповн. – К.: Криниця, 2012. – 864 с.

Скачати:
DOCX / PDF